Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-03-31

Rapport från Fortnox årsstämma 2023

Torsdagen 30 mars höll Fortnox Årsstämma i bolagets lokaler i Växjö. På den fysiska årsstämman deltog drygt 100-talet aktieägare. Tillsammans med inlämnade poströster representerade närvarande aktieägare drygt 365 milj aktier, vilket motsvarar drygt 60 % av totala aktier.

VD Tommy Eklund presenterade i sitt VD-tal att 2022 var ett framångsrikt år med fortsatt tillväxt och mer kundnytta för Sveriges företag. 

Antalet kunder har vuxit till 480 000 (425 000) och att den genomsnittliga intäkten per kund ökat till 233 kronor (194).

Nettoomsättningen uppgick till 1 276 Mkr, vilket motsvarar en ökning med 37 %.

Rörelseresultatet blev 464 Mkr, en ökning med hela 47 %.

Resultatet per aktie blev 0.57 kr, en ökning med 43 %.

Utdelningen fastställdes till 0.12 kr.

Till styrelse omvaldes Olof Hallrup som ordförande med ledamöterna Anna Frick, Lena Glader, Magnus Gudéhn och Per Bertland.

Aktiespararnas bolagsbevakare Jan-Åke Karlsson presenterade Aktiespararnas kärnfrågor för året samt påtalade att antalet aktieägare i bolaget ökat från 34 491 år 20211231  till 44 822 20221231.

Sedan 13 april 2022 handlas Fortnox aktie på Nasdaq Stockholmsbörsens Large Cap-lista. 

Noterades att Fortnox börsvärde nu överstiger 40 Miljarder. 

Kursutveckling i år 40 %, 3 år 330 % och 5 år 1 233 %

 

Bevakare och skribent: Jan-Åke Karlsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickat från min iPhone

Författare Bolagsbevakningen