Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-12

Ratos: Ratos valberedning och årsstämma 2016

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen
om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos årsstämma kommer att avhållas den 14 april 2016 på Stockholm Waterfront
Congress Centre, Stockholm.

I enlighet med beslut på Ratos årsstämma den 16 april 2015 meddelas härmed att
bolagets större ägare mellan sig har utsett en valberedning med styrelsens
ordförande Arne Karlsson som sammankallande.

I valberedningen ingår:

* Jan Andersson, av Ratos huvudägare och ett antal svenska institutioner
ombedd fortsätta som ordförande i valberedningen
* Ulf Fahlgren, utsedd av Akademiinvest
* Arne Karlsson, ordförande i Ratos styrelse
* Jan Söderberg, företrädare för eget och närståendes innehav
* Maria Söderberg, utsedd av Torsten Söderbergs Stiftelse
* Per-Olof Söderberg, utsedd av Ragnar Söderbergs stiftelse samt företrädare
för eget och närståendes innehav

I enlighet med årsstämmans beslut ska valberedningen utvärdera styrelsens
sammansättning och arbete samt ta fram förslag till 2016 års årsstämma
avseende:

* val av styrelse och styrelseordförande
* val av revisor (i samarbete med revisionsutskottet)
* arvode till styrelse och revisorer
* val av ordförande för stämman
* principer för tillsättande av kommande valberedning

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan skicka e-post
tillyvonne.carpenter.elveljung@ratos.se(rubricera "Till Valberedningen")
eller brev till Ratos Valberedning, Yvonne Carpenter Elveljung, Ratos AB, Box
1661, 111 96 Stockholm.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant
förslag till styrelsens ordförande (på samma adress som ovan) i god tid före
offentliggörandet av kallelsen till stämman, vilken beräknas publiceras i
början av mars 2016.

För ytterligare information:
Jan Andersson, valberedningens ordförande, 076-139 55 00
Arne Karlsson, styrelseordförande Ratos, 08-700 17 00

-----------------------------------------------------------------
| Kommande informationstillfällen från Ratos: |
| Delårsrapport januari-september 2015 6 november 2015 |
| Bokslutskommuniké 2015 17 februari 2016 |
| Årsstämma 2016 14 april 2016 |
| Delårsrapport januari-mars 2016 10 maj 2016 |
-----------------------------------------------------------------
Ratos är ett private equity-konglomerat. Vår affärsidé är att över tiden skapa
högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt
utövande av ägarrollen i företrädesvis medelstora onoterade nordiska bolag.
Innehaven i Ratos är AH Industries, Aibel, Arcus-Gruppen, Biolin
Scientific, Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HENT, HL
Display, Inwido, Jøtul, KVD, Ledil, Mobile Climate Control, Nebula, Speed
Group och TFS.
Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och börsvärdet uppgår till ca 18
miljarder kronor.

Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/1180/R/1958062/713469.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Ratos via Globenewswire

HUG#1958062

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.