Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-11-29

Räntor & Valutor: Viss optimism om budgetsamtal i USA ger stöd

(SIX) Högre långräntor i uppfattat trygga länder noteras på
torsdagen efter försiktigt positiva kommentarer kring de
amerikanska budgetsamtalen. I Spanien och Italien sjunker
samtidigt statspappersräntorna, i linje med utvecklingen den
senaste tiden. Euron stärks, bland annat med stöd av en viss
ljusning för vissa konjunkturbarometrar.

Sveriges bruttonationalprodukt ökade med 0,7 procent under
det tredje kvartalet jämfört med samma kvartal i fjol. Det var
marginellt starkare än marknadens förväntningar enligt SIX
Market Estimates.

"Vi har stärkts i vår syn att Riksbanken sänker styrräntan i
december efter dagens utfall", skriver Swedbank som anser att
BNP-rapporten är svagare än vad den ser ut att vara.

Den svenska detaljhandeln var samtidigt sämre än vad
bedömarna hade räknat med. Uppgången på 1,2 procent på årsbasis
kan jämföras med väntade +2,6 procent.

Dagens europeiska konjunkturindikatorer inkom emellertid
något över förväntan. Förbättringen var i linje med
inköpschefsindexen som stabiliserades i november, noterade BNP
Paribas.

"En månad gör dock ingen trend och även om signalen skulle
bekräftas under de kommande månaderna, så är startpunkten
väldigt låg. Vi väntar oss att BNP-minskningen accelererar i det
fjärde kvartalet efter det bättre än väntade utfallet i det
tredje kvartalet", skrev banken i en kommentar.

Arbetslösheten i Tyskland låg kvar vid säsongsjusterade
6,9 procent i november, vilket var i linje med marknadens
förväntan. Den tyska arbetsmarknaden står emot den globala
inbromsningen, men sysselsättningen kan komma att drabbas
framöver, tror BNP Paribas.

Yenen har försvagats mot dollarn. Oppositionsledaren Shinzo
Abe, vars parti LDP ligger bra till i opinionsundersökningarna
inför parlamentsvalet den 16 december, upprepade på torsdagen
att den japanska regeringen och centralbanken bör utforma en
uppgörelse om att uppnå ett inflationsmål på två procent.
Centralbanken bör genomföra obegränsade lättnadsåtgärder tills
målet nås, resonerar han.

Detaljhandelsomsättningen i Japan sjönk med 1,2 procent
i årstakt under oktober, vilket var en svagare utveckling än
under månaden innan. Bland annat backade bil- och
elektronikförsäljningen.

Bank of England spred viss marknadsoro genom att kommuncera
att brittiska bankers rapporterade kapitalkvoter delvis är
överskattade.

Greklands statsskuld är ohållbar trots veckans uppgörelse om
vissa skuldlättnader, bedömer Moodys. Denna bild som delas av
flera bedömare har dock inte hindrat ledningen för de tyska
socialdemokraterna SPD att uppmana sina ledamöter i
förbundsdagen att rösta ja till stödpaketet.

Klockan 14.30 i eftermiddag väntas amerikansk data över nya
arbetssökande och reviderade BNP-siffror. Vid 16-tiden meddelas
även avtalade husköp under oktober.

28-nov 29-nov 29-nov
Tid 16:15 09:24 13:34

Sweden 2Y (1041) 0,71 0,71 0,71
Sweden 5Y (1051) 0,94 0,95 0,95
Sweden 10Y (1054) 1,46 1,47 1,47
German Govt Bond 10Y 1,37 1,39 1,40
Räntespread Ger-Sve bond 10Y -0,09 -0,08 -0,08
USA Govt Bond 10Y 1,61 1,63 1,64
USA Govt Bond 30Y 2,76 2,80 2,80
USD/SEK-spot 6,6787 6,6505 6,6433
EUR/SEK-spot 8,6071 8,6222 8,6266
GBP/SEK-spot 10,6668 10,6462 10,6454
EUR/USD-spot 1,2888 1,2965 1,2985
USD/JPY-spot 81,73 82,14 82,14
TCW Index 119,51 119,50 119,53

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
SIX News

Författare direkt.