Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2011-05-18

Räntor & Valutor: Svenska räntor sjönk efter Riksgäldsprognoser

(SIX) De svenska obligationsräntorna handlades ned under
onsdagen. Den större delen av nedgången inträffade dock redan
under förmiddagen efter att Riksgälden presenterat prognoser
över den svenska statens upplåning. Räntenedgången var samtidigt
begränsad i Tyskland, vilket bidrog till att räntedifferensen
mellan tioårsräntorna ökade med sex punkter.
"Dagens rapport från Riksgälden överraskade till och med våra
ljusa antaganden. Lånebehovet under de närmaste åren minskar
kraftigt och Riksgälden aviserar byten till lån 1054 redan nu i
maj. Vidare så aviseras även byten framöver. Rapporten sätter
fingret på Sveriges relativt sett mycket starka statsfinanser
och en fortsatt och tilltagande brist på svenska statspapper.
Rapporten är därför såväl positiv för räntor som för kronan."
Det skriver Swedbanks analytiker i en kommentar på rapporten.
På valutamarknaden stärktes kronan mot dollarn, euron och
pundet samtidigt som euron återhämtade sig mot dollarn.
Riksgäldskontoret bedömer att statens finanser
kommer att ge ett överskott på 99 miljarder kronor i år, vilket
är en förbättring med 81 miljarder kronor från den förra
prognosen. En stor del av förbättringen, 38 miljarder kronor,
förklaras av försäljning av aktieinnehav framför allt i Nordea,
men även i Teliasonera. Resterande del beror på ökade
skatteintäkter till följd av stark ekonomisk återhämtning,
samtidigt som statens utgifter ökar i måttlig takt.
För 2012 spås ett överskott om 68 miljarder kronor.
Riksgälden kommer att minska emissionsvolymen med 8
respektive 16 miljarder kronor under 2011 och 2012. Upplåningen
koncentreras till den 10-åriga statsobligationen.
Riksgälden bedömer att Sveriges statsskuld kommer att uppgå
till 1.048 miljarder kronor i slutet av 2011 och 981 miljarder
kronor i slutet av 2012. Det motsvarar 30 respektive 27 procent
av BNP för 2011 och 2012.
Statens skuld inklusive Riksgäldens finansiella tillgångar
(kortfristiga placeringar och vidareutlåning) beräknar
Riksgälden till 964 miljarder kronor i slutet av 2011 och 898
miljarder kronor i slutet av 2012. Det motsvarar 28 respektive
25 procent av BNP.
Riksgälden bedömer att tillväxten i Sveriges BNP blir 4,1
procent 2011 och 3,0 procent 2012. Det är cirka en procentenhet
högre för i år och oförändrat för 2012 jämfört med föregående
prognos.
"De två första kvartalen i år kommer att visa på höga
tillväxttal, då de kvartalsvisa jämförelsetalen för 2010 är
låga. Andra halvåret räknar vi med att tillväxten mattas av",
skriver Riksgälden.
Greklands finansminister uppger på onsdagen att man kommer
att fortsätta med sina reformer trots recessionen. Under de
kommande dagarna ska man meddela om ytterligare åtstramningar
för motsvarande 6 miljarder euro.
Finansministern hävdar vidare att man kommer att nå sitt mål
avseende ett budgetunderskott på 7,5 procent av BNP under 2011.
Grekland har anlitat ytterligare inhemska och utländska
banker som rådgivare i mångmiljardutförsäljningar av utländska
tillgångar.
EU och IMF, vilka räddade Grekland från konkurs förra året,
sätter press på landet att accelerera privatiseringar för att ta
in 50 miljarder euro i utförsäljningar innan de ger stöd till
ytterligare ett möjligt finansiellt räddningspaket.
