Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-21

RÄNTOR/VALUTOR: AMERIKANSKA STATSPAPPERSRÄNTOR ÅTERHÄMTADE

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Asiatiska börser lyser överlag grönt på onsdagsmorgonen och den amerikanska tioårsräntan har hämtat upp sitt fall från tisdagen när investerare omvärderade ekonomiska bekymmer. Dollarns senaste uppgång har avstannat något men fortsätter att hålla sig stark.

Stigande smittspridning av covid har omtumlat de globala marknaderna denna vecka där investerare har sökt sig till mer säkra hamnar vilket fick börserna att falla och drog ner den amerikanska tioåringen till sitt femmånaderslägsta.

Amerikansk tioårsränta handlas nu 4 punkter upp mot måndagseftermiddagen till 0,21 procent.

På onsdagsmorgonen vände dock sentimentet något till det mer positiva efter bland annat ett gynnsamt utfall av japanska data.

Den japanska exporten ökade med 48,6 procent i juni jämfört med samma månad året före medan importen steg med 32,7 procent.

Mest drivande för exporten var en hög efterfrågan av bilar från USA samt Kina-bundna leveranser av chiptillverkningsutrustning vilket ökade förhoppningarna om en exportledd återhämtning.

Capital Economics skriver att det däremot verkar det som att uppgången av exporten ser ut att tappa fart där extern efterfrågan kommer att endast kommer ge en svag medvind till tillväxten de kommande månaderna i och med att exporten av kapitalvaror fortsätter att öka, men exporten av konsumtionsvaror försvagas i kölvattnet av vaccinutrullningar.

Annan asiatiska data visade att Sydkoreas export ökade med 32,8 procent under de första 20 dagarna i juli jämfört med samma period året före. Importen steg samtidigt med 46,1 procent.

Sydkorea är världens sjätte största exportland och det land i världen som publiceras handelsstatistik först varje månad vilket gör att statistiken ses som en tidig indikation på världshandeln.

Under natten till onsdagen publicerades även protokollet från Bank of Japans senaste räntemöte.

I protokollet framkom det att BOJ:s beslutsfattare såg prisutsikterna som oklara till följd av stigande globala råvarukostnader och svag konsumtion.

Medlemmarna verkade ha olika åsikter på vilken effekt som de höga råvarukostnaderna kommer att leda till.

"Många medlemmar sade att inhemska grossistpriser stiger som speglar stigande globala råvarupriser, vilket skulle kunna pressa upp konsumentpriser längre fram i tiden", stod det i protokollet.

Även var det några av medlemmarna som uttryckte oro för stigande priser på särskilda varor som skulle kunna pressa upp kostnaderna för företagen och vara en ankare på den japanska ekonomin.

"Priser på olika varor stiger. Om detta kvarstår och företag misslyckas med att föra vidare kostnaderna kan det förvärra Japans handel, och väga tungt på de ekonomiska utsikterna", sade de.

Här hemma publicerades Valueguards HOX-index tidigt på onsdagsmorgonen som visade att bostadspriserna i Sverige sjönk 0,5 procent i juni jämfört med föregående månad.

Årstakten av bostadspriserna sjönk till 16,8 procent från 17,9 procent i maj. Detta var främst på grund av att priserna snabbt vände upp igen i fjol efter en nedgång under den inledande coronakrisen.

"Under årets andra halva tror vi att priserna kommer att ligga relativt stilla. Priserna kommer inte att öka, men de kommer heller inte sjunka", sade Fredrik Kullman, vd Bjurfors Stockholm.

Erik Olsson Fastighetsförmedling skrev i en kommentar att det är ett fortsatt högtryck på bostadsmarknaden med en stabilisering av den nuvarande höga prisnivån.

"Marknaden är lite mer avvaktande, både för att aktiviteten är lägre under semestern och för att det finns osäkehet inför hösten kommande utbudsökning och återinförda amorteringskrav", skrev de.

Kronan handlas något starkare mot såväl dollarn som euron på onsdagsmorgonen.

Onsdagens makroagenda är skral där endast oljestatistik från DOE står som höjdpunkt.onsdag kl 6.15 (tisdag kl 16.15)
===================================
USD/SEK 8:7098 (8:7176) EUR/USD 1:1774 (1:1768)
EUR/SEK 10:2501 (10:2603) USD/JPY 109:89 (109:58)
Jp obl 2 -0,13 (-0,13) Jp obl 10 0,01 (0,01)
Ty obl 2 -0,72 (-0,71) Ty obl 10 -0,42 (-0,43)

US obl 2 0,20 (0,20) US obl 10 1,21 (1,17)
Författare Direkt-SE