Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-15

RÄNTOR/VALUTOR: BRED RÄNTENEDGÅNG, EUR/SEK NOSADE PÅ 10-NIVÅN

STOCKHOLM (Direkt) Europaräntorna var ned på onsdagen, med fallande börser och
ett oljepris som parkerat på en lägre nivå. USA-data befäste tron på en
decemberhöjning och kronan var nära 10-nivån mot euron innan den återhämtade
sig.

Tyska räntor var 2-3 punkter ned, medan USA-räntorna sjönk i långa änden, med
den tioåriga statsobligationen 4 punkter lägre på 2,34 procent.

Dollarn är under fortsatt press, och har tappat till 112:90 mot yenen och
1:1810 mot euron. Mätt som dollarindex handlar det om en nedgång på knappt 1
procent sedan i måndags.

Goda tillväxtdata från Tyskland och hela euroområdet har gett euron stöd medan
utsikterna för en skattereform före jul i USA fortsatt är osäkra.

Republikanerna i senaten valde på tisdagen att koppla upphävandet av en
nyckelkomponent i Obamacare till sin version av den skattereform som just nu
förhandlas fram i kongressens båda kammare. Ett skäl är att underlätta
finansieringen, men det ökar samtidigt svårigheterna att komma överens.

USA-data på onsdagen kom in relativt nära prognos, och gav inga större avtryck
på marknaden, som nu i än högre grad prisar in en räntehöjning i december.

KPI steg 0,1 procent i oktober och kärn-KPI 0,2 procent, som väntat.
KPI-inflationen sjönk till 2,0 procent från 2,2 procent medan kärninflationen
steg till 1,8 procent från 1,7 procent, väntat var 1,7 procent i Bloomberg
News prognosenkät.

Uppgången i kärninflationen var relativt bred, med bidrag från
bostadskomponenten, men även hälsovård, utbildning och flygresor, medan nya
bilar och kläder drog ned.

Priserna för mobiltjänster och hotellrum steg båda, två komponenter som av Fed
pekats ut som tillfälliga faktorer som dämpat inflationen.

Capital Economics noterade att en del av de temporära effekter som dämpat
kärninflationen nu börjar avta, och det finns goda utsikter för att
kärninflationen ska trenda högre nästa år. En svagare dollar och ökat
pristryck i producentledet talar för det, samtidigt som den strama
arbetsmarknaden bör leda till ett uppåttryck i lönerna.

Federal Reserve var redan på väg att höja i december, inte minst på grund av
en stark arbetsmarknad.

"Med tecken på att det underliggande inflationstrycket börjar stiga igen, så
tror vi att Fed behöver öka takten i sin åtstramning nästa år, och höja
räntan totalt fyra gånger 2018", skrev Capital Economics.

I slutet av november kommer utfallet för PCE-inflationen för oktober, ett
inflationsmått som legat en bit från målet en tid. Novemberutfallet för KPI
kommer den 13 december, det vill säga under den avslutande dagen av Feds
nästa FOMC-möte.

Detaljhandeln ökade 0,2 procent i oktober, väntat oförändrat, medan
septemberutfallet reviderades upp till 1,9 (1,6). Exklusive bilar och bensin
var uppgången 0,3 procent i oktober, i linje med prognos.

Japans BNP ökade preliminärt 0,3 procent under tredje kvartalet jämfört med
andra, lägre än väntade 0,4 procent men sjunde kvartalet i rad med tillväxt,
den längsta serien sedan 2001. Privatkonsumtionen sjönk medan nettoexporten
gav det största positiva bidraget.

Svenska räntor sjönk 2-5 punkter ned medan kronan stärktes 2 öre till 8:42 mot
dollarn men tappade 3 öre till 9:95 mot euron. Tidigare under dagen var
EUR/SEK uppe på 9:9942 som högst, en kronförsvagning på 22 öre på två dagar.

Kronan har inte varit över 10-nivån mot euron sedan precis efter Trumps
valseger för ett år sedan (10:08), och innan dess får vi gå tillbaka till
tidigt 2010 för att hitta en lika svag krona mot euron.

Stefan Mellin på Danske Bank konstaterade att även om det också rör sig om en
generell euroförstärkning är det ingen tvekan om att det är nervositeten runt
bostadsmarknaden som driver kronan svagare nu.

Det har gått snabbt genom viktiga nivåer och det finns en uppenbar risk för
"overshooting" och att den går över 10-nivån om nyheterna om bostadsmarknaden
fortsätter som nu.

"Många har i och för sig pekat på bostadsmarknaden som en risk men inte som
ett huvudscenario, men nu börjar detta riskscenario att materialiseras", sade
Stefan Mellin till Nyhetsbyrån Direkt.

Det är främst kronan som tagit smällen vad gäller bomarknaden, det är inte
alls lika tydliga effekter på räntemarknaden. Osäkerheten kan bestå, med
frågan om hur allvarlig och djup nedgången blir och därmed hur mycket det
kommer att påverka BNP och i förlängningen Riksbanken.

De har sitt nästa möte i december och detta är sådan signifikant information
som skulle kunna få dem att inte avsluta QE under nästa år.

Danske Banks huvudscenario har annars varit att köpen ska avslutas men att en
första räntehöjning ligger bortom 2018. Hursomhelst är utvecklingen på
bomarknaden en klar nedåtrisk för deras BNP-prognos för nästa år på 2
procent.

"Samtidigt är kronan rejält svagare än (Riksbankens) prognos vilket skulle
kunna tala för att de vågar avsluta QE vid årsskiftet, men vid något läge
tror vi husmarknaden kommer att påverka", säger han.

Stefan Mellin noterar också att kronan tyngs av aktörer som börjar "förhandla"
PPM-pengarna, som betalas ut i mitten av december, delvis placeras utomlands
och brukar leda till temporär kronpress.

Även den norska kronan har tappat rejält mot euron (20 öre på två dagar) och
Stefan Mellin ser det som mer förvånande eftersom bomarknaden är en "äldre
nyhet" där. Samtidigt har den norska kronan inte lycktas ta stöd av
oljeprisuppgången i någon större omfattning, men tappar nu när oljan vänder
ned.
---------------------------------------
Mikael Sandbladh +46 8 5191 7933

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.