ECB-ledamoten Ewald Nowotny uppgav i en intervju med Dow
Jones Newswires att centralbanken rör sig i riktning mot en exit
från låga räntor och likviditetsåtgärder.
"ECB överväger nu strategin rörande exitpolicyn, så vi
återvänder steg för steg till någon slags normalitet i
penningpolitiken", säger han.
En annan ECB-medlem, Vitor Constancio, uppger att han räknar
med svag ekonomisk tillväxt inom EU och EMU under det kommande
årtiondet. Europa måste göra mer för att vända den svaga
tillväxttrenden och strukturella reformer behövs för att höja
EMU:s tillväxtpotential, anser han.
Nordea bedömer i en uppdaterad konjunkturprognos att Sveriges
BNP kommer att stiga med 4,7 procent under 2011 för att därefter
öka med 2,3 procent under 2012. De tidigare prognoserna, från
den 19 januari, var +4,5 procent för 2011 och +2,8 procent för
2012.
Det finns gott om skäl för Riksbanken att höja reporäntan i
närtid till 2,50 procent i slutet av innevarande år och till
3,50 procent mot slutet av prognosperioden, anser Nordea.
Det råder ökad optimism om den svenska arbetsmarknaden och
SKOP:s sysselsättningsindex vänder upp. Samtidigt råder det
rekordhög framtidstro angående sysselsättningen inom den privata
sektorn. Det skriver SKOP i en färsk undersökning.
Konjunkturinstitutet anser att det är möjligt att uppnå en
arbetslöshet nära de låga nivåerna på 1980-talet. En varaktigt
lägre arbetslöshet på fem procent förutsätter dock att lönerna
inte ökar mer än 3,1 procent per år under 2012-2014.
Arbetslösheten i Storbritannien uppgick till justerade 4,6
procent under april månad jämfört med 4,5 procent månaden innan.
Analytiker hade räknat med en nivå om 4,5 procent.
Ledamöterna i Bank of England var oeniga vid beslutet den 5
maj när styrräntan lämnades oförändrad vid 0,50 procent.
Direktionen röstade enligt utfallet 6-3 för en oförändrad ränta.
Röstutfallet vid det penningpolitiska mötet i maj var samma
som vid närmast föregående möten i april, mars och februari.
Ledamöterna var samtidigt oeniga om att lämna programmet för
tillgångsköp oförändrat vid 200 miljarder pund. Här var
röstutfallet 8-1. Här ville Adam Posen få igenom en höjning av
ramen för programmet med 50 miljarder till 250 miljarder pund.
Adam Posen har röstat för en utökning av programmet med 50
miljarder pund vid varje möte sedan oktober 2010.
På dagens amerikanska agenda väntas ett penningpolitiskt
protokoll från Federal Reserves senaste möte, vilket presenteras
klockan 20.00.
"Ett ganska ointressant Fed-protokoll är att vänta den här
gången eftersom Bernanke avslöjade det mesta redan i april
(bland annat lägre tillväxt och högre inflation), men kanske får
vi lite mer detaljer kring duva-hök-diskussionerna", uppger SEB.

17-maj 18-maj 18-maj 18-maj
Tid 16:15 09:24 11:08 16:15

Sweden 2Y (1046) 2,24 2,24 2,22 2,21
Sweden 5Y (1050) 2,89 2,90 2,81 2,82
Sweden 10Y (1047) 3,03 3,03 2,94 2,95
German Govt Bond 10Y 3,10 3,12 3,11 3,08
Räntespread Ger-Sve bond 10Y 0,07 0,10 0,17 0,13
USA Govt Bond 10Y 3,12 3,13 3,13 3,15
USA Govt Bond 30Y 4,24 4,24 4,24 4,2637
USD/SEK-spot 6,3594 6,2996 6,2961 6,3109
EUR/SEK-spot 9,0018 8,9901 8,9753 8,9792
GBP/SEK-spot 10,3013 10,2334 10,2050 10,1902
EUR/USD-spot 1,4155 1,4270 1,4255 1,4227
USD/JPY-spot 81,40 81,12 81,07 81,46
TCW Index 120,99 120,70 120,54 120,62

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.