Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-25

Rasta Group: Bokslutskommuniké 2015

Rastas bästa kvartal fyra någonsin!

Rasta Group AB (publ.) Bokslutskommuniké 2015

• Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 70
248 (117 410) tkr. För koncernens befintliga affärsområden har EBITDA
förbättrats med ca 18 mkr för Serviceanläggningar och ca 7 mkr för
Arenarestauranger jämfört med 2014.

• Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 50 410 (96 879) tkr.

• Periodens totalresultat är för koncernen 39 612 (71 728) tkr.

• Koncernen visar en omsättningsökning med 18 % för perioden jämfört med
2014.

• Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till 673 173
(576 744) tkr. Koncernen redovisar för perioden en nettoomsättning på 633 838
(535 072) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 1 135 (4
139) tkr.

• Likvida medel uppgick per 2015-12-31 till 59 126 (73 789) tkr, samt
outnyttjad checkkredit på 30 000 (30 000) tkr.

• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter
finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i
kassaflödet) är för perioden 60 727 (35 569) tkr.

Ovanstående siffror är hänsyn tagen till att hotellrörelsen är avvecklad
2014. För EBITDA, EBIT och Totalresultat per 2014-12-31 ingår en försäljning
av hotellfastighet med 71 342 tkr

Händelser under perioden

Bolaget har bytt handelsplats för bolagets aktier från Nasdaq First North till
den Alternativa aktiemarknaden. Första dag för handel på den nya listan var
den 11 februari. I februari 2015 har bolaget lanserat ett samarbete med
Burger King om framtida BK restauranger på vissa befintliga
Rastaanläggningar.

I slutet av maj förvärvades Rasta Kulturrestauranger AB (f.d. Viljagruppen AB)
som driver följande restauranger: Skansens Restauranger, Kungliga Dramatiska
Teaterns restauranger, Haga Forum, alla belägna i Stockholm, samt Trädgår’n i
Göteborg och Rådhuskällaren i Malmö. Bolaget tillträde alla restauranger den
1 oktober 2015 och Rasta Kulturrestauranger blir koncernens tredje
affärsområde. Restaurangerna omsätter ca 150 mkr på årsbasis.

Sammanläggning av bolagets aktier har skett per 1 oktober till 1:10, vilket
innebär att 10 aktier läggs samman till 1 aktie.

Händelser efter rapportperiodens slut

Inom bolagets affärsområde Serviceanläggningar har bolaget förvärvat
rörelserna i Rasta Tanum, Rasta Vårgårda och Rasta Snapparp av
franchisetagare.

Bolaget har tecknat ett 3-årigt huvudsponsoravtal med IFK Göteborg.

VD:s kommentar

Nya affärsområdet levererar direkt!

Koncernen redovisar sitt klart bästa kvartal fyra resultat genom tiderna.
Starkt bidragande är att det nya affärsområdet ”Kulturrestauranger” har
tillkommit per 1 oktober. Affärsområdet levererar omgående till resultatet
och Kulturrestauranger redovisar ett EBITDA på ca 6 mkr. Under kvartalet har
vi även löst en hyrestvist från 2014, vilket resulterat i en
resultatförbättring med 4,5 mkr, då förlikningen blev lägre än avsatt belopp
som var 7,5 mkr i årsbokslutet 2014.

För helåret är detta koncernens bästa resultat, bortsett från 2014 då en stor
reavinst från försäljning av hotellfastighet påverkade resultatet med ca 71
mkr. Vi kan konstatera att bolagets långsiktiga strategi att fokusera på
restaurangverksamhet och nya satsning på ett tredje affärsområde har gett bra
effekt. Rasta är ett lönsamt och välskött bolag med en stabil ekonomi.

Ledningen har stor tillförsikt inför 2016!

Affärsområde: Serviceanläggningar

Affärsområdet är koncernens stabilaste och är basen för hela koncernens
verksamhet och resultat. Affärsområdet levererar ett resultat för 2015 till
och med lite över förväntningarna och ca 18 mkr bättre EBITDA än 2014. Totalt
EBITDA för perioden är ca 48 mkr, vilket motsvarar 69 % av koncernen.

Under året lanserades ett samarbete med Burger King (BK), där vi under
sommaren etablerat två BK restauranger på befintliga Rastaanläggningar (Håby
och Brålanda). Vi har haft en positiv utveckling både med BK i Håby och BK i
Brålanda och vi kan se att vi redan nu lockat till oss kunder som i vanliga
fall ej brukar hitta till våra anläggningar.

