Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-28

RÄNTOR/VALUTOR: FLACKARE RÄNTEKURVA, STARKA SVENSKA DATA

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Räntemarknaden fortsätter att präglas av en flackare kurva, med korträntorna tydligt upp medan långräntorna handlas i stort oförändrat. Euron har stärkts något mot dollarn.

Till exempel är den tyska tvååringen upp 4 punkter till -0,61 procent på torsdagen, medan tioåringen ligger kvar på -0,16 procent.

Den internationella trenden är fokus på centralbanker och hur de reagerar på en allt "klibbigare" inflationsuppgång. På torsdagen visade den spanske oktoberinflationen en uppgång till 5,5 procent från 4,0 procent i september. Tyska delstater visar en inflationstakt på 4,5-5,0 procent.

ECB avslutar sitt rådsmöte på torsdagen, men väntas inte röra räntan eller programmet för tillgångsköp nu, beslut om det senare väntas först vid decembermötet med nya prognoser.

Presskonferensen med ECB-chefen Christine Lagarde lär till mycket handla om marknadens uppdrivna förväntningar om en räntehöjning och hur hon bemöter det, samtidigt som de vill signalera vaksamhet på inflationsuppgången.

Mohammed Kazmi på UBP ser det som rimligt att ECB fokuserar på balansräkningen snarare än räntorna just nu.

Även om marknaden har börjat att prisa in möjligheten av en räntehöjning från ECB i slutet av nästa år "så tror vi fortsatt att det är för tidigt med en sådan diskussion inom rådet givet att inflations- och tillväxtdynamiken inom euroområdet inte är så långt framskriden som i USA till exempel", sade han enligt Dow Jones.

ECB kommer troligen att upprepa sin tydliga guidning för att påminna investerare om att räntorna troligen inte kommer att dras upp i närtid givet deras syn om övergående inflationsuppgång.

Fed lämnar räntebesked i nästa vecka. Dessförinnan bjuder torsdagens agenda på den veckovisa USA-jobbstatistiken samt ett BNP-estimat för det tredje kvartalet. Den amerikanska ekonomin väntas då endast ha växt 2,7 procent i beräknad årstakt.

Den tvååriga amerikanska statsobligationen har stigit cirka 15 punkter på en vecka medan den tioåriga är cirka 10 punkter ned till 1,56 punkter.

Bank of Japan (BOJ) behöll som väntat policyhållningen oförändrad på torsdagen. BOJ reviderade ned sin tillväxtprognos för i år med hänvisning till närtida svaghet från utbudsstörningar och fortsatt försiktighet från hushållen som svar på coronaviruset. KPI-prognosen behölls på 1 procent för 2023, men riskerna för såväl tillväxten som inflationen ligger på nedsidan.

Capital Economics noterar att underliggande inflationsmått stigit och företagsenkäter pekar mot högre kostnadstryck.

"Men hyrorna har stagnerat och lönerna stiger knappt så chanserna för att centralbanken ska nå sitt 2-procentsmål är små. Konsekvensen är att BOJ kommer att behöva behålla såväl sitt obligationsmål som policyräntan oförändrade under överskådlig tid", skriver Capital Economics.

Svenska data visade styrka. KI:s barometerindikator steg till 120,0 från 119,4, med uppgång i tillverkningsindustrin till rekordnivån 128,5. Även bygg, detaljhandel och tjänster steg, medan hushållens förväntningar dämpades.

Företagens arbetskraftsbrist steg, liksom prisförväntningarna. Hushållens inflationsförväntningar på ett år sikt ökade till 5,8 procent från 5,1 procent föregående månad. Näringslivets inflationsförväntningar steg till 2,7 procent från 2,4 procent föregående kvartal.

SCB rapporterade att Sveriges BNP steg 1,8 procent under tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal, över väntade 0,8 procents ökning i Infronts enkät men under Riksbankens prognos. Jämfört med motsvarande kvartal 2020 steg BNP 4,7 procent.

SCB konstaterade att efter en svag augusti vände BNP upp igen i september. I september ökade BNP med 1,6 procent jämfört med föregående månad, efter en nedgång på 4,0 procent i augusti men +2,9 procent i juli.

Detaljhandeln minskade 0,3 procent i september jämfört med föregående månad.

Swedbank noterar att det var lägre än kortdata indikerat. Framåtblickande väntas hushållen normalisera sitt konsumtionsmönster, där detaljhandel- och varukonsumtionen växer i en långsammare takt medan tjänstekonsumtionen gradvis tilltar.

"Totalt sett var det positiva data som visar att återhämtningen fortsätter trots flaskhalsproblem. Utfallet pekar mot en BNP-tillväxt på 4 procent under 2021", skriver Swedbank i en kommentar.

Svenska räntor visar små förändringar medan kronan tappat något mot dollarn. Den norska kronan återtar mark mot euron.

Norges detaljhandel ökade 0,5 procent i september jämfört med augusti, väntat var -0,4 procent enligt TDN Direkts enkät. Norges Bank har möte i nästa vecka men givet att det inte är någon ny räntebana och att de så tydligt signalerat att de troligen höjer räntan igen i december kommer de nu ligga still.

"Utvecklingen kommer jämföras med prognoserna i september och vi tror att banken drar slutsatsen att data i stort varit i linje med förväntningarna", skriver SEB.torsdag kl 10.40 (onsdag kl 16.15)
==================================
USD/SEK 8:5859 (8:5722) EUR/USD 1:1593 (1:1619)
EUR/SEK 9:8588 (9:9630) USD/JPY 113:57 (113:70)
Ty obl 2 -0,62 (-0,66) Ty obl 10 -0,16 (-0,16)
US obl 2 0,55 (0,52) US obl 10 1,54 (1,59)
Sv obl 2 -0,17 (-0,20) Sv obl 10 0,31 (0,31)


Författare Direkt-SE