Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-10

Ratos AB: Speed Group bygger Nordens största solcellstak

Pressmeddelande 10 februari 2020

Nordens största takbaserade solcellsanläggning - både sett till yta
och kapacitet - kommer att byggas på Speed Groups nya huvudkontor och
lager utanför Borås. Solcellernas yta motsvarar 11 fotbollsplaner och
beräknas producera 4GWh grön el per år, motsvarande årsförbrukningen
för 400 villor. Satsningen ger Speed Group ett attraktivt grönt
logistikerbjudande och gör lagret CO\2\-positivt.

"Vi kan nu erbjuda befintliga och nya kunder en attraktiv grön
logistiklösning, något som efterfrågas i allt större utsträckning.
Våra kunder i detta lager kommer erhålla en CO\2\-neutral lösning. I
takt med att vi automatiserarar våra lager ökar också energibehovet,
vilket vi nu kan tillgodose med egen-producerad solel", säger Mats
Johnson, VD på Speed Group.

Speed Groups nya lager och huvudkontor färdigställs löpande och hela
byggnaden om 83 000 m[2] beräknas vara i full drift i maj 2020.
Solcellerna omfattar en yta om 60 000 m[2].

"Att vi genomför denna satsning känns spännande och helt rätt, både ur
ett affärsmässigt perspektiv för Speed Group och ur ett samhälls- och
hållbarhetsperspektiv. Ratos är övertygade om att det finns en stark
koppling mellan hållbarhet och långsiktigt värdeskapande och vi har
dessa frågor högt på agendan i vårt ägarutövande", säger Christian
Johansson Gebauer, Affärsområdeschef för Construction & Services på
Ratos samt Styrelseordförande i Speed Group.

Ratos blev majoritetsägare i Speed Group 2015. Bolaget är idag en
nationell leverantör av logistiktjänster samt tjänster inom
bemanning, rekrytering och utbildning, med stark position på en
underliggande attraktiv marknad. Antalet anställda uppgår till cirka
1 050 och försäljningen för 2019 uppgick till 707 MSEK.

För ytterligare information:
Christian Johansson Gebauer, Affärsområdeschef Construction &
Services, Ratos, 08-700 17 00

Helene Gustafsson, IR- och presschef, Ratos, 08-700 17 98
Om Ratos:
Ratos är en bolagsgrupp bestående av 12 bolag uppdelade i tre
affärsområden; Consumer & Technology, Construction & Services och
Industry. Totalt har bolagen en omsättning på 38 miljarder SEK och en
total EBITA på 1,8 miljarder SEK. Vår affärsidé är att utveckla
medelstora bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli
marknadsledande. Vi gör det möjligt för självständiga medelstora
bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större.
Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är
centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden:
Simplicity, Speed in Execution och It's all about People.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ratos-ab/r/speed-group-bygger-nordens-storsta...
https://mb.cision.com/Main/17707/3031374/1191023.pdf

Författare Cision News