Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-01

RÄNTOR/VALUTOR: SMÅ RÄNTFÖRÄNDRINGAR, ISM NÅGOT NED

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Europaräntorna visade små förändringar i veckans inledande handel, medan dollarn tappade lite mot euron och yenen.

Att LDP under söndagens val i Japan behöll sin majoritet togs emot väl av börsen. Premiärminister Fumio Kishida kan nu börja ta fram ett stimulanspaket som väntas läggas fram någon gång senare i månaden.

Inköpschefsindex på måndagen fortsatte att indikera att leveransproblem hämmar produktionen, medan priserna trycks upp.

ISM:s inköpschefsindex i USA sjönk till 60,8 i oktober jämfört med 61,1 i september, över väntade på 60,5. Index för nya order sjönk från en hög nivå medan prisindex steg till 85,7 från 81,2.

"Företag och leverantörer fortsätter att brottas med ett exempellöst antal hinder för att möta ökad efterfrågan. Samtliga industrisegment påverkas av de rekordlånga råvarumaterialsledtiderna, fortsatt brist på nödvändiga material, stigande råvarupriser och svårigheter med att transportera produkter", sade ISM-chefen Timothy Fiore.

Capital Economics noterade att även om ISM ligger på en hög nivå, förenligt med solid BNP-tillväxt, så finns det inget i rapporten som indikerar att utbudsproblemen ska vara lösta i en nära framtid.

"Dessa problem är heller inte bara ett amerikanskt fenomen utan baserat på nedgången i industri-PMI globalt under senare månader, särskilt i Kina, så ser ISM ut att falla under 55 till slutet av året", skrev de.

Markits inköpschefsindex för industrin i USA sjönk till definitiva 58,4 i oktober från 60,7 föregående månad, under preliminära 59,2.

Kinas officiella industri-PMI sjönk till 49,2 i oktober från 49,7 i september, under väntade 49,7. Statistikbyrån hänvisade indexnedgången till energibrist och kraftigt stigande råvarupriser. Tjänste-PMI sjönk samtidigt till 52,4 från 53,2.

Definitiva EMU-PMI för industrin kommer först på tisdagen. Silf/Swedbank svenska PMI sjönk till 64,4 från 64,7 månaden före, vilket ändå innebär att indexet ligger över det historiska snittet på 54,7 för den 15:e raka månaden.

Delindex för produktion svarade för det största negativa bidraget till PMI under oktober, medan index för sysselsättning gav det största positiva bidraget.

Leveransindex ligger fortsatt på en hög nivå på 87,5 och index för rå- och insatsvarupriser steg till 98,1 i oktober jämfört med 91,9 i september.

"Det verkar som att svensk industri inte är så tyngd av leveransproblem och halvledarbrist. Även om det varit produktionsstopp är det en stark bild som målas upp i inköpschefsindex och KI:s barometer. Jag tror att det förklaras av att efterfrågan är så hög globalt, där svensk industri möjligen också kan vara bättre positionerad", sade Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson till Nyhetsbyrån Direkt.

Svenska räntor sjönk något medan kronan stärktes några öre mot såväl dollar som euro.

USA-räntorna visade små förändringar med den tioåriga statsobligationen kvar på 1,59 procent.

Marknaden riktar nu fokus mot i första hand Federal Reserves besked på onsdagen. Att Fed nu inleder en nedtrappning av tillgångsköpen känns givet och fokus har flyttat över till tidpunkten för den första höjningen.

Danske Bank skrev att de tror att Fed kommer att annonsera en taperingtakt på 15 miljarder dollar per månad, vilket skulle göra att de är klara i juni 2022. Riskerna ligger mot en högre taperingtakt med 20 miljarder dollar.

"Vi tror att Powell kommer att upprepa att beslutet om tapering inte är relaterat till framtida beslut om att höja räntan. Men vi tror att retoriken kommer att vara mer hökaktig än i september", skrev Danske Bank.

Marknaden prisar 80 procent sannolikhet för höjning i juni 2022 och 54 punkter till fjärde kvartalet 2022.

"Vi räknar med 25 punkter i september och 25 punkter i december 2022, det vill säga i linje med prissättningen", skrev Danske Bank.

Ipek Ozkardeskaya på Swissquote noterade att det centrala nu är timingen för den första räntehöjningen. Det är helt orealistiskt att Fed ska hålla räntan oförändrad till 2023 och marknaden prisar redan in två höjningar 2022.

"Vi får se om Powell kommer hålla samma komedi som (ECB-chefen) Lagarde och försöka övertyga marknaden om att allt är ok, då det inte är det, eller kommer vara lite smartare och acceptera det faktum att vi har ett ökat inflationsproblem som kanske inte försvinner så snabbt, och policyn måste anpassas till det", skrev hon.

Vad gäller att lyssna på Lagarde kan noteras att spreaden mellan tyska och italienska räntor har fortsatt att vidgas, för tioårssegmentet 30 punkter till 135 punkter.

Senare i veckan väntar räntebesked från Australiens centralbank, RBA, på tisdagen, och Norges Bank och Bank of England på torsdagen. Störst intresse riktas mot Bank of England där det står och väger om de höjer nu eller i december.
Författare Direkt-SE