Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-24

RÄNTOR/VALUTOR: LÅNGA USA-RÄNTOR FORTSATTE UPPÅT, 10Y 1,42%

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Europaräntorna sjönk inledningsvis svagt på onsdagen, men vände senare uppåt samtidigt som dollarn stärktes och uppgången i USA-räntorna tog ny fart.

Vid svensk stängning var den tyska tioåriga benchmarkräntan 2 punkter upp till -0,28 procent, mätt från samma tid dagen före, medan den svenska tioåringen slutade 1 punkt högre på 0,35 procent.

Riksgälden släppte en ny prognos där de spår bättre statsfinanser än de gjorde i sin senaste prognos i oktober.

Nu spås ett underskott på 63 miljarder kronor 2021 och ett överskott på 30 miljarder kronor 2022, jämfört med -80 miljarder kronor respektive -25 miljarder kronor i oktoberprognosen.

Enligt Riksgälden drivs förstärkningen av att Riksbanken betalar tillbaka de lån Riksgälden har tagit upp till valutareserven och av en ekonomisk återhämtning, men motverkas till stor del av kostnaderna för både nya och förlängda finanspolitiska åtgärder.

Riksgälden tror samtidigt inte att regeringen kommer att använda alla de medel som budgeterats.

För att skapa utrymme för egen valutaupplåning sänks emissionsvolymen i nominella statsobligationer till 4,5 miljarder kronor per auktion från augusti 2021 i stället för att höjas som tidigare aviserats.

Swedbank skrev i en kommentar att låneprognosen sammantaget var i linje med deras förväntningar. De tyckte att riskbilden framöver är rätt balanserad, men att det så klart beror mycket på coronautvecklingen och om regeringen kommer att öppna plånboken ännu mer.

"Vi tolkar upplåningsrapporten som räntepositiv även om signalerna om en ultralång obligation kanske dämpar det längsta segmentet", skrev Swedbank-ekonomerna.

Europeisk statistik visade att den tyska ekonomin var starkare än väntat i slutet på fjolåret. BNP steg med 0,3 procent från kvartalet före och sjönk med 3,7 procent jämfört med ett år tidigare.

Förväntningarna låg på +0,1 respektive -3,9 procent, i linje med det preliminära utfallet.

ING kommenterade att byggsektorn, aktiviteten i industrin och utländsk efterfrågan hjälpte den tyska ekonomin från att krympa under den andra nedstängningen.

"Men nedsidan för dessa faktorer är att det är väldigt osannolikt att de åter kommer att visa sig vara en stark försäkring mot nedgång under första kvartalet", skrev ING.

De påpekade att de striktare nedstängningsåtgärderna från mitten av december, det bistra vintervädret i februari, en vändning av möjlig lagring inför brexit i Storbritannien och svagare utländsk efterfrågan åtminstone från andra euroländer har "ökat risken för en oönskad rotation".

"Tillväxtdrivarna från fjärde kvartalet kan lätt bli hinder under det första", enligt ING.

Annan data visade att den franska industrins konfidensindikator steg i februari till 97, från 96 månaden före. Utfallet var dock lägre än den väntade uppgången till 99.

Även indikatorerna för tjänstesektorn och detaljhandeln sjönk i februari.

Amerikanska räntor sjönk tillbaka efter svensk stängning på tisdagen, men vände uppåt i den europeiska handeln, en rörelse som tilltog då USA-marknaden öppnade. Den tioåriga räntan var vid svensk stängning upp 5 punkter, till nya årshögsta 1,42 procent, från tisdag eftermiddag. Investerarna pendlar mellan att att tro på Powells löfte om stöd till den ekonomiska tillväxten och oro för att stöden kommer att elda på inflationen.

Fed-chefen Jerome Powell sade i tisdagens halvårsvisa utfrågning i senatens bankutskott att inflationen kan stiga när ekonomin öppnar upp och konsumtionen tilltar, men uppgången väntas inte bli stor eller oroande. Han sade att den amerikanska ekonomin i nuläget ligger långt ifrån målen avseende sysselsättning och inflation.

Ipek Ozkardeskaya, senioranalytiker på Swissquote, skrev i ett kundbrev att Fed-chefen "vände ett blint öga" mot det tilltagande inflationstrycket.

"Det borde ha varit musik i investerarnas öron, men denna gång ifrågasätter marknaden vad som händer om isberget är alltför nära. Faktiskt löser det inte nödvändigtvis problemet att undvika inflationspratet. Om något kan bara stigande energi- och råvarupriser och en svagare dollar översättas till högre konsumentpriser", noterade hon.

På onsdagseftermiddagen frågas Fed-chefen Powell ut igen, denna gång i representanthuset. Anförandet brukar vara identiskt med det som hållits dagen före.

Statistik över försäljningen av nya bostäder visade en uppgång med 4,3 procent i januari, väntat var en ökning med 2,1 procent.

På valutamarknaden handlades euron kring 1:211 mot dollarn, ned från 1:215 dagen före, och dollarn stärktes även till strax över 106 mot yenen (105:2), efter att en rad tekniska motstånd brutits.

Kronan har blivit 1 öre svagare till 10:09 mot euron och drygt 3 öre svagare till 8:33 mot dollarn.

Pundet nådde under natten mot onsdagen treårshögsta mot dollarn när inflationsoro fick den att snudda vid 1:416 och enligt handlare kan den snart stärkas över den nivå den var på före brexitomröstningen som fick valutan att rasa 2016.
Författare Direkt-SE