Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-09-07

Ratos: Ratos förvärvar TFS

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen
om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos har tecknat avtal om att förvärva 60% av aktierna i TFS Trial Form
Support International AB (TFS), en internationell tjänsteleverantör, s.k.
Contract Research Organization (CRO), som genomför kliniska studier åt
läkemedels- bioteknik- och medicintekniska bolag. Köpeskillingen (enterprise
value) för 100% av bolaget uppgår till cirka 47 miljoner euro, varav Ratos
tillför cirka 27 miljoner euro i eget kapital inklusive maximal
tilläggsköpeskilling.

TFS genomför på uppdrag av läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikindustrin,
samt närliggande branscher, kliniska prövningar i human fas. TFS erbjuder en
bred medicinsk kompetens och en nischad expertis som på global basis hjälper
sina kunder att på ett reglerat och säkert sätt testa läkemedel kliniskt.
Erbjudandet består av kontraktsbaserade tjänster fokuserade på koordinering
och genomförande av kliniska studier, regulatorisk rådgivning och analys av
testresultat. Uppdragen omfattar genomförande av hela det kliniska
utvecklingsprogrammet eller specifikt utvalda delar i den kliniska studien.
TFS tjänster bidrar till att lösa kundernas ökande behov av optimerad intern
resursanvändning, liksom behovet av kvalitativa och effektivt genomförda
kliniska prövningar. TFS tjänster uppnår en reducering av den kliniska
utvecklingstiden och därmed tillför ett stort värde i kundernas ambition att
korta ner tiden till marknad och försäljning.

Marknaden för CROs är i tillväxt i takt med att läkemedelsbolagen i allt
större omfattning väljer att fokusera på sin kärnverksamhet (FoU) samt att
kraven och komplexiteten i de regulatoriska ramverken ökar. TFS har sin
kärnkompetens i att betjäna små och medelstora läkemedels-, bioteknik- och
medicintekniska bolag där man ser en växande outsourcingtrend av kliniska
studier och underliggande tillväxt inom FoU. TFS har 23 kontor i Europa och
Nordamerika och bedriver studier i totalt 40 länder. Antalet anställda uppgår
till cirka 670 personer. Omsättningen uppgick till ca 49 miljoner euro för de
senaste 12 månaderna per augusti 2015.

- TFS är ett intressant bolag med väletablerade och starka kundrelationer och
har utvecklat en stark internationell plattform i ett marknadssegment som
växer i takt med att efterfrågan på dessa tjänsteerbjudanden och specifik
expertis ökar. Vi ser också en tydlig konsolideringstrend i branschen vilket
kan ge möjlighet till intressanta tilläggsförvärv. När vi kombinerar
grundaren Daniel Spasics och den övriga ledningens branschexpertis med vår
erfarenhet av att utveckla växande bolag med en tydlig strategisk agenda,
samt vårt kapital och kompetens att genomföra tilläggsförvärv, ser vi att det
är en mycket intressant investeringsmöjlighet för Ratos, säger Ratos VD
Susanna Campbell.

- Ratos engagemang och partnerskap i TFS ser vi som en bekräftelse på
värdeskapandet i de tjänster som vi levererar till våra kunder, vår globala
positionering samt den unika kompetens och erfarenhet som finns hos vår
personal. Ratos har de egenskaper vi söker i en långsiktig partner, de har
visat en delaktighet och engagemang i bolagets framtida tillväxtstrategier
och ett genuint intresse för den kunskap och erfarenhet som finns i
organisationen. Ratos besitter en imponerande industriell erfarenhet som jag
är övertygad krävs för att ta bolaget till en ledande marknadsposition. Ratos
värdegrund stämmer väl överens med TFS och tillsammans stärker vi
förutsättningarna för fortsatt tillväxt i vår ambition att bli den mest
attraktiva globala utvecklingspartnern för små och mellanstora läkemedels-,
bioteknik- och medicintekniska bolag, säger TFS VD Daniel Spasic.

TFS grundades 1996 i Lund och ägs idag av grundare och VD Daniel Spasic som
framgångsrikt har utvecklat bolaget till att bli en ledande internationell
aktör med stark marknadsposition genom både betydande organisk och
förvärvsbaserad tillväxt. Daniel kommer att kvarstå med en ägarandel om 40%
och fortsätta leda bolagets utveckling. Anders Ekblom har varit aktiv som
Ratos industriella rådgivare under förvärvsprocessen och kommer fortsätta
vara engagerad i bolagets utveckling. Han har lång erfarenhet från branschen,
blandat annat som global utvecklingschef för AstraZeneca och tidigare VD för
AstraZeneca AB samt idag som styrelseordförande för Karolinska
Universitetssjukhuset.

Ratos förvärvar 60% av TFS. Köpeskillingen (enterprise value) för 100% uppgår
till maximalt 47 miljoner euro. Baserat på estimerad nettoskuld vid affärens
slutförande förväntas Ratos för sina 60% initialt tillföra cirka 15 miljoner
euro i eget kapital plus en tilläggsköpeskilling om maximalt 12 miljoner euro
avhängig resultatutveckligen under 2015-16. Förvärvet beräknas slutföras
under början av det fjärde kvartalet.

För ytterligare information:
Susanna Campbell, VD 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef, 08-700 17 20

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-september 2015 6 november 2015

Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa
högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt
utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora onoterade nordiska bolag.
Innehaven i Ratos är AH Industries, Aibel, Arcus-Gruppen, Biolin Scientific,
Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HENT, HL Display,
Inwido, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile Climate Control, Nebula och Speed Group.
Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och börsvärdet uppgår till ca 19
miljarder kronor.

Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/1180/R/1950121/708920.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Ratos via Globenewswire

HUG#1950121

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.