Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-12-16

Rapport från Copperstones Extrastämma den 15 december 2020 klockan 15.00

På Copperstones extrastämma togs beslut om en stor emission med ett omfattande upplägg som inkluderade flera bolag och beslut om att anställa styrelsens ordförande som arbetande styrelseordförande fram till nästa ordinarie årsstämma . 

Nyemissionen med upplägg ska kunna ge upp till 170 miljoner med syftet att dels minska belåningsgraden men främst få medel att investera i en nyöppnad gruva, Viscariegruvan , under förutsättning att Miljötillstånd ges. Men styrelseordföranden verkade förhoppningsfull nu, efter att regeringen ställt högre krav när det gäller de som vill överklaga miljötillstånd för ny eller återupptagen gruvbrytning . De ska inte längre vara "absoleta" utan innehålla relevanta invändningar, enligt styrelseordföranden.   

Bolaget hoppas i samband med detta få nya aktieägare men räknar med att många småsparare, inte minst i rådande pandemi med därtill för många minskad hushållsbudget,  inte kommer kunna hänga med i den stora företrädesemissionen. Som liten aktieägare har man valet att sälja sina rätter och bli rejält utspädd eller satsa rätt mycket på att gå med i ett rätt riskfyllt projekt.  Men som styrelseordföranden utryckte detta som att; "Det kostar att tjäna pengar!"

Övrigt

När det gäller Coronan så har bolaget inte haft några problem men nu på hösten har några börjat arbeta hemifrån efter statsministerns varnande tal för några veckor sedan. Men annars jobbar många på fältet utomhus, som t.ex. geologerna, så man har sluppit de neddragningar många andra företag drabbats av.    

 Slutligen

Stämman varade i en timma och 10 minuter på grund av att jag behövde ställa rätt många frågor för att bilda mig en uppfattning om helheten i förslagen. Detsamma verkade de andra närvarande  två aktieägarna. utanför styrelsen närvarande tänka och styrelseordföranden, Jörgen Olsson svarade utförligt och engagerat på alla frågor.

Det blir spännande att se hur det kommer gå.

 

Christopher Ödmann

Författare Bolagsbevakningen