Du är här

2017-05-16

Ratos: Ratos beslutar om obligatorisk inlösen av samtliga preferensaktier av serie C

Pressmeddelande 16 maj 2017

Styrelsen i Ratos AB (publ) har den 16 maj 2017 fattat beslut om en
obligatorisk inlösen av samtliga preferensaktier av serie C, för en
sammanlagd inlösenlikvid om
1 300 miljoner kronor.

I enlighet med inlösenförbehållet i Artikel 6, punkt 5 i bolagsordningen har
styrelsen för Ratos beslutat minska bolagets aktiekapital med 2 614 500
kronor, dvs från 1 023 658 322 kronor till 1 021 043 822 kronor, genom
obligatorisk inlösen av 830 000 preferensaktier av serie C. Den sammanlagda
inlösenlikviden uppgår till 1 300 miljoner kronor motsvarande 1 837,50 kronor
per preferensaktie av serie C. Eftersom Ratos har återköpt 122 592
preferensaktier av serie C kommer inlösenlikvid endast utbetalas avseende
utestående 707 408 preferensaktier av serie C.

För inlösen av preferensaktier av serie C gäller följande:

* I enlighet med Artikel 6, punkt 5 i bolagsordningen ska inlösenbeloppet för
varje inlöst preferensaktie av serie C uppgå till 1 837,50 kronor per
preferensaktie, vilket motsvarar 105 procent av det belopp som betalades
för varje preferensaktie vid emissionen av preferensaktier av serie C.
* Avstämningsdag för inlösen är den 13 juni 2017. Aktieägare som önskar
avyttra preferensaktier av serie C bör observera att sista dag för handel
på Nasdaq Stockholm är den 9 juni 2017.
* Då samtliga preferensaktier av serie C kommer att lösas in, behöver inte
preferensaktieinnehavare vidta någon åtgärd i samband med
inlösenförfarandet.
* Utbetalning av inlösenbeloppet om 1 837,50 kronor per preferensaktie av
serie C kommer att ske den 16 juni 2017. Utbetalning sker till det
bankkonto som är kopplat till respektive innehavares VP-konto. För
aktieägare som har sina preferensaktier förvaltarregistrerade hos bank
eller annan förvaltare sker utbetalning i enlighet med respektive
förvaltares rutiner.

Tidplan för inlösenförfarandet

9 juni 2017 Sista dag för handel med Ratos preferensaktie av serie C
på Nasdaq Stockholm

13 juni 2017 Avstämningsdag

16 juni 2017 Utbetalning av inlösenlikvid

För frågor vänligen kontakta:
Magnus Agervald, vd Ratos, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef Ratos, 08-700 17 98

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-juni 2017 17 augusti 2017
Delårsrapport januari-september 2017 14 november 2017

Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora
företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och
hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande
transaktioner. Ratos portfölj består av 17 nordiska medelstora bolag där
största branscher sett till omsättning är Bygg, Industri och
Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt
cirka 14 200 medarbetare.

Pressmeddelande
http://hugin.info/1180/R/2104861/798826.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Ratos via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.