Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-19

RÄNTOR/VALUTOR: VISS ÅTERHÄMTNING I RÄNTOR, KRONAN FÖRSVAGAS

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Europeiska statspappersräntor handlas ned under
fredagsförmiddagen, dollarn handlas samtidigt något starkare mot euron och
japanska yen i USA efter torsdagskvällens försvagning.

Ränte- och valutarörelserna följer primärt kommentarer från Fedchefen i New
York, John Williams, som under torsdagen talade om behovet för centralbanker
att agera snabbt vid tecken på svaghet i en lågräntemiljö.

"När du har begränsad stimulans att tillgå är det värt att agera snabbt och
sänka styrräntor vid första tecken på ekonomiskt trångmål", sade han.

John Williams sade också att investerare nu börjar betrakta den låga
inflationen som "det nya normala".

I en frågestund efter anförandet sade John Williams att de låga
inflationsförväntningarna är "något oroande givet den annars starka
amerikanska ekonomin".

"Min oro är att inflationsförväntningarna kan förankras för lågt, och vi
kanske ser det, har sett det i andra länder", sade han.

"Det bevisas av en brett baserad nedgång i marknadsbaserade mått på
långsiktiga inflationsförväntningar sedan mitten av 2000-talet", sade han.

New York Fed gick senare ut med ett ovanligt klarläggande om att John Williams
tal var av akademisk art och inte någon signal inför kommande FOMC-möte, den
30-31 juli.

Förväntningarna om snabba Fedsänkningar fick ändå ytterligare stöd av
kommentarer från vice Fedchefen Richard Clarida, som i en intervju med Fox
News sade att penningpolitiska beslutsfattare inte bör vänta till dess
ekonomin uppenbart har försvagats innan man sänker räntan för att "hålla
ekonomin på rätt köl".

Richard Clarida hänvisade till ekonomisk forskning och sade "vi behöver fatta
beslut beroende på vart vi tror att ekonomin är på väg och, viktigt, var
riskerna mot ekonomin ligger".

Han påpekade att USA-ekonomin är "på ett bra ställe", men den senaste tidens
globala data har varit en besvikelse på nedsidan.

"Desinflationstrycket, om något, är mer intensivt än jag trodde för bara sex
veckor sedan", sade han.

Danske Bank skriver i ett marknadsbrev att de anser Fedledarnas kommentarer
vara mycket uppseendeväckande mot bakgrund av Feds tidigare försök att
begränsa marknadsförväntningarna på en 50 punkters sänkning.

"Vi vet att Fed historiskt inte önskat överraska marknaden vid mötena, vilket
lämnar kommande FOMC-kommentarer mycket betydelsefulla", tillade Kristoffer
Kjær Lomholt, senior analytiker vid Danske Bank.

Banken kvarhåller dock sin syn att en sänkning 25 punkter är att förvänta vid
mötet, och sedan ytterligare 50 punkter resterande del av året.

Financial Times noterade att marknaden före talet prissatte en cirka 40
procents sannolikhet för en 50 punkters sänkning den 31 juli, efter talet
ökade sannolikheten till 66 procent. Marknaden dock tog till sig av New York
Feds uttalande gällande anmärkningarna och prissättningen föll tillbaka till
en 45 procentig sådan, enligt Bloombergs "Fed Watch tool".

Amerikanska statspappersräntor handlas ned 5 punkter på två årig löptid, och 2
på tioårig, sedan torsdagens svenska stängning.

Data från Japan på fredagsmorgonen visade att kärninflationen, KPI exklusive
färska livsmedel, sjönk till 0,6 procent i juni från 0,8 procent i maj.
Nedgången var visserligen väntad, men nivån var samtidigt den lägsta sedan i
juli 2017 vilket sannolikt tänder åtminstone gula varningssignaler hos Bank
of Japan.

"Den globala ekonomin försvagas och energipriser är fallande, samtidigt är
Japans lönetryck fortfarande dämpat. Konsument inflationen har inte stigit
likt BOJ:s eget scenario", sade Hiroaki Mutou, chefekonom vid Tokai Tokyo
Research Institute, till Reuters.

"När Fed förväntas sänka i juli, tror jag BOJ måste agera, eftersom de är
oroade över yen rörelserna."

Även Tysk PPI statistik publicerades under morgonen. Producentpriserna sjönk
0,4 procent i juni, jämfört med månaden före och i årstakt steg priserna 1,2
procent. Väntat var att priserna skulle sjunkit med 0,2 procent jämför med
månaden för och ökat med 1,4 procent i årstakt.

Tyska statsobligationsräntor handlas ned tillsammans med de svenska som i
skrivande stund handlas till räntan -0,60 på tvåårig löptid (-0,59) och 0,00
på tioårig (0,02). Kronan försvagas under förmiddagen mot både dollarn och
euron och har nu något anmärkningsvärt tagit igen hela gårdagens fall i
dollarn.

I eftermiddag, klockan 16.00, publiceras preliminära Michiganindexet för juli
och strax efter klockan 17 ska Fedchefen i St Louis, James Bullard, om
framtidens monetära och finansiella system. Klockan 22.30 ska också Fedchefen
i Boston, Eric Rosengren delta i en paneldiskussion med bland annat
BOJ-chefen Haruhiko Kuroda.

fredag kl 11.00 (torsdag kl 16.15)
===================================
USD/SEK 9:3508 (9:3566) Statsobl 2y -0,60 (-0,59)
EUR/SEK 10:5208 (10:5013) Statsobl 10y 0,00 (0,02)
EUR/USD 1:1251 (1:1223) Ty obl 10 -0,33 (-0,31)
US obl 10 2,04 (2,06)

---------------------------------------
Gösta Lycke +46 8 5191 7910

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News