Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-08

RÄNTOR/VALUTOR: RÄNTOR VÄNDER UPP, STABILISERING I YUANEN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Europaräntorna handlas högre på
torsdagsförmiddagen, i spåren av lite ökad riskaptit och stigande börser
överlag.

Den kraftiga nedåtpressen har därmed lättat något, med

tyska räntor 1-2 punkter upp och den tioåriga statsobligationen på -0,57
procent, bort från rekordlåga botten på -0,61 procent på onsdagen. Bland
annat brittiska och italienska räntor stiger något mer, 3-5 punkter.

Även USA-räntorna visar relativt stora kast nu, med den tioåriga obligationen
12 punkter upp på 1,72 procent från svensk stängning på onsdagen. En emission
av tioåringar för 27 miljarder dollar fick ett ganska svalt mottagande.

Generellt präglas marknaderna av viss stabilisering, med guldet något ned
under 1.500 dollar per uns igen.

Yuanen (CNY) har stärkts till 7:0440 på torsdagen efter att Kinas centralbank,
PBOC, satt en fixing på yuanen mot dollarn på 7:0039, under väntade 7:0205 i
Reuters enkät.

"Efter att marknaden bröt igenom 7-nivån så var det bara en tidsfråga innan
fixingen skulle gå igenom samma nivå", sade Frances Cheung på Westpac till
Reuters.

Bedömare noterade att centralbanken kan använda en "kontracyklisk faktor" i
formeln för fixingen, introducerad i maj 2017, för att dämpad
deprecieringsförväntningarna.

Kinas utrikeshandel överraskade analytikernas förväntningar positivt och
skapade ett överskott på 45 miljarder dollar i juli, väntat var 40 miljarder
dollar.

Exporten, mätt i dollar, steg med 3,3 procent jämfört med samma månad året
före, väntat var -2,0 procent. Importen minskade 5,6 procent, väntat var -8,3
procent.

"Styrkan i exporten återspeglar en brett baserad förbättring. Men givet Trumps
senaste hot, så kan vi få se en del tidigarelagda order igen i augusti innan
mer svaghet senare i år", sade Michelle Lam på Societe Generale till
Bloomberg News.

Samtidigt kan effekterna från tidigare införda tullar även komma att tynga
utsikterna framöver.

"Jämfört med första halvan så kan nettoexporten bli ett sänke i stället för
lyft för ekonomin", sade Ding Shuang på Standard Chartered.

Kinas export till USA minskade samtidigt 6,5 procent i årstakt i juli, och
handelsöverskottet de första sju månaderna uppgick till cirka 28 miljarder
dollar.

Donald Trump har hotat med att införa tullar på 10 procent på importvaror från
Kina på 300 miljarder dollar, vilket i praktiken skulle tullbelägga alla
import från Kina.

Danske Bank skriver att deras huvudscenario nu är att de två länderna inte
kommer att nå något avtal före valet 2020. Den ena vägen (något mer
sannolikt) är att de bevarar status quo utan mycket mer eskalering, men det
finns också en klar risk för ett fullständigt handelskrig.

Samtidigt finns en betydande sannolikhet (40 procent) att Trump ska tona ned
sina krav på Kina för att nå ett avtal under 2020, där Kina köper betydande
mängder amerikanska jordbruksprodukter.

"Trumps stora huvudvärk vad gäller valet 2020 är den betydande smärta som
handelskriget innebär för jordbrukarna i USA. Detta är avgörande väljare i
'swing-states', där hans ställning i opinionen just nu är svag", skriver
Danske Bank.

Totalt sett innebär det en klar nedåtrisk för tillväxten det kommande året.

Dämpade utsikter i spåren av fortsatt handelskonflikt har satt spår hos
centralbankerna. På torsdagen sänkte även Filippinernas centralbank räntan,
vilket följer på Nya Zeeland, Indien och Thailand denna vecka.

Närmast inväntas Norges Bank den 15 augusti. De har gått emot strömmen och
höjt, men frågan nu blir om de vill justera tidigare signalering om en
eventuell ny höjning under hösten.

Svenska räntor handlas 2-3 punkter upp, medan kronan tappat något mot dollarn
och euron från onsdagen.

SCB: redovisade att småhuspriserna steg 3 procent under den senaste
tremånadersperioden. Nästa vecka kommer Mäklarstatsitik över
boprisutvecklingen i juli.

torsdag kl 10.30 (onsdag kl 16.15)
===================================
USD/SEK 9:6206 (9:6137) Statsobl 2y -0,66 (-0,66)
EUR/SEK 10:7981 (10:7926) Statsobl 10y -0,27 (-0,30)
EUR/USD 1:1224 (1:1228) Ty obl 10 -0,57 (-0,60)
US obl 10 1,71 (1,62)

---------------------------------------
Mikael Sandbladh +46 8 5191 7933

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News