Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-25

RÄNTOR/VALUTOR: EUROPARÄNTOR AVVAKTANDE INFÖR CB-BESKED

STOCKHOLM (Direkt) Europeiska statspappersräntor steg svagt på onsdagen i en
handel där avvaktan inför ett flertal räntebesked på torsdagen, Riksbanken,
Norges Bank och framför allt ECB, kan ha dämpat reaktionerna på inkommande
information. Euron handlades något högre mot dollarn.

Den tyska konjunkturbarometern IFO-index steg oväntat till en ny
rekordnotering på 116,7 i oktober, från 115,3 i september (väntat 115,1).
Tydliga, och oväntade, indexuppgångar noterades för såväl nuläge som
förväntningar och på branschnivå var det framförallt sentimentet i
detaljhandeln som förbättrades tydligt jämfört med i september.

Enligt IFO tycks inte oklarhet runt valet och regeringsbildningen störa det
ekonomiska sentimentet, och det noterades att exportförväntningarna stärks
med stöd av förbättringar i euroområdet.

Ekonomerna på Capital Economics noterar i ett kundbrev att historiska
jämförelser skulle tala för att BNP-tillväxten på årsbasis skulle stiga mot
över 4 procent, från 2,1 procent andra kvartalet. De betonar dock att det
knappast är troligt, IFO-index har överskattat den ekonomiska tillväxten
tidigare, och PMI-index backade något i oktober, men den sammantagna bilden
är ändå att den tyska ekonomin inte låter sig störas vare sig av politisk oro
eller av en stark euro.

Storbritanniens BNP var också något starkare än väntat under tredje kvartalet
enligt det första estimatet av utvecklingen som publicerades på förmiddagen.
BNP steg 0,4 procent jämfört med andra kvartalet, då BNP steg 0,3 procent.
Prognoserna pekade mot +0,3 procent även för tredje kvartalet.

Brittiska pund stärktes markant efter BNP-utfallet, som stärkte redan höga
förväntningar om att Bank of England kommer att höja räntan den 2 november.
Brittiska statspappersräntor steg samtidigt klart mer än i övriga Europa.

Riksgälden gjorde en rejäl justering av sina utsikter för statsfinanserna i
den nya lånebehovsprognos som publicerades på onsdagsförmiddagen, och de
tvingas därmed skära kraftigt i emissionsvolymerna av alla former av
statspapper i svenska kronor framöver.

Emissionsvolymerna i statsobligationer sänks till 2 miljarder kronor per
auktion (tidigare 2,5) och volymen realobligationer sänks till 500 miljoner
kronor per auktion (tidigare 750). För att hantera det höga utnyttjandet av
marknadsvårdande repor tvingas Riksgälden också halvera emissionsvolymen i
statsskuldväxlar från och med i januari och dessutom reducera antalet
auktioner till hälften.

Svenska statspappersräntor visade endast obetydliga reaktioner på Riksgäldens
prognos och rörde sig i stort sett i linje med tyska räntor på onsdagen.
Tioårsräntan steg 2 punkter, till 0,91 procent, och räntegapet mot den tyska
motsvarigheten var oförändrat 42 punkter.

Såväl svenska som norska kronor försvagades noterbart i förmiddagens handel,
inför räntebesked från såväl Riksbanken som Norges Bank på torsdagen.
Konsensusprognoserna tyder på att ingen av centralbankerna kommer att ge
några signifikanta nya besked om penningpolitiken, men rapporterna om
svagheter på bostadsmarknaderna kan ha gjort att vissa aktörer valde att ta
lite höjd för eventuella signaler om att centralbankerna "bevakar
utvecklingen", vilket skulle kunna implicera ökad försiktighet med eventuella
åtstramningar.

Euron stärktes till drygt 9:71 mot kronan som högst på förmiddagen, från under
9:66 vid tisdagens svenska stängning. Det var den högsta nivån sedan slutet
av juni. Vid onsdagens svenska stängning hade dock euron backat tillbaka till
9:69.

Dollarn stärktes 1 öre mot kronan på onsdagen, till 8:22, och TCW-index steg
till 130,14 (129,80)

Amerikanska statspappersräntor steg över 2,40 procentenivån på tisdagen, en
nivå som vissa bedömare har talat om som kritisk för utsikterna för den långa
nedåttrenden i långa USA-räntor ska brytas eller fortsätta.

Bidragande till ränteuppgången var stigande förväntningar om att president
Donald Trump kommer att utse John Taylor, som anses vara mer hökaktig än
övriga kandidater, till ny Fedchef. Frågan om ny Fedchef är dock fortsatt
öppen, Jerome Powell är fortsatt spelarnas favorit och källor uppgav för
Bloomberg News på tisdagen att Donald Trump själv ser Janet Yellen som en
stark kandidat.

USA-räntorna fortsatte stiga i den europeiska handeln på onsdagen och
uppgången fick sedan förnyad kraft efter stark USA-statistik på
eftermiddagen.

Orderingången på varaktiga varor i USA steg 2,2 procent i september, väl över
väntade 1,0 procent. Samtidigt steg kärnorderingången, kapitalvaror exklusive
försvar och flyg, med 1,3 procent (väntat +0,3) och augustiutfallet för den
kategorin upp till +1,3 procent, från 1,1 procent tidigare.

RDQ Economics noterade i ett kundbrev att det var en "mycket solid" rapport
som visar en fortsatt uppgång i såväl den aktuella som framtida
investeringsutvecklingen, även om nivåerna ännu är dämpade efter två svaga
år.

"Men ändå, den fortsatta återhämtningen i kapitalvaruorderingången och
leveranserna, och den förbättring som synts i företagens lönsamhet så här
långt i år, har dämpat vår oro över utsikterna", skrev RDQ Capital.

Försäljningen av nya bostäder i USA överraskade med att stiga 18,9 procent i
september, markant bättre än väntade -1,1 procent. Försäljningsnivån i
september var därmed den högsta sedan 2007. Den största ökningen noterades i
södra USA, men US Census Bureau (som producerar statistiken) kunde inte göra
någon uppskattning om vilken effekt, om någon, som sensommarens orkaner kan
ha haft på statistiken.

Uppgången i amerikanska tioårsräntan stannade upp vid strax över 2,47 procent,
och vid svensk stängning var noteringen 2,45 procent, 5 punkter högre än vid
samma tid på tisdagen.

Trots de starka amerikanska datautfallen pressades USA-dollarn nedåt i den
sena Europahandeln, i takt med att uppgången i USA-räntorna bromsade in och
Wall Street öppnade med en vikande tendens.
---------------------------------------
Per-Anders Degerman +46 8 5191 7936

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.