Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-04-18

Räntor & Valutor: Svenska räntor upp efter RB-besked

(SIX) De svenska obligationsräntorna noterades klart högre
under den sena förmiddagshandeln på onsdagen efter att
Riksbanken lämnat styrräntan oförändrad vid 1,50 procent, vilket
var i linje med vad de flesta bedömarna i SIX Estimates enkät
hade räknat med. I Tyskland var tioårsräntan oförändrad.
På valutamarknaden försvagades framför allt euron mot dollarn
och kronan. Den svenska valutan visade på begränsad förändring
mot dollarn men försvagades något mot pundet.
I Italien och Spanien noterades något lägre räntor där
tioårsräntorna uppgick till 5,47 respektive 5,80 procent.
Räntenedgången hade dock avtagit jämfört med tidigare under
förmiddagen.
Riksbanken beslutade att lämna styrräntan oförändrad vid 1,50
procent, vilket var i linje med vad nio av 13 bedömare i SIX
Estimates enkät hade räknat med. Övriga fyra räknade med en
räntesänkning om 25 punkter.
"Trots att ekonomisk statistik generellt kommit in sämre än
Riksbankens prognoser väljer direktionen att lämna reporäntan
oförändrad. Barometerdata från Konjunkturinstitutet visar på att
stämningsläget i svensk ekonomi har förbättrats, något som
Riksbanken verkar ha tagit fasta på", skriver Nordea i en
kommentar.
Riksbanken beslutade även att lämna reporäntebanan
oförändrad, vilket var i linje med vad sju av elva bedömare hade
förutspått. Övriga fyra bedömde att räntebanan skulle sänkas.
Riksbanken reviderade ned tillväxtprognoserna för 2012-2014.
Prognosen för 2012 sänktes till +0,4 procent, ned från +0,7
procent i den tidigare prognosen. Prognoserna för arbetslösheten
lämnades oförändrade.
"Givet den syn vi har på svensk ekonomi så kommer
arbetslösheten stiga framöver och driva Riksbanken till en
räntesänkning i juli. I vår vy är Riksbanken fortfarande för
optimistiska i sin syn på svensk ekonomi", kommenterar Nordea.
SEB uppger i en kommentar att dagens besked från Riksbanken
antyder att en sänkning redan vid mötet i juli inte är trolig.
"Majoriteten i direktionen förefaller anse att reporäntan
redan är mycket låg och stödjande för tillväxten. Kommentarerna
kring utsikterna var mycket balanserade", skriver affärsbanken.
SEB konstaterar att förändringarna i Riksbankens
makroutsikter var små. BNP-prognoserna var dock något lägre än
förväntat, framför allt för 2013 och 2014.
Protokollet från Bank of England visade att ledamöterna var
eniga då man lämnade styrräntan oförändrad vid 0,50 procent den
5 april. Beslutet att lämna programmet för tillgångsköp
oförändrat röstades samtidigt igenom av en majoritet genom
utfallet 8-1.
Ledamoten David Miles ville utöka programmet med 25 miljarder
pund, i likhet med hans uppfattning vid det förra mötet. Han
uppgav samtidigt att hans beslut stod och vägde.
Adam Posen som tidigare röstat för en utökning av programmet
med 25 miljarder pund ansåg inte längre att programmet borde
utökas.
ECB-ledamoten Jens Weidmann uppger i en kommentar till
Reuters att centralbanken inte har till uppgift att säkra en
viss räntenivå för ett enskilt land. Han vill inte se några
ytterligare penningpolitiska lättnader och anser inte heller att
det är aktuellt att återstarta obligationsköpen under Securities
Market Programme, SMP.
Den franska ledamoten Benoit Coeure skapade förväntningar på
marknaden när han, som ansvarig för SMP, i förra veckan sade att
SMP fortfarande existerar.
"SMP:s begränsningar har blivit uppenbara. Men programmet har
samtidigt inte avslutats. Benoit Coeure beskrev bara det
faktumet", säger Weidmann.
Arbetslösheten i Storbritannien uppgick till justerade 4,9
procent i mars, vilket var marginellt under förväntningarna vid
5,0 procent. Utfallet för februari reviderades samtidigt ned
till 4,9 procent från tidigare 5,0 procent.
Italiens regering spår att underskottsmålet om en balanserad
budget 2013 missas för att istället nås 2014. Orsaken är att
recessionen nu verkar bli djupare än vad regeringen först hade
räknat med. När den spanska regeringen gjorde ett liknande
uttalande började räntorna på spanska obligationer att stiga,
noterade Reuters som dock också påpekade att det spanska
underskottet är mycket större och därmed anses vara ett större
problem.
USA:s vice finansminister med särskilt ansvar för
internationella frågor, Lael Brainard, sade att IMF bara kan
vara ett komplement till europeiska insatser i räddningen av
Europa. Hon upprepade även ståndpunkten att USA inte tänker
bidra med mer pengar till valutafonden.
I Kina sjönk priserna på nybyggda hus i 38 av 70 städer år
över år i mars. I februari sjönk priserna 27 städer.
Genomsnittspriserna för alla 70 städer sjönk med 0,4 procent i
mars medan de i februari steg med 0,2 procent.
Bank of Japan står redo att vid behov vidta ytterligare
åtgärder för att nå det i februari antagna inflationsmålet på 1
procent, enligt vice centralbankschefen Kiyohiko Nishimura.

17-apr 18-apr 18-apr
Tid 16:15 09:08 11:45

Sweden 2Y (1041) 1,11 1,11 1,17
Sweden 5Y (1051) 1,43 1,43 1,48
Sweden 10Y (1054) 1,80 1,80 1,84
German Govt Bond 10Y 1,66 1,65 1,66
Räntespread Ger-Sve bond 10Y -0,14 -0,15 -0,18
USA Govt Bond 10Y 1,99 2,00 2,01
USA Govt Bond 30Y 3,13 3,14 3,15
USD/SEK-spot 6,7642 6,7792 6,7659
EUR/SEK-spot 8,8740 8,8793 8,8555
GBP/SEK-spot 10,7752 10,7807 10,8092
EUR/USD-spot 1,3119 1,3097 1,3088
USD/JPY-spot 80,70 81,25 81,46
TCW Index 122,56 122,51 122,32

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.