Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-08

RÄNTOR/VALUTOR: RÄNTOR UPP TROTS ATTACKER, RB SER LÅGT LÄNGE

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Risksentimentet har fortsatt att påverkas av
utvecklingen Iran/USA, men en attack under natten mot onsdagen gav endast
övergående effekter. Sammantaget var räntorna upp och dollarn starkare mot
yenen. Protokollet från Riksbankens möte pekar mot nollränta länge.

Det iranska revolutionsgardet anföll två amerikanska baser i Irak som hämnd
för att USA dödat den iranske generalen Qassem Soleimani förra veckan. Iran
sade att attackerna var "proportionerliga åtgärder i självförsvar", men de
söker inte en upptrappning. Donald Trump twittrade att "allt är bra" trots
attacken och administrationen uppgav att det inte funnits några personskador.
Ett Trump-uttalande väntades senare.

Marknaden tycks fortsatt räkna med att en större eskalering inte är sannolik.

"Detta kommer att ligga kvar i bakgrunden under större delen av året. Men vi
tror inte att det kommer att bli så mycket av eskalering för om Iran
eskalerar så kommer USA rikta in sig på att störta regimen", sade Patrick
Armstrong på Plurimi Wealth till Bloomberg News.

Flera bedömare noterade också att centralbankerna fortsätter att flöda
marknaderna med likviditet, och så länge de gör det så kan aktiemarknaderna
fortsätta stiga.

Europabörserna vände till plus, medan guld och olja visade små
nettoförändringar efter en initial, övergående, skjuts. Dollar/yen, ett
riskkänsligt valutapar, drogs ned till 107:65 för att därefter stiga upp till
108:70.

Data på onsdagen var blandade. Orderingången i den tyska industrin sjönk 1,3
procent i november jämfört med oktober (väntat var +0,2 procent), där
exportorderingången från såväl inom som utanför euroområdet föll.

Commerzbank noterade att orderingången var oväntat svag och att orderingången
exklusive den volatila flygsektorn bara lyckats återhämta hälften av tidigare
månaders fall.

"Men sett över en sexmånadershorisont så indikerar datan en stabilisering.
Detta gäller även enkätbaserade ledande indikatorer som IFO. Därmed borde
nedgången i industriproduktionen gradvis få ett slut de kommande månaderna,
följt av en anemisk uppåtgående rörelse", skriver de.

Euroområdets barometerindikator steg till 101,5 i december från 101,2 i
november, något mer än väntade 101,4. Sentimentet för hushållen och industrin
försämrades medan läget inom tjänstesektor, detaljhandel och bygg
förbättrades.

Capital Economics noterade att utfallet visar att tillväxten i euroområdet var
fortsatt svag i slutet av förra året, med ett snitt på 101,2 fjärde
kvartalet, vilket är lite lägre än tredje då BNP öka med bara 0,2 procent.

Sentimentet försämrades i Frankrike med index för konsumenter och detaljhandel
ned i spåren av strejkerna, men BNP-tillväxten kan ändå vara hygglig.
Sentimentet förbättrades något i Tyskland, Italien och Spanien.

"Totalt sett är dagens data förenliga med budskapet från andra enkäter om att
även om euroområdet inte faller tillbaka i recession, så finns det inga
tecken på att tillväxten tilltar heller", skrev Capital Economics.

USA-data visade att antalet sysselsatta i den privata sektorn i USA ökade med
202.000 personer i december, enligt ADP Employer Services, väntat var en
uppgång med 160.000 personer enligt denna mätning. Konsensusprognosen inför
den officiella arbetsmarknadsrapporten på fredagen är +153.000 i privat
sektor.

Månaden före steg sysselsättning i ADP-undersökningen med reviderade 124.000
personer (+67.000), men det är ändå klart under den officiella rapportens
+266.000. En tillfällig boost från slutet på GM-strejken kan ha ökat
volatiliteten.

Mark Zandi, chefekonom vid Moody's Analytics, konstaterade att trenden är en
dämpad sysselsättningstillväxt.

"Tillverkningsindustrin, energiproducenter och småföretag har minskat antalet
jobb. Arbetslösheten är låg, men kommer att börja stiga om jobbtillväxten
bromsar mycket ytterligare", sade han.

USA-räntorna fortsatte upp efter ADP, och netto var den tvååriga
statsobligationen upp 1 punkt till 1,55 procent från tisdagen.

Pundet har tappat något till 1:31-nivån mot dollarn.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sade att EU och
Storbritannien inte har tid att komma överens om allt före den 31 december
2020, då övergångsperioden slutar. D-Därför måste man prioritera, och hennes
förslag är att förhandla om frågor som undviker ett hårt utträde 2021.

Svenska räntor steg svagt, medan kronan sammantaget gick sidledes mot dollarn
och stärktes 3 öre mot euron. Att detaljhandeln endast steg 1,3 procent i
årstakt i november gick relativt obemärkt förbi. Protokollet från Riksbankens
decembermöte gav heller inget direkt utslag, trots att det tolkades något
mjukt.

Direktionen såg utvecklingen sedan oktober som tillräckligt i linje med
förväntningarna för att leverera den räntehöjning som flaggats för. De
noterade att det behövs mer analys om effekterna om negativa räntor upplevs
som permanenta. Penningpolitiken är fortsatt mycket expansiv, och det är
svårt att nu säga när räntan kan höjas igen.

Riksbankschef Stefan Ingves betonade osäkerheten.

"Om riktningen på penningpolitiken under senare år varit tydlig, det vill säga
att vi sett gradvisa räntehöjningar framför oss, är nu riktningen framöver
mer osäker", sade han.

SEB skrev i en kommentar att Ingves, Ohlsson och Skingsley tycktes vara
bekväma med att höja medan Flodén är mer ambivalent, då han övervägde att
lämna oförändrat och är redo att sänka igen om inflationen hamnar under
målet.

En majoritet signalerar att penningpolitiken nu kan ligga oförändrat under en
betydande period och Ingves, Flodén och Jansson indikerar alla att ribban för
att höja igen är hög och att inflationen kan tillåtas gå över målet en tid.

Protokollet är troligen på marginalen duvaktigt då Flodén tycks redo att sänka
igen och flera ledamöter är redo att låta inflationen gå över målet.

"Men den främsta slutsatsen är att penningpolitiken kan ligga stilla under en
lång tid och det kommer att krävas stora förändringar i tillväxten eller
inflationen för att ändra detta. Vi fortsätter att förvänta oss att
reporäntan ska ligga på noll åtminstone till slutet av 2021", skrev SEB.

---------------------------------------
Mikael Sandbladh +46 8 5191 7933

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.