Du är här

2018-03-07

Rasta: AB Maritemi fullföljer och förlänger det rekommenderade kontanterbjudandet till aktieägarna i Rasta Group

AB MARITEMI FULLFÖLJER OCH FÖRLÄNGER DET REKOMMENDERADE KONTANTERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I RASTA GROUP

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till, och accepter godkänns inte från, personer i dessa länder eller personer i något annat land vars deltagande förutsätter ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Viktig information. Aktierna i Rasta Group AB (publ.) är föremål för inofficiell handel på Alternativa Listan. Alternativa Listan är inte en reglerad marknad eller en handelsplattform (s.k. MTF-plattform) enligt värdepappersmarknadslagen (2007:528). Lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (2006:451) är därmed inte tillämplig på Erbjudandet och inte heller tillämpas eller gäller några takeoverregler för reglerade marknader eller handelsplattformar.

AB Maritemi fullföljer och förlänger det rekommenderade kontanterbjudandet till aktieägarna i Rasta Group AB (publ.) AB Maritemi, org. nr. 556517-5865 (Maritemi), ett bolag kontrollerat av Familjen Tervaniemi, lämnade den 26 januari 2018 ett kontanterbjudande till aktieägarna i Rasta Group AB (publ.) (Rasta) (Erbjudandet). Maritemi meddelar idag att
Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att Maritemi, tillsammans med andra bolag kontrollerade av familjen Tervaniemi, efter fullföljandet kommer att inneha cirka 97% av utestående aktier i Rasta.
Maritemi har beslutat att förlänga acceptfristen för Erbjudandet till och med kl. 17:00 den 23 mars 2018, för att ge kvarvarande aktieägare möjlighet att acceptera Erbjudandet. Den ordinarie acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den 6 mars 2018.

Den 27 februari 2018 meddelade Aktiespararna att de rekommenderar sina medlemmar att acceptera Erbjudandet då budpriset är finansiellt skäligt. Aktiespararna framhåller i sitt uttalande att jämfört med likvärdiga bolag innebär budet en värdering som är rimlig i förhållande till tillväxt och resultat.

Utbetalning av vederlag till de aktieägare som redan har accepterat Erbjudandet förväntas påbörjas omkring den 9 mars 2018. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas kunna påbörjas omkring den 28 mars 2018.

Maritemi kommer att verka för att Rastas aktier avlistas från Alternativa Listan.

Fullständig information om Erbjudandet finns tillgänglig i erbjudandehandlingen, vilken finns på Mangolds hemsida (www.mangold.se http://www.mangold.se ) och Rastas hemsida (www.rastagroup.se http://www.rastagroup.se ). För direktregistrerade aktieägare finns acceptsedel tillgänglig på Mangolds hemsida som skall skickas in till Mangold Fondkommission AB, Emissioner: Rasta, Box 55691, 102 15 Stockholm. Aktieägare i Rasta vars innehav är förvaltarregistrerat och som vill acceptera Erbjudandet skall kontakta sin förvaltare och agera i enlighet med instruktioner från sin förvaltare.

7 mars 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Tervaniemi
Tel: +46 73 399 94 40
E-post: fredrik@rastagroup.se mailto:fredrik@rastagroup.se

För ytterligare information gällande acceptförfarandet i samband med förlängningen, vänligen kontakta:

Markus Norlin
Tel: +46 70 423 64 60
E-post: markus.norlin@pkpartners.se mailto:markus.norlin@pkpartners.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Rasta Pressrelease 2018-03-07.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=22478

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.