Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

RÄNTOR/VALUTOR: SVAGARE KRONA, RIKSBANKEN UTAN ÖVERRASKNINGAR

STOCKHOLM (Direkt) Europaräntorna sjunker något under förmiddagen, medan euron
tappar lite inför ECB-beskedet.

Svenska räntor har sjunkit något medan kronan tappat i spåren av Riksbankens
besked, som i stort var utan överraskningar.

Riksbanken lämnade som väntat reporäntan oförändrad på -0,50 procent, och
direktionen var enig om beslutet. Samtidigt lämnades räntebana oförändrad och
de ser fortsatt en första räntehöjning i "mitten av 2018".

Riksbanken beslutade vidare att gå vidare med obligationsköpen i slutet av
året enligt tidigare beslut, men avvaktar med besked om vad som sker
därefter.

"Eftersom nuvarande köpprogram löper året ut ger det möjlighet att avvakta
ytterligare information som kan påverka ett beslut i december om en eventuell
förlängning av köpen", skriver Riksbanken

Mandatet för valutainterventioner förlängs till den 2 juli. Ledamöterna Martin
Flodén och Henry Ohlsson reserverade sig mot det beslutet.

Direktionen konstaterar att penningpolitiken behöver vara fortsatt expansiv
för att inflationen ska ligga kvar nära 2 procent även framöver.

"Direktionen har, precis som tidigare, beredskap att införa ytterligare
penningpolitiska lättnader om det behövs för att stabilisera inflationen och
värna inflationsmålet. Alla de verktyg som Riksbanken har redogjort för
tidigare kan, som alltid, användas vid behov", skriver Riksbanken.

Inflationsprognoserna dras ned något och KPIF-inflationen väntas uppgå till
1,8 procent nästa år (1,9 i september). BNP-prognosen dras ned för i år men
upp för nästa år, medan arbetslöshetsprognosen är oförändrad.

SEB noterar Riksbankens besked var väntat. Riksbanken upprepar att de är redo
att göra mer och vad ECB gör och kronans utveckling kommer att bli viktigt.

Dagens budskap från Riksbanken ger inga nya ledtrådar om direktionens strategi
för 2018. Hittills har ingen av direktionens ledamöter förespråkat en tidig
räntehöjning trots en rad data har indikerat att en sådan åtgärd kan vara
berättigad.

SEB har tidigare sett risker mot sitt antagande om en höjning i april, och då
det nu inte kommer några signaler om att direktionen är närmare ett skifte så
ändrar de sin prognos och spår nu en första räntehöjning i juli.

Direktionen gav heller inga indikationer om utsikterna för att fortsätta
tillgångsköpen under 2018.

"Vårt huvudscenario är att QE kommer att upphöra i december i år, men
sannolikheten för en liten förlängning till första halvan av nästa år är
relativt stor. Detta indikerar att riskerna fortsatt ligger mot en senare
räntehöjning", skriver Olle Holmgren på SEB i en kommentar.

Torbjörn Isaksson på Nordea noterar att Riksbanken, för att undvika risken att
kronan stärks, är fortsatt mjuka och lämnar dörren öppen för en förlängning
av QE-programmet.

Han noterar också att Riksbanken nu lyfter fram ett minskat bostadsbyggande
som en risk för konjunkturen. Bostadsbyggandet i år bidrar med ungefär 1
procentenhet till BNP-tillväxten och att det riskerar att vändas till ett
sänke nästa år om bostadsbyggandet skulle avta.

Svenska räntor handlas någon punkt ned efter beskedet, i stort i linje med
övriga Europa. Kronan stärktes initialt 2 öre i mot euron, men har därefter
tappat. Nettorörelsen är 2 öre svagare mot dollarn till 8:23 och lika mycket
svagare mot euron till 9:72.

Även den norska kronan har tappat, 2 öre till 9:50 mot euron. Norges Bank
lämnade som väntat styrräntan oförändrad på 0,50 procent på torsdagen.

Centralbankschef Öystein Olsen konstaterade att utsikterna och riskbilden för
norsk ekonomi inte har ändrats betydligt sedan den förra penningpolitiska
rapporten i september. Det talar för att räntan är fortsatt oförändrad den
närmaste tiden.

Förbättringen på arbetsmarknaden ser ut att fortsätta, inflationen har varit
lite lägre än antagits, medan kronkursen har varit lite svagare än väntat.

Data från euroområdet visade att penningmängden (M3) ökade lite mer än väntat.
Utlåningen till och hushållen var oförändrad men tilltog något till
företagen.

Euron har tappat till 1:1820 mot dollarn. Under eftermiddagen kommer
policybesked från ECB, som väntas hålla styrräntan oförändrad men annonsera
en neddragning av obligationsköpen från årsskiftet. Huvudfrågan blir omfång
och tidsram.

Enligt Bloomberg News väntas tillgångsköpen dras ned till 30 miljarder euro
från 60 miljarder, samtidigt som programmet förlängs med nio månader.

USA-räntorna sjönk på onsdagen men har stigit i Europahandeln, med den
tioåriga statsobligationen på 2,43 procent.

Under eftermiddagen kommer från USA nyanmälda arbetslösa, kontrakterade husköp
och handelsbalans varor.

torsdag kl 10.35 (onsdag kl 16.15)
==================================
USD/SEK 8:2322 (8:2151) Statsobl 2y -0,72 (-0,70)
EUR/SEK 9:7288 (9:6927) Statsobl 10y 0,90 (0,91)
EUR/USD 1:1818 (1:1801) Räntegap/ty 42 (42)
US obl 10 2,43 (2,46) Ty obl 10 0,48 (0,49)

---------------------------------------
Mikael Sandbladh +46 8 5191 7933

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.