Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-02

RÄNTOR/VALUTOR: USA-RÄNTOR NED, RBA ÄNDRAR GUIDNING

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) USA-räntorna handlas på lägre nivåer på tisdagen, med den tioåriga statsobligationen ned till 1,55 procent. Dollarn har tappat till 113:60 mot yenen och över 1:16-nivån mot euron.

Asienbörserna är blandade under en vecka med flera centralbanksbesked, där riktningen är åtstramning.

"Vi tror att volatiliteten på finansmarknaderna kommer att förbli hög då inte bara Fed utan centralbanker runt om i världen tar bort likviditet för att bekämpa inflationen", skrev Lon Erickson på Thornburg Investment Management i en kommentar enligt Bloomberg News.

Federal Reserve lämnar besked på onsdagen. Trots Feds retorik har marknaden börjat prisa in tidigare räntehöjningar och kanske tappat förtroende för den "övergående" naturen i inflationen.

Australiens centralbank, RBA, lämnade på tisdagen sin styrränta oförändrad på 0,1 procent, men släpper målet om att hålla den treåriga statsobligationen på 0,1 procent.

Beslutet återspeglar en förbättring i ekonomin och en snabbare väg mot inflationsmålet.

"Givet att andra marknadsräntor har stigit som respons på ökad sannolikhet för högre inflation och lägre arbetslöshet så har effektiviteten i att hålla ned den generella räntenivån via obligationsräntemålet minskat", skriver de.

RBA skriver att styrräntan inte kommer att höjas förrän den faktiska inflationen uthålligt befinner sig inom målintervallet 2-3 procent, och att detta kommer att kräva att arbetsmarknaden är tillräckligt stram för att skapa lönetryck som är betydligt högre än nu.

"Detta kommer sannolikt att ta en viss tid", skriver de.

Tidigare var skrivningen att detta villkor inte sågs vara uppfyllt förrän 2024.

RBA anser att det underliggande pristrycket fortsatt är återhållet och ser en underliggande inflation på 2,5 procent 2013. Lönetrycket är också dämpat, vilket ger utrymme för en fortsatt expansiv hållning.

Att RBA skulle ändra guidningen var väntat givet att de i förra veckan tillät den treåriga statsobligationen att fjärma sig från målet. Australienska räntor sjunker på tisdagen, medan Australiendollarn har tappat till 0:7480 mot USA-dollarn.

"RBA har ansträngt sig för att låta duvaktigt i policyuttalandet så där finns ett försök att trycka tillbaka marknadens prissättning. Det finns en risk att vi får se en fortsatt nedgång i Aussiedollarn i närtid", sade Ray Attrill på National Australia Bank till Reuters.

Capital Economics tror inte att lönetrycket har tilltagit tillräckligt mycket för att föranleda en räntehöjning förrän i februari 2023, och de ser en styrränta på 0,75 procent i slutet av 2023, lägre än marknadens prissättning på 1,75 procent. De tror också att tillgångsköpen kommer att minskas i februari 2022 men inte avlutas helt förrän i augusti, enligt Dow Jones.

Sydkoreas inflationstakt steg till 3,2 procent i oktober från 2,5 procent i september, i linje med förväntningarna.

På tisdagens agenda står industri-PMI från euroområdet.


tisdag kl 6.30 (måndag kl 16.15)
==================================
USD/SEK 8:5191 (8:5273) EUR/USD 1:1603 (1:1581)
EUR/SEK 9:8856 (9:8762) USD/JPY 113:76 (114:16)
Jp obl 2 -0,10 (-0,10) Jp obl 10 0,08 (0,10)
Ty obl 2 -0,60 (-0,60) Ty obl 10 -0,10 (-0,09)
US obl 2 0,49 (0,53) US obl 10 1,55 (1,59)


Författare Direkt-SE