Affärsområdet är koncernens starkaste och ledningen tror på fortsatt
utveckling och fler serviceanläggningar de kommande åren. Vi kan hittills
konstatera att denna satsning varit lyckosam.

För befintliga anläggningar har omsättningen ökat med ca 2 %. Ledningen följer
dock utveckling inom affärsområdet kontinuerlig gällande priser, utbud,
koncept etc.

Affärsområde: Arenarestauranger

Affärsområdet har tidigare år haft problem med lönsamheten. Efter
åtstramningar och organisationsförändringar kan vi nu se att lönsamheten och
nyckeltal pekar åt rätt håll. EBITDA har förbättrats med ca 7 mkr mot 2014
och affärsområdet är återigen lönsamt.

Under året har det varit flera evenemang på Ullevi med Summerburst, One
Direction och Foo Fighters med ca 52 000 på läktarna. Detta har givetvis
bidragit till det fina resultatet. I slutet av augusti så spelade även
Metallica inför ca 60 000 åskådare och det var ett riktigt lyckat evenemang.

Vi kan redan nu även glädjas åt att Håkan Hellström planerat in 2 stycken
konserter på Ullevi 2016 samt att det även blir en hårdrockskonsert i form av
Iron Maiden. 2016 förväntas bli lika lyckosamt som 2015.

Affärsområde: Kulturrestauranger

Från 1 oktober ingår detta nya affärsområde i koncernen med Skansen
Restauranger, Dramatens Restauranger, Rådhuskällaren, Haga Forum och
Restaurang Trädgår’n. Vi kan glädjande konstatera att affärsområdet levererar
starkt i kvartal 4 med ett EBITDA på ca 6 mkr, vilket motsvarar ca 9 % av
koncernen.

Alla restaurangerna har levererat enligt planerna och ledningen har höga krav
och förväntningar inför 2016. Vi ser att det finns flera utvecklingsområden
mer stor potential både på bl. a Skansen och Trädgår’n.

Bolaget har i januari 2016 skrivit huvudsponsoravtal med IFK Göteborg och har
stora förhoppningar om att Restaurang Trägår’n ska gynnas av avtalet med
diverse olika tillställningar och event.

Delårsrapporten finns i sin helhet på www.rasta.se, under ”Finansiell info”.

För ytterligare information kontakta

Ulrik Svartborn

Verkställande direktör Rasta Group AB

Telefon 031-725 95 20

Epost ulrik.svartborn@rasta.se

Rasta Group AB
(publ.) äger, förvaltar och utvecklar bolag inom servicenäringen. Bolaget är
listat på den Alternativa aktiemarknaden sedan 11 februari 2015 och hade per
31 december 2015 ca 1 300 aktieägare.

Rasta bedriver serviceanläggningar som finns på följande 25 platser:
Hallandsåsen, Snapparp, Kungsrasten, Stigs Center, Tanum, Svinesund,
Brålanda, Grums, Vårgårda, Mariestad, Ulricehamn, Götene, Ödeshög, Kalmar,
Nyköpingsbro Öst/Väst, Tönnebro, Klevshult, Mölletofta, Mantorp, Arboga,
Ullared, Håby, Falköping och Väse.

Bolaget Ullevi Konferens och Kiosker AB bedriver all restaurang-, kiosk- och
konferensverksamhet på Ullevi. I verksamheten ingår Ullevi Lounge, två
restauranger samt konferensverksamheten. Vid arenaevenemang bedrivs även
försäljning i 20 talet kiosker. Bolaget bedriver även verksamhet på Guldfågel
Arena i Kalmar samt verksamheten på Gamla Ullevi i Göteborg. Gamla Ullevi har
17 kiosker, tre restauranger och daglig konferens- och kioskverksamhet.

Bolaget bedriver även restaurang, konferens- och kioskverksamheten på Åby
Travet i Mölndal. Verksamheten består av sex restauranger, tre salonger och
tre loger med en total kapacitet för 2 300 matgäster. Dessutom finns sex
kiosker vid arenaevenemang.

Från 1 oktober 2015 äger bolaget Rasta Kulturrestauranger AB, som driver
Skansens restauranger, Dramatens Restauranger, Haga Forum, alla belägna i
Stockholm samt Rådhuskällaren i Malmö och Trädgår’n i Göteborg.
Restaurangerna ingår i Rasta Groups nya affärsområde ”Kulturrestauranger”.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.