Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-10

RÄNTOR/VALUTOR: STARKA SCB-DATA, MARGINELLT HÖKAKTIGT RB-PROT

STOCKHOLM (Direkt) Den svenska kronan stärks i förmiddagens handel på
onsdagen, och svenska statspappersräntor stiger något, efter starka makrodata
från SCB och ett Riksbanksprotokoll som åtminstone av vissa bedöms som en
aning hökaktigt.

SCB rapporterade att produktionsvärdet i hela näringslivet steg 1,3 procent i
november jämfört med i oktober, och med 6,6 procent jämfört med i november
2016. Det var väl över de +0,2 respektive +4,3 procent som väntades enligt
SME Direkts prognosenkät, och den högsta uppgången på årsbasis sedan december
2015.

Industriproduktionsvärdet steg 6,1 procent i årstakt i november,
tjänsteproduktionsvärdet steg 7,1 procent medan byggproduktionsvärdet steg
4,3 procent.

Industriorderingången steg samtidigt 2,6 procent i november jämfört med i
oktober, och med 7,9 procent jämfört med november 2016.

Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank, noterar i ett kundbrev att
statistiken visar på en brett baserad produktionsökning i svenskt näringsliv,
vilket talar för stark tillväxt i svensk ekonomi under fjärde kvartalet.

Protokollet från Riksbankens decembermöte visade i stora drag bilden av en
centralbank som så sakteliga rör sig framåt på vägen mot att ändra inriktning
på penningpolitiken, men som riksbankschefen Stefan Ingves noterade: "vi är
inte där än".

Det rådde dock fortsatt delade meningar i direktionen; Per Jansson uttryckte
stor tveksamhet kring att inflationen ska kunna ligga kvar nära
inflationsmålet även om Riksbanken inte förlängde sina tillgångsköp och
senarelade tidpunkten för en första höjning av styrräntan.

Henry Ohlsson ansåg dock att Riksbankens tidigareläggning av
återinvesteringarna i praktiken innebär en fortsatt utökning av
köpprogrammet, och han höll också fast vid att räntebanan borde visa att
räntehöjningarna inleds i början av 2018.

Stefan Ingves sade för sin del att det var av "central betydelse" att
inflationsutfallen varit nära 2 procent under en tid, och att prognosen
innebar att inflationen ligger "omkring 2 procent under hela
prognosperioden".

"Riksbankens prognos utgår ifrån att utvecklingen när det gäller
resursutnyttjande och inflation i Sverige blir så stark att det borde gå att
börja höja styrräntan innan ECB gör det. Riksbankens bedömningar och
prognoser på senare tid har stått sig väl och talar för att det blir så",
sade han.

Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea, skriver i ett kundbrev att
protokollet sammantaget var "något mer hökaktigt än väntat", men att
inflationen och inflationsförväntningarna fortsatt är nyckeln, och en
utmaning.

"Vi räknar med en inflation under Riksbankens prognos 2018, och räknar med att
kärninflationen börjar röra sig nedåt redan i början av året. Vi
prognostiserar en första räntehöjning i oktober, med risker som lutar mot en
ännu senare höjning", skriver Torbjörn Isaksson.

Även Olle Holmgren, seniorekonom på SEB, anser att Riksbankens diskussioner om
ett kommande policyskifte var aningen mer hökaktiga än väntat, även om mycket
av analysen fortsatt fokuserar på nuvarande nivåer för inflation och
inflationsförväntningar.

"Protokollet stöder vår prognos om en första räntehöjning i september, men vår
prognos om nedåtöverraskningar i inflationen jämfört med Riksbankens prognos
under första halvåret betyder att riskerna lutar över mot en senare
räntehöjning", skriver Olle Holmgren i ett kundbrev.

Inflationsdata för december från Norge och Danmark drog åt olika håll, såväl i
förhållande till prognoserna som till utfallen för november. I Norge steg
kärninflationstakten till 1,4 procent, från 1,0 procent, vilket var över
väntade 1,2 procent. I Danmark sjönk däremot KPI-inflationstakten från 1,3
till 1,0 procent, under väntade 1,3 procent.

Erika Blomgren, ekonom på SEB Oslo, noterar i ett kundbrev att överraskningen
i den norska prisstatistiken till fullo förklaras av de "notoriskt volatila"
flygpriserna. Men även rensat för detta trendar kärninflationen mot högre
nivåer.

Nordea-ekonomen Jan Störup Nielsen noterar för sin del att nedgången i den
danska inflationen främst förklaras av lägre priser på livsmedel, men även
priserna på elektricitet och kläder bidrog till att dämpa inflationen.
Nordeas prognos är att den danska inflationen kommer att stabiliseras på
nuvarande nivåer de kommande månaderna.

Den norska kronan stärktes initialt närmare 7 öre mot euron efter
inflationsstatistiken, till 9:60, men tappade senare omkring hälften av
förstärkningen

SCB redovisar svenska decemberinflationsdata på torsdag. Enligt SME Direkts
prognosenkät väntas KPIF-inflationen ha sjunkit till 1,9 procent, från 2,0
procent i november. (Riksbankens prognosbana pekar mot 2,0 procent).

Europeiska statspappersräntor sjunker svagt i förmiddagens handel på onsdagen
jämfört med noteringarna vid svensk stängning på tisdagen. Den högre
noteringen för tyska tioårsräntan avser en ny obligation, men något längre
löptid, än den som tisdagens stängningsnotering avser.

Dollarn fortsätter samtidigt att försvagas mot japanska yen i Europa, men
handlas mer oregelbundet mot euron.

Den amerikanska tioårsräntan fortsatte att stiga i den tidiga onsdagshandeln,
och noterades till drygt 2,57 procent som högst strax innan den europeiska
handeln startade, högsta nivån sedan mars 2017.

Räntenivån sjunker tillbaka något i Europahandeln, och noteringarna vid
lunchtid är obetydligt lägre än vid USA-stängningen på tisdagen men något
högre än när svenska marknaden stängde.

Enligt Wall Street Journal hänvisar marknadsaktörer de stigande amerikanska
långräntorna till återuppväckta förväntningar om att starka tillväxtutsikter
kommer att leda till stigande inflation.

USA-räntorna steg åter runt lunchtid i Europa på uppgifter till Bloomberg News
att Kina ser köp av amerikanska statspapper som mindre attraktiva.

Eftermiddagens USA-agenda bjuder på importprisdata för december, klockan
14.30, och grossistlager för november, klockan 16.00. Dessutom väntas
uttalanden från Fedledamöterna Charles Evans, klockan 15.00, Robert Kaplan,
klockan 15.10 och 16.15, samt James Bullard, klockan 19.30.

onsdag kl 10.25 (tisdag kl 16.15) ================================== USD/SEK 8:1952 (8:2473) Statsobl 2y -0,77 (-0,77) EUR/SEK 9:7878 (9:8372) Statsobl 10y 0,80 (0,78) EUR/USD 1:1943 (1:1928) Räntegap/ty 27* (33) US obl 10 2,57 (2,52) Ty obl 10 0,53* (0,45) *Noteringar avser ny tysk tioårsobligation, med längre löptid ---------------------------------------
Per-Anders Degerman +46 8 5191 7936

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.