Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-12

Ratos: Ratos presenterar uppdaterad strategisk agenda

Pressmeddelande 12 juni 2017

Ratos presenterar i samband med kapitalmarknadsdagen idag en uppdaterad
strategisk agenda.
Genom ökat värdeskapande och högre resultatnivåer i portföljbolagen vill Ratos
på sikt lägga grunden för en till större del kassaflödesgenererad
finansiering av Ratos-aktiens framtida utdelning. Investeringsintervallen vid
nya investeringar har uppdaterats och de centrala förvaltningskostnaderna har
genom interna effektiviseringar sänkts. Ratos har valt sex sektorer att
fokusera sitt förvärvs- och bolagsutvecklingssarbete på framöver.

Ratos vd Magnus Agervald kommenterar:

- Ratos kommer fortsätta att drivas med samma affärsidé men med ökat fokus på
förvärvs och bolagsutvecklingsarbete inom sex sektorer. Vi ser att Ratos har
en unik position på marknaden med vår flexibla investeringshorisont, starka
varumärke och historia och en transparent och värdedriven kultur. Vi har
dessutom en bred kompetens, stort nätverk och lång erfarenhet inom
företagsutveckling, säger Ratos vd Magnus Agervald.

- För att ha större flexibilitet att göra nya förvärv förändrar vi vårt lägsta
investeringsintervall samt sänker det övre intervallet för att skapa bättre
riskspridning i portföljen. Vi jobbar tätt med våra portföljbolag för att
vidta åtgärder snabbare men även fortsätta investera och satsa på
förbättringsprogram i de bolag som vi anser har fortsatta möjligheter. Genom
högre resultatnivåer i våra portföljbolag och genom att äga vissa bolag en
längre tid är vår målsättning att på sikt kunna finansiera en större del av
Ratos-aktiens utdelningar genom kassaflöde från portföljbolagen.

- Förutom dessa initiativ har vi under en tid arbetat med att effektivisera
vår egen organisation och våra interna processer vilket har möjliggjort en
sänkning av våra centrala kostnader. Ratos har gått från operativa
förvaltningskostnader på 261 Mkr för 2016 till idag 150 Mkr på
framåtblickande årsbasis.

Förändrade investeringskriterier

För att ha en större flexibilitet att göra nya förvärv tas det tidigare lägsta
investeringsintervallet om 250 Mkr i aktievärde bort. Målsättningen vid nya
förvärv är istället att det aktuella bolaget ska ha potentialen att kunna
växa till 0,5 miljarder i aktievärde de närmsta fem åren. Det högre
investeringsintervallet har sänkts från 5 miljarder till 2 miljarder i
aktievärde för att skapa bättre balans och riskspridning i portföljen.

Långsiktigt ägande ger möjlighet till finansiering av Ratos-aktiens utdelning

Ratos möjlighet till långsiktigt ägande är en styrka i många investeringar,
särskilt partnerskapsaffärer där vi utvecklar bolag tillsammans med tidigare
ägare. Att äga och utveckla lönsamma bolag under lång tid ger en möjlighet
att erhålla löpande kassaflöden från dessa portföljbolag. Utdelningen av
Ratos stamaktie ska i framtiden delvis kunna finansieras av löpande
kassaflöde från portföljbolagen. Ratos kommer därmed äga vissa bolag under en
längre tid samt arbeta för att minska skuldnivån i bolagen för att möjliggöra
utdelningar från dessa.

Fokus på snabbare förändring

Vi ökar vår otålighet med de bolag som inte levererar önskvärda resultat genom
att vidta åtgärder snabbare samt fortsätta investera och satsa på
förbättringsprogram i de bolag som vi anser har fortsatta goda möjligheter.

För att på ett mer effektivt sätt bygga kompetens och internt strukturkapital
har Ratos förändrat sitt arbetssätt och delat upp investeringsorganisationen
i sex sektorer; Business Services, Construction, Consumer/Retail/Leisure,
Healthcare/Lifescience, Industrials och TMT (Technology, Media, Telecom). För
att effektivt stödja utvecklingen i bolagen har Ratos även lanserat ett antal
operativa fokusområden. Exempel på sådana är Inköp, Digitalisering och
Hållbarhet.

Ratos centrala kostnader

Ratos centrala organisation har under det senaste året genomgått
effektiviseringar vilket bidragit till en mindre organisation och därmed
lägre centrala operativa förvaltningskostnader. Ratos operativa
förvaltningskostnader bedöms framöver vara cirka 150 Mkr på årsbasis (att
jämföra med 261 Mkr för 2016) exklusive transaktions- och finanskostnader.

Presentationer till dagens kapitalmarknadsdag finns att tillgå på www.ratos.se

För ytterligare information:
Magnus Agervald, vd, Ratos, 08-700 17 00
Helene Gustafsson, IR- och presschef, Ratos, 08-700 17 98
Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-juni 2017 17 augusti 2017
Delårsrapport januari-september 2017 14 november 2017
Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora
företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och
hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande
transaktioner. Ratos portfölj består av 17 nordiska medelstora bolag där
största branscher sett till omsättning är Bygg, Industri och
Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt
cirka 14 200 medarbetare.

Pressmeddelande
http://hugin.info/1180/R/2112393/803429.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Ratos via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.