Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-22

RATOS: FLERA VAR INTRESSERADE AV NEBULA - BOLAGSANSVARIG

STOCKHOLM (Direkt) Avyttringen av det finska molntjänstbolaget Nebula till
Telia sker på Ratos initiativ, men efter att flera intressenter hört av sig.

Det säger Ratos Nebulaansvariga Johan Rydmark till Nyhetsbyrån Direkt på
måndagen, efter att investeringsbolaget aviserat en avyttring med en
genomsnittlig årlig avkastning ("irr") på 37 procent för innehavet, som man
köpte in sig i under våren 2013.

"Det har varit ett stort intresse för Nebula generellt. Vi har utvärderat
olika alternativ, där det här blev det bästa tycker vi, både finansiellt och
för Nebulas möjligheter framåt", säger han.

Köpeskillingen, cirka 760 miljoner kronor för Ratos 73 procent av aktierna i
Nebula, tror han är i linje med vad de som följer Ratos värderar Nebula till.

"Värderingen tar hänsyn till Nebulas position och utsikter och är ungefär i
linje med vad analytikerna i genomsnitt har haft för värde på bolaget", säger
han.

SME Direkt sammanställer inget konsensus för värdet på Ratos olika innehav,
men i en analys från Nordea tidigare i maj tas innehavet som nu säljs för
cirka 760 miljoner kronor upp till en dryg miljard. Enligt en kommentar på
måndagen från banken underskrider köpeskillingen konsensus med cirka 12
procent.

Enligt vad Helene Gustafsson, Ratos ir-chef, säger till Nyhetsbyrån Direkt är
den siffran baserad på några estimat från andra banker som Nordea har fått
från Ratos.

I Telias pressmeddelande nämns att köpeskillingen motsvarar en
ev/ebitda-multipel på 12,8 räknat på fjolårets prestation.

"Vi tycker att det är en väldigt bra värdering, som beaktar att bolaget har en
stark finsk marknadsposition med goda framtidsutsikter. Men Nebula är
verksamt på en snabbföränderlig marknad med ökande global konkurrens, och vi
tror att Telias bredare portfölj kompletterar bolaget väl", säger Johan
Rydmark till Direkt, och nämner Telias mobila tjänsteutbud som exempel.

Ratos har tidigare gjort en affär av ungefär samma storlek med Telia, men
omvänt: 2010 köpte Ratos det danska kabel-tv-bolaget Stofa av Telia för 1,1
miljarder danska kronor, medan Telia nu köper Nebula för 1,1 miljarder
svenska kronor (av Ratos och Rite Ventures).

Ratos sålde Stofa efter bara drygt två år till ett danskt energibolag med en
exitvinst på 850 miljoner kronor och en irr på hela 55 procent, efter att
Johan Rydmark hade suttit med i styrelsen (tillsammans med Per Frankling).

Ratos avkastning på Nebula-innehavet, 37 procent per år, följer på två förvärv
- Sigmatic och Telecity - under Ratos tid som ägare, bolagsköp som enligt
Johan Rydmark har fallit "väldigt väl" ut, och därtill organisk tillväxt.

Avkastningsnivån ligger över både Ratos externa mål på 15 procent och det
interna på 10 procent som medger vinstdelning för Ratospersonalen via så
kallade syntetiska optioner när innehav säljs.

De syntetiska optionerna erbjuds samtliga i Ratos investeringsorganisation det
år som investeringar görs, i Nebulas fall 2013. Principen är att de anställda
får dela på upp till 3 procent av exitvinsten.

I ovannämnda Nordea-analys nämns att ingen i Ratos investeringsorganisation
utöver vd äger Ratosaktier - en iakttagelse Helene Gustafsson ber att få
återkomma till efter att ha kontrollerat Ratos aktiebok.

Banken efterlyser en annan kompensationsstruktur samt förväntar sig en rörelse
mot en mindre transaktionsdriven strategi: i nuläget tjänar Ratospersonalen
tack vare de syntetiska optionerna på avyttringar med hög årlig avkastning,
även om Ratos hade tjänat mer i längden på att behålla de friska bolagen -
där Nordea i fallet Nebula alltså värderade bolaget till långt mer än vad det
nu säljs för.

"Det huvudsakliga problemet vi ser med denna transaktion är att organisationen
förblir väldigt transaktionsfokuserad (med irr som primär bonusdrivkraft).
Transaktioner med denna intensitet är uppenbarligen tämligen dyrt för Ratos
och spär påtagligt ut dess portfölj (bra företag säljs tidigt, dåliga ägs för
evigt)", hette det i Nordeas kommentar på måndagen.

Johan Rydmark hänvisar frågan om på vilket sätt Nebula-avyttringen är bra för
Ratos-aktien uppåt i organisationen.

Huruvida han själv äger Ratos-aktier eller tänker köpa sådana för de pengar
han nu får ut tack vare Nebula-avyttringen vill han inte kommentera.

Helene Gustafsson, ir-chefen, påpekar även att Ratos anställda, oavsett
innehav i Ratosaktien, är exponerade mot Ratos kursutveckling genom
köpoptioner.

Hon tillbakavisar att det skulle råda någon intressekonflikt mellan å ena
sidan för personalen lönsamma avyttringar av portföljbolag och å andra sidan
för aktien mer gynnsamt fortsatt ägande:

"Alla villkor för rörliga ersättningar, det står även i materialet som gick ut
i samband med bolagsstämman [när optionsprogrammet beslutades, red anm] ska
verka för aktieägarnas bästa, så jag skulle inte säga att det finns en
intressekonflikt."
---------------------------------------
Martin Lindgren +46 8 5191 7920

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.