Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-22

Rasta Group: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I RASTA GROUP AB(publ) DEN 21 MAJ 2015

Aktieägarna i Rasta Group AB(publ) har den 21 maj 2015 hållit årsstämma i
Göteborg.

Styrelse

Årsstämman beslutade om omval av Carl Henrik Brandel, Hansjörg Lechtaler,
Marita Tervaniemi och Tommy Marklund samt nyval av Mikael Tervaniemi och
Christoffer Lundström. Hansjörg Lechtaler valdes som styrelsens ordförande.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Arvode

Styrelsearvodet fastställdes till 10 prisbasbelopp att fördelas mellan
styrelseledamöterna varav 2.5 prisbasbelopp utgår till styrelsens ordförande.
Arvodet till revisorerna fastställdes liksom tidigare att utgå enligt
löpande räkning.

Utdelning

Disposition av årets resultat fastställdes enligt styrelsens förslag, vilket
innebär att utdelning lämnas med 6 279 026 kr för verksamhetsåret 2014.

Ändring av bolagsordning

För att anpassa bolagsordningens bestämmelse om gränser avseende antalet
aktier till den föreslagna sammanläggningen av aktier beslutade årsstämman
att bolagsordningen gränser för aktier ändras enligt följande.

Ny lydelse i bolagsordningen:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 2.500.000SEK och högst 10.000.000SEK.

Antalet aktier skall vara lägst 25.000.000 och högst 100.000.000 aktier.
Endast aktier av ett aktieslag finnes.

Ändring av bolagsordningen är villkorat av att årsstämman beslutar om
sammanläggning av aktier och att sammanläggningen genomförs.

Sammanläggning av aktier

Årsstämman beslutade om sammanläggning av bolagets aktier 1:10, vilket innebär
att 10 aktier läggs samman till en aktie.

Beslutet om sammanläggning av aktier blir giltigt endast om samtliga
aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med 10 lämnar sitt
samtycke.

Bemyndigande

Styrelsen bemyndigades att, längst intill nästa årsstämma och vid ett eller
flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om
nyemission av högst sammanlagt 4 miljoner aktier. Syftet med bemyndigandet
är att bredda bolagets ägande och kapitalbas samt att ge bolaget en
finansiell beredskap vid förvärv. Styrelsen skall kunna besluta om emission
med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt, emissioner skall göras till
marknadspris. Fullt utnyttjande av bemyndigandet utan företrädesrätt innebär
för nuvarande aktieägare en utspädning på 5.99%.

Bemyndigandet är villkorat av att beslutad sammanläggning av aktier genomförs.

Valberedning

Årsstämman beslutade att välja Dan Tervaniemi, Rolf Lundström, Sune Tholin som
ledamöter utsedda av större aktieägare och Stig Högsta utsedd som oberoende
ledamot att utgöra valberedning till årsstämman 2016, med Dan Tervaniemi som
ordförande.

Övrigt

Verkställande direktören redovisade utvecklingen under verksamhetsåret 2014
och för marknadsförutsättningarna under 2015.

För ytterligare information, kontakta

Ulrik Svartborn, VD för Rasta Group AB(publ)

031-725 95 20

E-postulrik.svartborn@rasta.se

www.rastagroup.se

Rasta Group AB
(publ.) äger, förvaltar och utvecklar bolag inom servicenäringen. Bolaget är
listat på den Alternativa aktiemarknaden och har ca 1 300 aktieägare per
2015-03-31.

Rasta bedriver serviceanläggningar som finns på följande 25 platser:
Hallandsåsen, Snapparp, Tanum, Svinesund, Brålanda, Grums, Vårgårda,
Mariestad, Ulricehamn, Brunstorp-Huskvarna, Götene, Ödeshög, Kalmar,
Nyköpingsbro Öst/Väst, Tönnebro, Klevshult, Mölletofta, Mantorp, Arboga,
Ullared, Håby, Falköping, Stigs Center och Väse).

Bolaget Ullevi Konferens och Kiosker AB bedriver all restaurang-, kiosk- och
konferensverksamhet på Ullevi. I verksamheten ingår Ullevi Lounge, två
restauranger samt konferensverksamheten. Vid arenaevenemang bedrivs även
försäljning i 20 talet kiosker. Från mars 2011 bedriver bolaget även
verksamhet på den nya arenan Guldfågel Arena i Kalmar.

Bolaget bedriver även restaurang, konferens- och kioskverksamheten på Åby
Travet i Mölndal. Verksamheten består av sex restauranger, tre salonger och
tre loger med en total kapacitet för 2 300 matgäster. Dessutom finns sex
kiosker vid arenaevenemang. Från 25 mars 2013 driver bolaget verksamheten på
Gamla Ullevi i Göteborg. Arenan har 17 kiosker, tre restauranger och daglig
konferens- och kioskverksamhet.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.