Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

RÄNTOR/VALUTOR: SVENSK EKONOMI MINDRE SVAG ÄN VÄNTAT 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Europeiska statspappersräntor handlades
oregelbundet på tisdagen, med tydlig påverkan från ett utslag i den tyska
författningsdomstolen. Euron fluktuerade samtidigt mot dollarn, men vid
svensk stängning var noteringarna omkring en halv cent än vid samma tid på
måndagen.

Tisdagens europeiska handel inleddes i en mer positiv ton i spåren på
måndagskvällen vändning uppåt i New York, vilket i sin tur följdes av en
återhämtning även på de marknader som var öppna i Asien. Den mer hoppfulla
stämningen kopplades i hög grad till signaler om kommande lättnader för
restriktioner på flera håll, bland annat i Kalifornien och New York, och i
Europa inväntades liknande signaler från bland annat Storbritannien.

Europeiska marknader tappade dock lite tempo, och euron försvagades, efter att
den tyska författningsdomstolen meddelat sitt beslut om konstitutionaliteten
i ECB:s tidigare köpprogram PSPP (Public Sector Purchase Programme) från
2015, som återstartades i höstas.

Domstolen fann visserligen inte att programmet direkt strider mot förbudet mot
monetär finansiering av medlemsstaters budgetar, men den fastslog samtidigt
att Bundesbank ändå kanske inte kan delta i programmet om inte ECB-rådet
fattar ett nytt beslut, inom tre månader, som tydligt visar att programmet är
proportionellt i förhållande till de ekonomiska och finanspolitiska
effekterna av det.

Beskedet från domstolen överraskade marknaderna, och de möjliga konsekvenserna
var inte omedelbart tydliga. En inledande bedömning är dock att beslutet
troligen inte kommer att stoppa ECB:s senare, större, köpprogram PEPP
(Pandemic Emergency Purchase Programme), men det ökar ändå osäkerheten vilket
kan skapa tryck på eurotillgångar generellt, och i synnerhet italienska
statspappersräntor, i närtid.

Italienska statspappersräntor steg påtagligt efter domstolens utslag, men
uppgången dämpades något i eftermiddagens handel.

ECB-rådet ska diskutera den tyska domstolens beslut vid ett möte på
tisdagskvällen.

Även om den tyska domstolen fastslog att ECB gick utanför sitt mandat när
PSPP-programmet introducerades riktades kritiken främst mot EU-domstolens
beslut senare att godkänna programmet. EU-kommissionen påpekade dock vid
tisdagens lunchbriefing att EU-rätten står över nationell rätt, och att
EU-domstolens utslag är bindande för nationella domstolar.

Svenska statsobligationsräntor sjönk svagt på tisdagen, tioårsräntan ner 1
punkt, till -0,13 procent, medan motsvarande tyska ränta sjönk 2 punkter,
till -0,57 procent.

Euron försvagades drygt 12 öre mot kronan, till 10:68, medan dollarn tappade 7
öre, till 9:83. TCW-index sjönk till 145,24 (145,52). En stor del av kronans
förstärkning kom redan i USA på måndagskvällen men SCB-statistik på tisdagen,
som var mindre svag än befarat, hjälpte också till i viss utsträckning.

SCB:s BNP-indikator för första kvartalet antyder att BNP sjönk 0,3 procent
jämfört med fjärde kvartalet och steg 0,5 procent jämfört med första
kvartalet 2019. Det var ett mindre svagt utfall än de -1,6 procent på
kvartalsbasis som var konsensusprognosen i Infronts analytikerenkät.

SCB redovisade inga detaljer men påpekade att jämfört med fjärde kvartalet så
bidrar exporten positivt medan minskade lager och bruttoinvesteringar tynger
utvecklingen.

Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea, noterade i ett kundbrev att
utfallet var mindre svagt än "befarat", såväl jämfört med bankens egen
prognos som jämfört med Riksbankens båda "scenarier" i den penningpolitiska
rapporten i april (-1,6 respektive -1,8 procent jämfört med första
kvartalet).

Han konstaterade dock att även om utfallet för BNP-indikatorn var "goda
nyheter" så är det nu "historia".

"Den stora nedgången kommer under andra kvartalet. Riksbanken och KI bedömer
att BNP faller omkring 10 procent under andra kvartalet jämfört med första
kvartalet. Ännu viktigare blir hur länge stilleståndet pågår. Det finns visst
hopp, men osäkerheten är ännu fundamental", skrev Torbjörn Isaksson.

Olle Holmgren, chefsstrateg på SEB, noterade för sin del att den relativt sett
starka utvecklingen under första kvartalet stöder SEB:s bedömning om att
Sverige kan klara sig bättre genom pandemin än många andra länder. Han
antydde också att SEB kan komma att revidera upp sin prognos för Sveriges BNP
2020, från nuvarande -6,9 procent.

"Men det ändrar inte utsikterna för en allvarlig nedgång i ekonomin under
andra kvartalet och de mörka utsikterna för konjunkturcykeln under en
utdragen tidsperiod", skrev Olle Holmgren.

SCB redovisade också att produktionen i näringslivet sjönk 1,8 procent i mars
jämfört med i februari, och sjönk 2,2 procent jämfört med mars 2019.
Industriproduktionen minskade 0,1 procent på årsbasis medan
tjänsteproduktionen och byggproduktionen sjönk 2,8 respektive 4,9 procent

Industrins orderingång sjönk samtidigt 9,6 procent jämfört med i februari (med
störst nedgång för fordonsindustrin), jämfört med mars 2019 sjönk
orderingången 2,0 procent.

USA-data på tisdagen visade bland annat att underskottet i handelsbalansen
ökade till 44,4 miljarder dollar i mars, från 39,8 miljarder dollar i
februari. Det var ungefär i linje med väntade -44 miljarder dollar men såväl
exporten som exporten minskade mer än väntat, med 9,6 respektive 6,2 procent.

Capital Economics noterade att den minskade exporten och importen delvis lär
ha påverkats av lägre oljepriser, men coronarelaterade restriktioner var ändå
den viktigaste faktorn, vilket inte minst framgick av att det främst var
tjänstehandeln som bidrog till nedgångarna i mars.

ISM:s tjänsteindex sjönk till 41,8 i april från oväntat höga 52,5 i mars. Även
april-utfallet var högre än vad många hade räknat med, men nedgången dämpades
av en kraftig uppgång i delindex för leveranstider. Viktiga delindex sjönk
kraftigt i april, affärsaktiviteten sjönk till 26,0 från 48,0, orderindex
sjönk till 32,9 från 52,9 och index för sysselsättningen sjönk till 30,0 från
47,0.

Amerikanska statspappersräntor steg dock något på det oväntat starka
ISM-utfallet. Vid svensk stängning, strax efter publiceringen, noterades
tioårsräntan till 0,67 procent, 2 punkter högre än vid samma tid på måndagen.

---------------------------------------
Per-Anders Degerman +46 8 5191 7936

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.