Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-20

RÄNTOR/VALUTOR: RÄNTENEDGÅNGAR GER UPPHOV TILL SPEKULATIONER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Statspappersräntor såg ytterligare nedgångar under tisdagen i takt med att virusoro skapat sämre sentiment på marknaderna. Dollarn, som anses vara en säker hamn, stärktes medan kronan handlades svagare.

Den amerikanska tioårsräntans fall återupptogs på tisdagen. Vid svensk stängning handlades den 4 punkter ned till 1,17 procent.

Det råder många olika tankar till vad det är som driver räntorna nedåt. Att det handlar om stigande inflationen är temporär eller ej och spekulationer kring hur centralbanker kommer att bemöta pristryck efter att återhämtningen är klar, är alla möjliga faktorer, skrev Bloomberg News.

Steven Major hos HSBC Holding Plc tror att de flesta positiva indikationerna på återhämtning är redan förbi i och med att en ökad smittspridning världen runt om uppenbarat sig vilket han menar är den främsta orsaken till statspappersräntornas nedgång.

"Enligt mig är det sannolikt att vi kommer att se ett avtagande i det momentum som återhämtningen och statistik hittills haft", sade han till Bloomberg.

"Sentimentdata kan ha nått sin topp. Det finns också ett mycket starkt nyhetsflöde om covid och vad det kan göra med tillväxten. Så är det i nuläget", tillade Major.

Här hemma publicerades Konjunkturinstitutets (KI) extramätning bland företag som visade att omsättningstappet i näringslivet som helhet har fortsatt att minska, till 5 procent i juli, från 7 procent i juni.

I juli fortsatte omsättningstappet att minska i tillverkningsindustrin, handeln och tjänstesektorn, där tillverkningsindustrin inte längre har något omsättningstapp. Inom bygg- och anläggningsverksamhet ökade däremot tappet något.

Svenska räntor föll under tisdagen där den svenska tioårsräntan var 3 punkter ned till 0,09 procent vid svensk stängning.

Euroområdets bankers kreditvillkor för utlåning till företag och hushåll var i stort sett oförändrade i det andra kvartalet mot det första kvartalet.

ING skrev i ett kundbrev att detta visade på en ökad efterfrågan av lån bland företag och hushåll, vilket de också ser som rimligt i dagsläget då nya order har ökat markant under återhämtningsperioden och kapacitetsutnyttjandet har stigit under de senaste månaderna.

Banken tillade att det faktum att det inte fanns någon ytterligare skärpning av standarder återspeglar den förbättrade ekonomiska situationen, men att bankers försiktighet kommer att begränsa i vilken utsträckning utlåningen kommer att öka.

Vidare tror de inte att detta kommer att förändra tonläget på ECB:s kommande räntemöte på torsdag när duvor och hökar ska bedöma den nuvarande ekonomiska och finansiella situationen.

Tyska producentpriser steg 8,5 procent i juni jämfört med föregående år till följd av att flaskhalsar pressar upp priserna på insatsvaror.

Commerzbank spår att priset på konsumentvaror kommer att fortsätta att stiga de kommande månaderna.

"Även om sambandet mellan priserna på konsumentvaror på producentnivå och priserna på konsumentnivå tidigare inte var särskilt nära, kommer den nuvarande prisökningen säkert också att märkas i konsumentpriserna", sade Ralph Solveen, seniorekonom hos Commerzbank.

En stor del av konsumentvarorna är importerade, vilket gör att producentpriserna inte har en stark påverkan på konsumentpriserna, men den här gången väntar sig banken dock en signifikant effekt på priserna.

Europeiska räntor handlades ner där den tyska tioårsräntan var ned 4 punkter till -0,43 procent vid svensk stängning på tisdagseftermiddagen.

Makrostatistik från USA visade att bostadsbyggandet steg 6,3 procent i juni, jämfört med månaden före, till en säsongsjusterad årstakt 1,643 miljoner bostäder. Väntat var att byggstartstakten skulle ha varit 1,590 miljoner enheter under månaden.

Antalet bygglov sjönk 5,1 procent i juni jämfört med månaden före, till en årstakt på 1,598 miljoner enheter. Väntat var en årstakt på 1,700 miljoner enheter.

"Vi ser en blygsam rekyl i bostadsförsäljningar och nyproduktion av hem under andra halvåret", sade Sam Bullard, seniorekonom hos Wells Fargo.

"Efterfrågan är inte problemet, däremot är betalningsförmågan problematisk eftersom bostadspriserna har skjutit i höjden till följd av exceptionellt magert utbud och kommer att fortsätta att vara en motvind för sektorn under överskådlig framtid", tillade han

På valutamarknaden höll sig dollarn stark. Mot kronan handlades den runt 8:72 och mot euron handlades den strax under 1:18. Även mot yenen stärktes dollarn till 109:6.

Kronan handlas något svagare mot euron mot måndagen till 10:26.
Författare Direkt-SE