Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-22

RÄNTOR/VALUTOR: MÅTTLIGA RÖRELSER EFTER VÄNTAT ECB-BESKED

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Marknadsrörelserna var beskedliga under torsdagen sedan ECB inte bjudit på några stora överraskningar i sin nya framåtblickande guidning. Euro/dollar hovrade vid 1:18 och tysk tioårsränta höll sig runt -0,40 procent.

"Förändringarna i den framåtblickande guidningen kring räntor var i stort i linje med förväntan", skrev Konstantin Veit, ekonom på Pimco, i en snabbkommentar.

Svensk tioårsränta drog upp 1 punkt på torsdagen till 0,14 procent. Den tyska motsvarigheten var samtidigt i princip oförändrad netto sedan onsdagseftermiddagen vid -0,41 procent. Italiensk och spansk tioårsränta handlades ned ett par punkter medan riskaptiten generellt sett var god.

Europeiska börsindex steg uppemot 1 procent på torsdagen och påverkades inte nämnvärt under eftermiddagen av ECB:s besked. ECB-rådet valde som väntat att lämna både styrräntor samt ramarna för tillgångsköpprogrammen (QE) oförändrade.

Den flaggade förändringen av den framåtblickande guidningen var inte heller något större överraskningsmoment.

ECB-rådet åtar sig att hålla räntorna på nuvarande eller lägre nivå tills dess att inflationen syns nå 2 procent långt före slutet på prognoshorisonten och uthålligt för resten av prognoshorisonten. Rådet behöver därtill - före en eventuell räntehöjning - bedöma att de faktiska framstegen vad gäller underliggande inflation är tillräckliga för att vara förenliga med att inflationen stabiliseras på 2 procent på medellång sikt. Detta kan också, enligt ECB, innebära en övergående period under vilken inflationen är "måttligt över målet".

"Den nya framåtblickande guidningen bekräftar en mjuk penningpolitik under lång tid vilket i sig är en medvind för risktillgångar", fortsatte Pimcos Konstantin Veit.

James Athey, investeringschef på Aberdeen, ansåg att obligationspriser och räntor kan tänkas stödjas av att det inte finns några indikationer om nedtrappade tillgångsköp från ECB.

I statistikväg visade EU-kommissionens snabbestimat för konfidensindikatorn för hushåll i euroområdet oväntat en viss nedgång till -4,4 i juli jämfört med -3,3 föregående månad. ING hänvisade detta till ökad smittspridning och menade att detta innebär en liten osäkerhet över takten i återhämtningen under det tredje kvartalet.

Euron höll sig nära 1:18 mot dollar medan valutan i det konstruktiva riskklimatet försvagades något mot kronan till 10:23. Kronan stärktes även något till 8:68 mot dollar.

USA-börserna inledde torsdagen oregelbundet efter en uppgång på onsdagen stött av starka kvartalsrapporter från bolag. Rapportsäsongen angav ha bidragit till att lindra investerares oro runt den ekonomiska återhämtningen.

I statistikväg klättrade dock antalet nyanmälda arbetslösa i USA oväntat upp tydligt över 400.000 i förra veckan mot snittförväntan bland ekonomer om viss dragning nedåt från de 368.000 i veckan dessförinnan. Det innebar den högsta nivån sedan tidigt i juni i år. Analytiker påpekade för Dow Jones att viss slagighet mellan veckor kan förväntas. Samtidigt indikerar det på marginalen att Fed i och med slagigheten inte lika snabbt kan pressas in i besked om tapering.

Ledande indikatorer för juni visade vidare en klenare ökning än förväntat medan Chicago Federal Reserves nationella aktivitetsindex för juni visade en nedgång mot historisk trend.

Försäljningstakten av befintliga bostäder i USA var i princip i linje med konsensusförväntan under juni.

Amerikansk tioårsränta steg 1 punkt mellan onsdagens och torsdagens stängning av svensk räntemarknad till 1,27 procent.
Författare Direkt-SE