Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-15

RÄTTELSE: Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet (juli-september 2017)

Pressmeddelande

15 november 2017, 08:30

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet
(juli-september 2017)
Delårsrapporten kommer att finnas tillgänglig på bolagets
webbplats:www.sdiptech.com.

Vinsttillväxt i kvartalet drivet av god utveckling i förvärvade nischer

Tredje kvartalet

· Nettoomsättningen ökade med 35,3 procent till 254,3 Mkr (187,9)
· EBITA ökade till 30,1 Mkr (24,5)
· Periodens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 12,7
Mkr (17,0)
· Periodens resultat för kvarvarande verksamhet hänförligt till moderbolagets
aktieägare uppgick till 11,1 Mkr (16,1)
· Resultat per stamaktie för kvarvarande verksamhet efter avdrag för utdelning
till preferensaktier uppgick till 0,25 kronor (0,59)
· Under perioden förvärvades AVA Monitoring AB, som utvecklar och säljer
mätsystem för övervakning av vibration och buller

Januari till september

· Nettoomsättningen ökade med 48,6 procent till 737,4 Mkr (496,4)
· EBITA ökade till 74,3 Mkr (55,9)
· Periodens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 35,8
Mkr (37,3)
· Periodens resultat för kvarvarande verksamhet hänförligt till moderbolagets
aktieägare uppgick till 32,4 Mkr (33,6)
· Resultat per stamaktie för kvarvarande verksamhet efter avdrag för utdelning
till preferensaktier uppgick till 0,85 kronor (1,09)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 36,2 Mkr (2,4)

Väsentliga händelser efter rapportperioden
· Sdiptech förvärvade den 31 oktober Tello Service Partner AB, specialiserat
på ommålning av tak samt installation av personskydd på tak, med
nettoomsättning om ca 32 Mkr
· Sdiptech förvärvade den 1 november Polyproject Environment AB, specialiserat
på kundanpassade komponenter och anläggningar för rening av kontaminerade
vätskor, gaser och vatten, med nettoomsättning om ca 39 Mkr

Sdiptech AB:s stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod
SE0003756758.
Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod
SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Stockholm
är Erik Penser Bank. Mer information finns på bolagets
hemsida:www.sdiptech.com
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91,jakob.holm@sdiptech.com

Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57,cj.akesson@sdiptech.com
Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer.
Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att såväl bygga
ut som att renovera snabbväxande huvudstäder. Bolaget har sitt säte i
Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sdiptech AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr
596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 15 november 2017 kl. 08:30.

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet
http://hugin.info/167230/R/2149974/825182.pdf
Sdiptech Q3 2017 SV
http://hugin.info/167230/R/2149974/825184.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Sdiptech AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.