Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-26

RÄNTOR/VALUTOR: SMÅ RÖRELSER, FOKUS PÅ KOMMANDE CB-BESKED

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Europeiska statspappersräntor noterar mest endast obetydliga rörelser i förmiddagens handel på tisdagen, euron handlas samtidigt marginellt lägre mot dollarn jämfört med på måndagseftermiddagen.

Med få hållpunkter på tisdagens europeiska makroagenda ges utrymme för framåtblickar mot kommande penningpolitiska beslut från bland annat Bank of Japan, ECB, Federal Reserve och Bank of England.

Bank of Japan (BOJ) och ECB är först ut, på torsdag. Beträffande BOJ är förväntningarna om penningpolitiska kursändringar små men de nya prognoser som publiceras i samband med räntebeskedet kan eventuellt ge vissa ledtrådar om hur BOJ-ledningen ser på behovet av justeringar av den penningpolitiska hållningen framöver

Det finns inte heller mycket förväntningar om några konkreta åtgärder från ECB redan nu men marknadsaktörer vill höra ECB kommentarer om fokuspunkter som hög inflation, avtagande tillväxt och, i förhållande till ECB:s guidning, tidigt inprisade räntehöjningar.

Strategerna på ING konstaterar i ett kundbrev att det är just i euroområdet som korrelationen mellan prissättningen på räntemarknaden och centralbankens guidning är som svagast.

"Det ihållande inflationsspöket leder till att förväntningarna lutar över mot en stramare policy, och alla försök från ECB att trycka tillbaka kommer troligen bara att påverka räntorna i de allra kortaste löptiderna", skriver ING-strategerna.

De påpekar samtidigt att det är inflationsutsikterna som framför allt oroar för närvarande. Marknadens prissättning av de långsiktiga inflationsförväntningarna i euroområdet, för femårsperioden efter fem år, steg ytterligare 10 punkter över 2 procent på måndagen, efter att ha nått upp till 2-procentnivån i slutet av förra veckan. Och rapporterna om preliminära inflationsutfall för oktober i euroområdet senare i veckan kan elda på oron ytterligare.

"Men… vi har vissa invändningar mot formen av de väntade åtstramningarna. De fokuserar för mycket på tidigarelagda räntehöjningar och verkar inte bry sig om vilka implikationer det bör ha på ECB:s köpprogram. Nuvarande ECB-guidning pekar fortfarande på att (köpprogrammen) kommer att avslutas före eventuella räntehöjningar", skriver ING-strategerna.

Svenska statsobligationsräntor stiger svagt i kortare löptider på tisdagsförmiddagen, kronan har samtidigt tappat till över 10-nivån mot euron.

SCB rapporterade på förmiddagen att PPI-inflationen fortsatte att stiga i september, till 17,2 procent från 15,8 procent i augusti. Prisökningstakten fortsätter därmed att ta kraftiga kliv uppåt från de -0,8 procent som var noteringen så sent som i januari i år.

Prisökningstakten på konsumtionsvaror för inhemsk tillgång, med nära koppling till KPI, steg samtidigt till 3,1 procent i september från 2,0 procent i augusti.

Amerikanska statspappersräntor har rört sig oregelbundet efter svensk stängning på måndagen. I tisdagens Europahandel är dock räntenivåerna något högre, främst i kortare löptider.

Tisdagens USA-dataagenda inkluderar statistik husprisstatistik för augusti från S&P/Case-Shiller och FHFA, klockan 15.00. Klockan 16.00 redovisas försäljningsstatistik nya bostäder i september, Richmond Feds industriindex för oktober samt hushållens konfidensindikator för samma månad.


tisdag kl 10.15 (måndag kl 16.15)
==================================
USD/SEK 8:6142 (8:6080) EUR/USD 1:1603 (1:1611)
EUR/SEK 10:0006 (9:9965) USD/JPY 114:01 (113:65)
Ty obl 2 -0,66 (-0,66) Ty obl 10 -0,11 (-0,11)
US obl 2 0,45 (0,42) US obl 10 1,64 (1,63)
Sv obl 2 -0,22 (-0,23) Sv obl 10 0,39 (0,39)


Författare Direkt-SE