Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-07

RÄNTOR/VALUTOR: CB SÄNKER, RÄNTOR SJUNKER, TYSK BESVIKELSE

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Europeiska räntor följer de amerikanska som
återigen fallit tillbaks.

Den tyska ökenvandringen fortsätter i form av en industriproduktion som
minskade 1,5 procent i månadstakt, och 5,2 procent i årstakt. En stor
besvikelse efter gårdagens positiva utfall för industrins orderläge, vilket
ytterligare eldade på den europeiska räntenedgången.

Commerzbank skriver i en kommentar att utfallet antagligen var en besvikelse
för många, men i linje med deras prognos av en fortsatt svag tysk industri.
Resultatet visar på en fortsatt krisande bilindustri, vars svaghet tidigare
varit nya regleringar, men nu mer verkar skifta över till svag
exportefterfrågan.

Banken prognostiserar att tillverkningsindustrin fortsatt kommer vara en svag
punkt för den tyska ekonomin, och produktionen kan förväntas falla
ytterligare i det tredje kvartalet.

Europeiska räntor tog åt sig av utfallet och fortsätter falla på bred front
efter resultatet. Hos euron kan en viss försvagning synas under förmiddagen
mot dollarn, men valutaparet handlas fortfarande högre än gårdagens svenska
stängning.

Statens betalningar för juli visade på ett överskott på 28,2 miljarder,
Riksgäldens prognos visade på ett överskott om 34,6 miljarder.
Skatteinkomsterna var knappt 6 miljarder lägre än prognostiserat.

Kronan har stärkts under förmiddagen mot både euron och dollarn efter en
initial försvagning under tidig onsdagsmorgon. Svenska statsobligationsräntor
hakar på den generella trenden nedåt, speciellt i den långa änden där
tioåringen nu handlas till en ränta om -0,26 procent.

Kinas centralbank, PBOC, beslutade på onsdagen att sätta en fixing på yuanen
mot dollarn på 6:9996, vilket kan jämföras med förväntningarna om 6:9977 i
Bloomberg News enkät.

"Investerare kan vara oroade för att fixingen kan hamna över 7 i framtiden,
vilket kommer ses som ett tecken på att utrymmet för försvagning är fortsatt
stort", sade Tommy Xie, ekonom vid Oversea-Chinese Banking Corp, till
Bloomberg News.

Sentimentet i marknaden har försämrats snabbt efter att Kina på måndagen lät
yuanen tappa till över 7-nivån mot dollarn, varpå USA pekade ut Kina som
valutamanipulatörer.

"Eskalering av handelsfriktioner mellan USA och Kina har försämrat
sentimentet, vilket så småningom kommer få ner USA-räntor och upp japanska
yen", sade Tohru Sasaki, chef för japansk analys vid JP Morgan Securities,
till Reuters.

"Vi tror fortfarande att dollarn stärks till 7:35 mot yuanen till slutet av
året vilket kommer göra den amerikanska presidentadministrationen väldigt
obekväm. Jag tror dollarn tappar till 104-103 mot yenen till årsslutet", sade
Tohru Sasaki.

Nya Zeelands centralbank, Reserve Bank of New Zeeland (RBNZ), sänkte
styrräntan med 50 punkter till 1,00 procent, på onsdagen. Väntat var en
sänkning med 25 punkter.

"Tillväxten har dämpats under senaste året och motvindarna mot tillväxten
börjar tillta. I frånvaro av ytterligare penningpolitiska stimulanser skulle
sysselsättning och inflation sannolikt tappa relativt våra mål", skrev
centralbanken.

Ledamöterna diskuterade de relativa fördelarna av en sänkning med 25 punkter
och att kommunicera en lättnadsbias, gentemot en sänkning med 50 punkter nu.

"Kommittén noterade att båda alternativ var i linje med prognoserna. De kom
överens om att de större initiala stimulanserna bäst skulle försäkra att
kommittén når sina mål för inflation och sysselsättning", hette det i
uttalandet från RBNZ.

Centralbanken sänkte också sin prognos för inflationen och spår nu 1,4 procent
under 2019 jämfört med tidigare prognos om 1,6 procent. Först under fjärde
kvartalet 2021 väntas inflationen nå 2 procent, ett halvår senare än tidigare
prognos.

Kiwidollarn har i skrivande stund försvagats 1,7 procent mot dollarn, under
dagen.

Även Indien valde att under morgonen sänka sin reporänta till 5,40 procent
från tidigare 5,75 procent. Beslutet var någorlunda väntat då 56 av 66
tillfrågade trodde på en sänkning, varav 53 trodde på 25 punkter och 3 på 50
punkter.

Rupien handlades 0,2 procent svagare mot dollarn på beslutet, men har senaste
månaden fortfarande stärkts 3 procent.

Bahten tappade efter att den thailändska centralbanken hakat på trenden och
valde att sänka styrräntan med 25 punkter, till 1,50 procent. Beslutet var
överraskande, då 14 av 15 trodde på en oförändrad ränta, samtidigt som en
trodde på en sänkning.

onsdag kl 10.30 (måndag kl 16.15)
===================================
USD/SEK 9:5928 (9:5905) Statsobl 2y -0,66 (-0,65)
EUR/SEK 10:7376 (10:7200) Statsobl 10y -0,26 (-0,22)
EUR/USD 1:1194 (1:1180) Ty obl 10 -0,57 (-0,53)
US obl 10 1,57 (1,76)

---------------------------------------
Gösta Lycke +46 8 5191 7910

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News