Du är här

2017-06-08

RÄNTOR/VALUTOR: RÄNTOR NED EFTER ATT ECB AGERAT DUVHÖK

STOCKHOLM (Direkt) Torsdagen innehöll tre potentiella riskevents för
marknaden, varav ECB lyckades rätt väl med att parera det första. Pundet
inväntade valresultatet medan USA-räntorna stigit inför Comey-utfrågningen.

Samtidigt har börserna visat en blandad utveckling medan oljan varit fortsatt
nedpressad.

ECB lämnade som väntat styrräntan och QE-programmet oförändrade vid sitt möte
på torsdagen, samtidigt som de ändrade den framåtblickande guidningen något.

ECB ser nu att räntorna ska ligga kvar på nuvarande nivåer under en utdragen
period och klart längre än programmet för tillgångsköp, tidigare hade ECB
refererat till nuvarande, "eller lägre", nivåer. Förändringen var väntad av
en majoritet i Bloomberg News prognosenkät.

Vad gäller QE-programmet fortsätter det med månatliga tillgångsköp om 60
miljarder euro till december 2017, och i varje fall till dess att det syns en
uthållig justering av inflationsbanan. De behåller även öppningen om att
kunna öka programmets storlek eller tidsperiod vid behov.

Detta passerade relativt obemärkt förbi av marknaden, som i stället tog fasta
på att ECB uppvägt två lite hökaktiga korrigeringar i den framåtblickande
guidningen med duvaktiga prognoser och betoning på stimulansbehov.

Tyska räntor sjönk tillbaka 3-4 punkter med den tioåriga statsobligationen på
0,25 procent, medan euron tappade något till 1:1220 mot dollarn.

Mario Draghi sade att euroområdet visar starkare momentum och att riskerna mot
tillväxten nu är balanserade (från tidigare på nedsidan, en förändring även
den väntad av en del bedömare). BNP-prognosen reviderades upp med 0,1
procentenhet för hela prognosperioden.

Mario Draghi återkom dock vid upprepade tillfällen till att det underliggande
inflationstrycket är fortsatt dämpat och därför behövs fortsatt betydande
penningpolitisk stimulans.

Han sade att det faktum att de tagit bort öppningen för lägre ränta beror på
att deflationsrisken försvunnit. Det innebär inte att deras
"reaktionsfunktion" ändrats, de kan fortsatt agera om utsikterna försämras.
Detta gäller även QE.

På en fråga om marknaden gör rätt i att förvänta sig QE-besked i september
sade han att de inte hade diskuterat exit eller någon tidsram för att ett
sådant besked.

Samtidigt reviderade ECB ned sina inflationsprognoser, med 0,1-0,3
procentenheter och ser nu en inflation på endast 1,6 procent 2019.
Kärninflationen väntas då uppgå till 1,7 procent, ned från 1,8 procent i
marsprognosen.

Handelsbanken konstaterade att medan ECB signalerade en nästan helt balanserad
hållning så håller de fast vid att ett steg i mer åtstramande riktning inte
är nära förestående på grund av bristen på stigande inflation.

"ECB:s balansakt med att ändra tonen i en mindre duvaktig riktning utan att
skrämma upp marknaderna förefaller att ha lyckats rätt väl då euron tappade
och räntorna sjönk efter mötet. ECB är troligen väl medvetna om de möjligt
allvarliga konsekvenserna på finansmarknaderna som kan hota arbetet med att
få upp inflationen", skrev Handelsbanken i en kommentar.

Italienska räntor sjönk kraftigt på torsdagen, med den tioåriga
statsobligationen ned 14 punkter till 2,78 procent, efter att den nya
vallagen mött motstånd i parlamentet. Det minskar utsikterna för nyval i
höst, vilket oroat marknaderna.

Inkommande data på torsdagen visade på en högre industriproduktion i Tyskland
i april än väntat, främst beroende på energi men också högre utfall för
insatsvaror. Euroområdets BNP steg 0,6 procent under första kvartalet jämfört
med föregående kvartal, mer än preliminärt rapporterade 0,5 procent och den
största ökningen på två år. Inhemsk efterfrågan gav stöd och då främst
investeringarna.

Japans BNP reviderades ned till 0,3 procent första kvartalet från tidigare 0,5
procent, medan Kinas export och import ökade mer än väntat i maj.

USA-räntorna steg redan på onsdagen och fortsatte upp med den tioåriga
statsobligationen 4 punkter högre på 2,20 procent, inför utfrågningen av
förre FBI-chefen James Comey i ett utskott i senaten.

Den förberedda delen publicerades på onsdagen och ansågs inte ha innehållit
några större överraskningar, om än att flera delar anses besvärande för
Donald Trump. Riskmomentet för marknaden är att utfrågningen ska utmynna i
nya turer om Rysslandskopplingarna som återigen kan få Trumpadministrationen
att förlora momentum vad gäller genomförandet av bland annat
skattesänkningar.

Det tredje riskeventen är det brittiska valet, där vallokalerna stänger
klockan 23 svensk tid. Pundet tappade mot dollarn men gick sidledes mot euron
inför valresultatet.

"Marknaden förefaller att prisa in en majoritetsseger för de konservativa. Men
vi ser fortsatt mycket osäkerhet runt valet, där ett högt valdeltagande bland
unga skulle kunna kullkasta läget för investerarna", sade Jasslyn Yeo på JP
Morgan Asset Management till Reuters.

Tories har fortsatt en opinionsledning procentuellt, men då valet avgörs i
enmansvalkretsar ökar osäkerheten. I en sista mätning från Ipsos Mori ökade
Tories ledning från 5 till 8 procentenheter över Labour. Före valet hade
regeringen 330 av parlamentets 650 platser och en "arbetande majoritet" på 17
platser.

Svenska räntor sjönk 1 punkt medan kronan tappade 2 öre mot 8:71 mot dollarn
men stärktes 2 öre till 9:78 mot euron.
---------------------------------------
Mikael Sandbladh +46 8 5191 7933

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.