Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-20

Ratos: Ratos förvärvar handelsfastigheter i Finland

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen
om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos har tecknat avtal om att förvärva 56% av aktierna i Serena Properties
AB, ett nybildat fastighetsbolag med ett bestånd av 22 kommersiella
volymhandelsfastigheter i Finland. Köpeskillingen (enterprise value) för 100%
av bolaget uppgår till cirka 191,5 MEUR, varav Ratos tillför cirka 40 MEUR
(cirka 375 Mkr) i eget kapital. Övriga ägare är det finska
pensionsförsäkringsbolaget Varma, som även är ägare till fastigheterna idag,
samt förvaltaren Redito.

Det nybildade fastighetsbolaget Serena Properties kommer att äga och förvalta
22 handelsfastigheter spridda över 14 medelstora städer i Finland.
Fastigheterna är belägna på etablerade handelsplatser med attraktiva
hyresgäster som till största delen består av dagligvaruhandel och
lågprishandel. De största hyresgästerna är Kesko samt S-gruppen. Total
uthyrningsyta är 152 046 kvm.

Fastigheterna ägs idag till 100% av Varma som i och med försäljningen kommer
att kvarstå med 43% av ägandet i det nybildade fastighetsbolaget Serena
Properties. Redito anlitas som förvaltare av portföljen och kommer förvärva
1% av aktierna.

- Serena Properties har en väldiversifierad portfölj av
volymhandelsfastigheter i Finland, med långa kontrakt med högpresterande
handelskedjor och med hög direktavkastning. Bolagets hyresgäster inom
dagligvaruhandel och lågprishandel har presterat väl under de senaste åren på
en i övrigt svag finsk detaljhandelsmarknad. Ratos och Varma blir tillsammans
en stark ägarkonstellation med ett gemensamt fokus att genom en mer aktiv
förvaltning utveckla och höja värdet på portföljen. Ratos har tidigare
framgångsrikt ägt och utvecklat flera fastighetsbestånd och vi ser Serena
Properties som en intressant investeringsmöjlighet där vi kan bidra som
aktiva ägare", säger Susanna Campbell, VD på Ratos.

Marc von Melen från Redito kommer att utses till VD i det nybildade
fastighetsbolaget Serena Properties. Marc har 18 års erfarenhet av
fastighetsbranschen med tidigare ledande befattningar från bland annat
Aberdeen och Newsec. Arja Talma har varit aktiv som Ratos industriella
rådgivare under förvärvsprocessen och kommer att fortsätta vara engagerad i
bolagets utveckling i rollen som styrelseordförande. Hon har lång erfarenhet
från branschen som styrelseledamot i det noterade fastighetsbolaget Sponda,
samt från ledande befattningar inom Kesko.

Ratos förvärvar 56% av Serena Properties. Köpeskillingen (enterprise value)
för 100% uppgår till 191,5 MEUR. Baserat på estimerad nettoskuld vid affärens
slutförande förväntas Ratos för sina 56% tillföra cirka 40 MEUR i eget
kapital. Förvärvet är villkorat av berörda myndigheters godkännande och
beräknas slutföras senast i januari 2016.

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD, 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20

Kommande informationstillfällen från Ratos:

-----------------------------------------------------
| Bokslutskommuniké 2015 17 februari 2016 |
| Årsstämma 2016 14 april 2016 |
| Delårsrapport januari-mars 2016 10 maj 2016 |
-----------------------------------------------------
Ratos äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att
som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i
bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består
av bolagen AH Industries, Aibel, ArcusGruppen, Biolin Scientific, Bisnode,
DIAB, Euromaint, GS-Hydro, HENT, HL Display, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile
Climate Control, Nebula, Speed Group och TFS. Ratos är noterat på Nasdaq
Stockholm och har totalt cirka 17 000 medarbetare.

Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/1180/R/1968355/719322.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Ratos via Globenewswire

HUG#1968355

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.