Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-22

RÄNTOR/VALUTOR: RÄNTOR STIGER NÅGOT, VALUTOR SIDLEDES INFÖR ECB

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Räntor handlas något upp, Asienbörserna stiger samtidigt som rörelserna på valutamarknaden är små.

Oron som deltavariantens spridning gav upphov till är som bortblåst på börserna efter starka kvartalsrapporter, nu är analytikerna i stället av bedömningen att den inte hotar återhämtningen.

Kryptovalutor fick ett litet lyft efter att Teslachefen Elon Musk sagt att bolaget "mest sannolikt" kommer att börja acceptera bitcoin som betalning igen efter att ha utrett hur mycket förnybar energi som används i brytningen av kryptovalutan.

I Europa går marknaden dock främst och väntar på torsdagens ECB-besked.

Policymakarna kommer implementera ändringarna i sin strategi efter översynen som presenterades för några veckor sedan. Vidare väntas ett löfte om fortsatt ultralätt penningpolitik.

ING skrev inför mötet att vad som var tänkt att bli ett vanligt händelsefattigt julimöte helt plötsligt hamnat i fokus till följd av översynen.

ECB ändrade till ett symmetriskt inflationsmål om 2 procent från under men nära 2 procent. ING noterade att det antingen kan ses som att ECB formaliserar det de gjort under flera år, eller att det är ett steg mot duvaktighet.

Den nya strategin ger annars stort utrymmer för tolkningar.

"Det finns gott om handlingsutrymme, som sig bör. Penningpolitik är fortfarande lika mycket konst som vetenskap", sade ECB-ledamoten Olli Rehn efter strategibeslutet.

På torsdagens agenda står förutom ECB också hushållens konfidensindikator för juni för Euroområdet, amerikansk försäljning av befintliga bostäder i juni och eftersom det är torsdag också den amerikanska statistiken över nyanmälda arbetslösa.


torsdag kl 6.40 (onsdag kl 16.15)
===================================
USD/SEK 8:6863 (8:6872) EUR/USD 1:1799 (1:1784)
EUR/SEK 10:2494 (10:2497) USD/JPY 110:13 (110:32)
Jp obl 2 -0,13 (-0,13) Jp obl 10 0,02 (0,02)
Ty obl 2 -0,71 (-0,71) Ty obl 10 -0,39 (-0,41)

US obl 2 0,21 (0,21) US obl 10 1,29 (1,26)
Författare Direkt-SE