Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-29

RÄNTOR/VALUTOR: FLERA REKORD FÖR STARK SVENSK EKONOMI

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Europeiska statspappersräntor sjunker i förmiddagens handel på torsdagen, euron handlas samtidigt starkare mot dollarn jämfört med på onsdagseftermiddagen.

Dollarn försvagades och amerikanska statspappersräntor sjönk något efter Federal Reserves räntebesked på onsdagskvällen. Fed tog visserligen ett litet steg närmare "tapering" (nedtrappning av tillgångsköpen) genom att i pressmeddelandet bekräfta att framsteg har gjorts mot de sysselsättnings- och prisstabilitetsmål som Fed satte upp i december som villkor för att trappa ner köpen, men det var inget som skrämde de finansiella marknaderna.

Paul Ashworth, chefekonom för USA vid Capital Economics, noterade i ett kundbrev att det är svårt att avgöra om detta tillägg i pressmeddelandet ska tolkas som hökaktigt eller inte. Feds villkor för tapering kräver "substantiella" framsteg, men Fed har inte kvantifierat vad det innebär och olika ledamöter kan ha olika bedömningar om detta.

Dock påpekade chefen Jerome Powell vid den efterföljande presskonferensen att ekonomin har en bit kvar för att uppfylla hans personliga definition av "substantiella" framsteg, och han framhöll att arbetsmarknaden har en bit kvar att gå.

"Vi är lite närmare att klura ut tidpunkter för när taper kan starta, men det kvarstår många stora frågor att besvaras runt takten och kompositionen av taper och vad som händer med balansräkningen efter att taper har avslutats", skrev Paul Ashworth.

I Sverige visade konjunkturinstitutets (KI) julibarometer att tillverkningsindustrin gasar som aldrig förr, vilket bidrog till att dra upp den samlade barometerindikatorn till ytterligare en rekordnotering – 122,4, upp från 119,8 i juni.

Indikatorn för tillverkningsindustrin steg med 4,1 enheter, till nya rekordet 129,2. Enligt KI förklaras uppgången av bättre lageromdömen och bättre syn på nuvarande orderstock medan förväntningarna om framtida produktion dämpades något

Även indikatorerna för detaljhandeln och tjänstesektorn ökade starkt i juli medan den sjönk något för bygg- och anläggningssektorn. Även indikatorn för hushållen sjönk något i juli, dock från en hög nivå i juni.

Barometern visar också att andelen företag som tror på stigande priser på tre månaders sikt aldrig varit så hög som nu.

"Företagens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt uppgår nu till 2,4 procent i juli, jämfört med 1,7 procent i april. Inflationsförväntningarna är nu de högsta sedan i juli 2008.

Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker vid Nordea, konstaterar i ett kundbrev att barometern indikerar stark tillväxt. Resursutnyttjandet är snart tillbaka på normala nivåer och arbetskraftsbrist är ett växande problem. Beträffande de relativt höga inflationsindikatorerna reser dock Isaksson frågetecken för i vilken mån de kommer att spilla över på konsumentpriserna.

"Dessutom, Riksbanken kommer troligen se igenom en eventuell uppstuds i konsumentpriserna. De starka trenderna är helt enkelt inte tillräckligt för att skaka båten för Riksbanken", skriver han.

SCB rapporterade vidare att Sveriges BNP ökade 2,5 procent i juni jämfört med i maj. Det bidrog till att BNP som helhet steg 0,9 procent under andra kvartalet, trots en svag inledning. Jämfört med andra kvartalet 2020 steg BNP 10,0 procent, och jämfört med juni 2020 var ökningen 10,5 procent.

Melker Loberg, nationalekonom på SCB, noterade att tillväxttalet jämfört med föregående år är det högsta som SCB har uppmätt, men att det ska ses mot bakgrund av att ekonomin för ett år sedan var kraftigt drabbad av pandemin. Utfallet var i alla händelser starkare än de +0,4 respektive +8,8 procent som Riksbanken hade räknat med för andra kvartalet.

Den starka ekonomin syns dock inte i SCB:s arbetslöshetsdata som steg till 9,5 procent i juni (säsongsjusterat) från 9,1 procent i maj.

Svenska statsobligationsräntor sjunker svagt, ungefär i linje med tyska räntor, på torsdagsförmiddagen. Kronan handlas samtidigt nära oförändrat mot euron jämfört med vid onsdagens svenska stängning.

I övriga Europa riktas blickarna mot preliminära juli-KPI-data; Spanien har rapporterat en väntad uppgång i HIKP-inflationen, till 2,9 procent från 2,5 procent i juni. Preliminära data för hela Tyskland kommer klockan 14.00, och de väntas visa att HIKP-inflationen steg till 2,9 procent från 2,1 procent.

Tyskland rapporterade också att arbetslösheten sjönk till 5,7 procent i juli, från 5,9 procent i juni. Det var lägre än väntade 5,8 procent. Antalet arbetslösa sjönk med 91.000 personer, betydligt mer än väntade -28.000.

Klockan 11.00 ska EU-kommissionen publicera sin konjunkturbarometer för juli.

Eftermiddagens USA-agenda bjuder bland annat på en första beräkning av BNP för andra kvartalet, klockan 14.30. Prognosen pekar mot en ökning med 8,5 procent (uppräknat i årstakt), att jämföra med +6,4 procent under första kvartalet.

Klockan 14.30 redovisas också den sedvanliga veckostatistiken över nyanmälda arbetslösa, och klockan 16 kommer besked om antalet kontrakterade husköp i juni.


torsdag kl 10.00 (onsdag kl 16.15)
===================================
USD/SEK 8:5870 (8:6428) EUR/USD 1:1865 (1:1791)
EUR/SEK 10:1900 (10:1903) USD/JPY 109:88 (110:17)
Ty obl 2 -0,75 (-0,74) Ty obl 10 -0,45 (-0,44)
US obl 2 0,21 (0,21) US obl 10 1,25 (1,26)
Sv obl 2 -0,33 (-0,33) Sv obl 10 0,09 (0,11)


Författare Direkt-SE