Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-03-06

Räntor & Valutor: Svenska räntor upp för femte dagen i rad

(SIX) De svenska obligationsräntorna klättrade ytterligare
under onsdagen och stängde högre för den femte handelsdagen i
rad. Den svenska tioårsräntan steg i en något större
utsträckning jämfört med den tyska motsvarigheten och i Italien
och Spanien sjönk räntorna för andra dagen i rad.

På valutamarknaden stärktes dollarn mot kronan och euron
samtidigt som kronan stärktes mot pundet.

Under eftermiddagen presenterades starkare amerikansk
statistik än förväntat där sysselsättningen inom den privata
sektorn i USA bedöms ha ökat med 198.000 arbetstillfällen i
februari, vilket kan jämföras med analytikers konsensusprognos
som var 170.000.

Utfallet för januari reviderades samtidigt upp med 23.000
arbetstillfällen till 215.000. Den officiella
sysselsättningsstatistiken kommer klockan 14.30 på fredag.

Amerikanska industriorder minskade samtidigt i en något lägre
takt än befarat i januari då de var ned 2,0 procent jämfört med
i december.

Under torsdagen väntas hela tre penningpolitiska besked där
Bank of Japan är först ut, vilket följs av Bank of England vid
13.00 och ECB vid 13.45. Analytiker räknar dock inte med att
någon av centralbankerna väljer att ändra sin respektive
styrränta och i fallet Bank of England indikerar förväntningarna
även att programmet över tillgångsköp lämnas oförändrat, enligt
SIX News genomgång av sex bankers estimat.

Under onsdagen beslutade Polens centralbank oväntat att sänka
styrräntan med 50 punkter till 3,25 procent. Analytiker var
tudelade mellan en sänkning på 25 punkter och oförändrad ränta.
Kanadas centralbank beslutade samtidigt helt i linje med
analytikernas estimat att lämna styrräntan oförändrad vid 1,00
procent.

Italiens tidigare premiärminister Mario Monti uppgav på
onsdagen att ett nyval i Italien vore ett bättre alternativ än
en regering som stoppar landets reformer.

Tidigare under dagen uppgav Pier Luigi Bersani för sin
partiledning att han är redo för öppna diskussioner med andra
och att han ska försöka bilda en regering, även om hans
koalition inte har majoritet i senaten. Han uteslöt samtidigt en
koalition med Silvio Berlusconi.

EMU-ländernas BNP sjönk med oreviderade 0,9 procent i årstakt
under det fjärde kvartalet, vilket var helt i linje med
analytikernas förhandstips. Vid en jämförelse med närmast
föregående kvartal sjönk BNP med 0,6 procent.

Från hemmaplan presenterade SCB en investeringsenkät där det
framgår att industriföretagen planerar att minska sin
investeringsvolym med 1 procent under 2013 till 56,2 miljarder
kronor.

Nordea uppger i en kommentar att de svaga
investeringsutsikterna ska ses i ljuset av den ekonomiska
inbromsningen under förra året.

"Den motståndskraftiga inhemska ekonomin, stabiliseringen och
förbättrade tillväxtutsikter för den globala ekonomin bör
innebära att investeringarna återhämtar sig senare under 2013.
Vi står dock fast vid vår syn innebärandes en nedgång på omkring
2 procent för totala investeringar i år. Det här är något under
Riksbankens syn att investeringarna ska vara nästan oförändrade
(-0,1 procent), skriver chefsanalytiker Torbjörn Isaksson i en
kommentar.

SEB:s och Deloittes halvårsvisa undersökning Finanschefsindex
har stigit till 49,5 från 48,3 i september. Den neutrala nivån
ligger på 50.

"Den svenska kronan spås bli starkare under året vilket kan
påverka exportföretagen negativt då kronan av SEB förutspås
stärkas mer än vad företagen har räknat med", uppges det.

Danske Bank räknar nu med att Riksbanken vid april- eller
julimötet kan komma att signalera tidigarelagda räntehöjningar
(det fjärde kvartalet 2013) jämfört med den senaste prognosen.
"Vi räknar med press uppåt på räntorna", skriver banken.

Nykredit räknar i en dagsfärsk konjunkturprognos med att
Sveriges BNP ökar med 1,8 procent i år och med 3,0 procent nästa
år.

"Allt mer tyder på att svensk ekonomi nådde en oväntat grund
botten under det sista kvartalet i fjol och att en återhämtning
nu har inletts", skriver Nykredit.

En rådgivare för Kinas centralbank uppger på onsdagen att
Kina väntas stå inför ett omfattande inflationstryck under det
andra halvåret. Utsikterna för eventuella räntehöjningar kommer
bero på den ekonomiska statistiken som publiceras under det
första kvartalet. Rådgivaren menar vidare att Kina är "ett
offer" i globala valutakrig och anser att globala kvantitativa
lättnader bidrar till ökad inhemsk inflation.

Venezuelas president Hugo Chavez har avlidit, efter att ha
haft cancer i två år. Vice president Nicolas Maduro kommer att
ta över som tillfällig president men landet måste hålla ett
nyval inom 30 dagar, enligt konstitutionen.

05-mar 06-mar 06-mar 06-mar
Tid 16:15 09:03 11:15 16:15

Sweden 2Y (1049) 1,17 1,18 1,22 1,19
Sweden 5Y (1051) 1,44 1,46 1,52 1,47
Sweden 10Y (1054) 1,97 1,99 2,04 2,00
German Govt Bond 10Y 1,44 1,46 1,47 1,45
Räntespread Ger-Sve bond 10Y -0,53 -0,53 -0,57 -0,55
Italy 10Y 4,72 4,66 4,58 4,57
Spain 10Y 5,06 5,02 4,99 4,98
USA Govt Bond 10Y 1,90 1,91 1,92 1,93
USA Govt Bond 30Y 3,10 3,11 3,13 3,13
USD/SEK-spot 6,3850 6,3792 6,3803 6,4021
EUR/SEK-spot 8,3169 8,3241 8,3129 8,3212
GBP/SEK-spot 9,6627 9,6400 9,6147 9,6375
EUR/USD-spot 1,3026 1,3049 1,3029 1,2998
USD/JPY-spot 93,35 93,29 93,42 93,61
TCW Index 113,42 113,44 113,29 113,47

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
SIX News

Författare direkt.