Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-05-26

Rapport från Onocoptides årsstämma 2023

wysiwyg_image

(Nya vd:n Monica Shaw) 

Den nya vd:n sedan januari, Monica Shaw berättade på stämman att hennes far dog för 10 år sedan i den sjukdom som nu det nya läkemedlet pepaxti skulle kunna lindra och ge patienter en ökad livskvalitet. Därför är hon engagerad och tror på bolagets nya läkemedel tillsammans med de andra plattformarna för peptidlänkande läkemedel (PDC) samt små polypeptidbaserade NK-celler, SPIKE, som kommer bygga en robustportfölj för företaget.

Sveriges Aktiesparares Christopher Ödmann undrade ”hur bolaget får kännedom om vilka läkemedel som efterfrågas och där behov uppstått?”

Vd Monica Shaw svarade att” de läkemedel som används får allt eftersom en mindre effekt och måste ersättas förr eller senare med något annat läkemedel. Då ger det oss en möjlighet att utveckla nya läkemedel för det behovet.”

Aktiespararna frågade också ”hur konkurrensen ser ut när det gäller läkemedel som Pepaxti?”

Vd svarade att ”den finns men att vi har en så stark produkt och ser, när den nu börjar levereras till den största marknaden Tyskland, att den är konkurrenskraftig.”

Ödmann frågade också ”hur det ser ut med kompetensen på bolaget. Är det en jakt på kompetens eller känner ni att ni har den kompetens ni behöver?”

Vd Monica Shaw svarade ”att det är viktigt att få tag på rätt personal och det tycker vi att vi har fått. Ingen av de vi rekryterat har lämnat oss.”

Aktiesparanas Christopher Ödmann frågade också ”när företaget kan börja ge vinst?

(Skratt från några av de församlade)

Vd svarade att ”Som utvecklingen nu ser ut, och om allt går enligt planeringen kommer det ta ytterligare ungefär tre år.”

Christopher Ödman frågade också ”vad bolaget känner att de lärt sig av Covidpandemin?”

Vd svarade att ”vi har lärt oss att vissa saker fungerar som vanligt medan andra saker förändras. I Europa fanns olika regler i olika länder att förhålla sig till men den största skillnaden mellan olika länder var att i vissa länder är ett digitalt kommunikationssätt mer gångbart än i andra länder där personliga kontakter är viktigare, speciellt när det gäller affärsförbindelser.”

Ödmann från Aktiespararna frågade också styrelsen ”hur de ser på hybridstämmor, möjlighet att även delta och kunna rösta från en annan plats än från själva stämman?”

Styrelsens ordförande Per Wold-Olsen svarade att ”vi har använt oss av digitala system mellan styrelsen under pandemin och vi ska titta på möjligheten att utöka det inför nästa år om det är möjligt.”

Stämman tog 40 minuter. En representant för SEB-banken meddelade att de tyckte utspädning på en eventuell nyemission på 20% var i största laget men att med hänsyn till marknadssituation och finansiella nuläget förståelig, så de tänkte rösta för.

37.74% av bolagets aktier var närvarande och ett 20-tal personer var närvarande.

 

Bevakare och skribent: Christopher Ödmann

Författare Bolagsbevakningen