Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-03

Rättelse: Oscar Properties Holding AB (publ) har tillträtt fastighetsförvärv för totalt 916 miljoner kronor

Rättelse av belopp fastighetsförvärv

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”Oscar Properties”) tillträder förvärv för totalt 916 miljoner kronor. Det avser förvärv av 15 fastigheter från Kvalitena AB (publ) (”Kvalitena”) som offentliggjordes den 23 april 2021 samt förvärv av tre kommersiella fastigheter belägna i Göteborg, Trollhättan och Nyköping från G.G. Egendomar AB och Trenäs Förvaltning AB som offentliggjordes den 19 maj 2021.

Förvärven finansieras genom ett säkerställt obligationslån om 550 miljoner kronor, vilket har emitterats av Bolagets dotterbolag Goldcup 100804 AB (u.ä.t. HL18 Property Portfolio AB) i enlighet med Bolagets pressmeddelande den 22 oktober 2021, och genom riktade nyemissioner av stamaktier till säljarna vilka genomfördes i samband med tillträdena.

Den riktade nyemissionen till Kvalitena genomfördes enligt beslut av den extra bolagsstämman den 29 oktober 2021 och omfattade sammanlagt 12 500 000 stamaktier som emitterades till en teckningskurs om 12 kronor per stamaktie, motsvarande en teckningslikvid om 150 miljoner kronor. Den riktade nyemissionen till G.G. Egendomar AB och Trenäs Förvaltning AB genomfördes genom utnyttjande av emissionsbemyndigande lämnat av årsstämman den 18 maj 2021 och omfattade sammanlagt 1 507 438 stamaktier som emitterades till en teckningskurs om 12,77 kronor per stamaktie, motsvarande en teckningslikvid om 19,25 miljoner kronor.

För frågor vänligen kontakta:
Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ),
070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 2 november 2021 kl. 18.15 CEST.

Bifogade filer


Oscar Properties Holding AB (publ) har tillträtt fastighetsförvärv för totalt 916 miljoner kronor

Författare MFN