Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-03-31

Rapport från årsstämma i Heimstaden AB

Den 30 mars hölls ordinarie bolagsstämma i Heimstaden AB i Malmö.

Heimstaden är ett europeiskt fastighetsbolag som förvaltar över 160 000 bostäder i bland annat Sverige, Tyskland, Danmark, Norge, Nederländerna och Tjeckien.

Bolagets tidigare VD Patrik Hall valdes till stämmans ordförande.

VD Helge Krogsbøl och CFO Thomas Alexander Hansen redogjorde för verksamheten och bolagets finanser. Trots kostnadsinflation och ökade energipriser lyckades Heimstaden genom effektiviseringar och hyreshöjningar öka sitt driftsresultat.

Uthyrningsgraden låg på hela 98,5 %, vilket förklaras av ett stort fokus på bostadsfastigheter.

Heimstaden lyckades öka sin uppmätta kundnöjdhet under 2022, vilket är mer eller mindre unikt i branchen enligt det bolag som utför kundnöjdhetsundersökningen åt flera olika fastighetsbolag. En viktig faktor bakom detta är en stor satsning på lekplatser och förbättrade utemiljöer.

Heimstaden har ett stort fokus på socialt arbete och hjälpte bland annat 1000 familjer från Ukraina att få en ny bostad under 2022.

Bolaget har god likviditet och kan trots lämnad utdelning klara av att återbetala de skulder som förfaller de närmaste 18 månaderna.

Stämman fastlade resultat- och balansräkning samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

Hela styrelsen omvaldes och Ivar Tollefsen omvaldes som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att lämna utdelning till stamaktieägare med 11,36 kr per aktie och till preferensaktieägare med 2 kr per aktie.

Totalt var 100 % av stamaktierna och 2,9 % av preferensaktierna representerade vid stämman.

 

Bevakare och skribent: Christian Månsson

Författare Bolagsbevakningen