Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-30

Raybased: Delårsrapport 1/1 - 30/6 2019

1/1 - 30/6 2019

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 782,3 KSEK (708,9 KSEK),
en ökning med

73,4 KSEK jämfört mot föregående år.
Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -5175,4 KSEK
(-4494,8 KSEK), en försämring med

680,6 KSEK jämfört mot föregående år.
Resultatet per aktie under perioden uppgick till -0,26 SEK (-0,56 SEK)
och antalet aktier vid periodens utgång uppgick till 24.555.476 st
(7.970.289 st).

1/4 - 30/6 2019

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 439,8 KSEK (212,6 KSEK),
en ökning med

227,2 KSEK jämfört mot föregående år.
Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -2430,9 KSEK
(-2356,8 KSEK), en försämring med

74,1 KSEK jämfört mot föregående år.
Resultatet per aktie under perioden uppgick till -0,10 SEK (-0,30 SEK)
och antalet aktier vid periodens utgång uppgick till 24.555.476 st
(7.970.289 st).

Händelser under 1 april - 30 juni

· Raybased förstärkte sin organisation och tillsatte Michael Odälv
som chef för affärs-utveckling. Michael har lång erfarenhet av
ledande positioner, bland annat som Vice VD och Global Säljchef på
Kvaser och VD på Arccore.

· Raybased Proptech AB bildades som ett dotterbolag till Raybased
AB. Techstars initiala investering i Raybased Proptech AB förväntas
därmed genomföras inom kort. Techstars kommer aktivt att bidra till
Raybaseds tillväxt på flera olika plan, såsom experter på att
kommersialisera företag, genom kapitalanskaffning och som ingång på
den nordamerikanska marknaden.

· Raybased tecknade stort Proptech-avtal med Castellum. Orden gällde
Raybaseds nya tjänst: METERING as a Service. Avtalet mellan Raybased
och Castellum innebär att en hel arbetsprocess hos Castellum
digitaliseras. Affären gäller i första skedet sex fastigheter i
Castellums bestånd av totalt ca 650 fastigheter. Avtalet löper över
fem år, därefter som ett tillsvidareavtal. Det samlade ordervärdet
för de första sex fastigheterna under kontraktsperioden är 750.000
SEK. Castellum har uttryckt en avsikt att löpande ansluta fler
fastigheter i sitt bestånd.

· Raybased tecknade Proptech-avtal med Corem Property Group. Affären
gäller en fastighet i Corems bestånd Ordervärdet är på ca 200.000 SEK
och affären är den första mellan parterna. Med detta avtal lanseras
Raybaseds Proptech-tjänst nummer två - "AIR QUALITY as a Service".
Genom att med tjänsten "AIR QUALITY as a Service" digitalt övervaka
fastighetens luftkvalitet och trådlöst styra ventilations-spjällen
fördelas frisk luft mellan rummen utifrån var perssoner befinner sig.
Det innebär att luftflödet minimeras där syrenivån är hög och ingen
befinner sig medan luftflödet maximeras där många perssoner vistas
och syreförbrukningen är hög. Detta leder till rätt inomhusklimat och
lägre energi-förbrukning.

· Brofund Group blir Raybaseds största enskilde ägare. Brofund
innehar 2,36 miljoner aktier, vilket motsvarar 9,6 procent av
Bolaget. Brofund är ett privat investmentbolag, som bland annat är
huvudägare i Slättö Förvaltning.

Väsentliga händelser efter perioden

· Raybaseds VD Jonas Almquist köpte den 22 juli 400.000 aktier i
bolaget. Aktierna köptes till kursen 1,20 SEK per aktie och affären
uppgick totalt till 480 000 SEK. Affären genomfördes utanför
marknadsplats. VD innehar nu 1,15 miljoner aktier, vilket motsvarar
4,7 procent av Bolaget.

· Raybaseds genomförde den13/8 en extra bolagsstämma, vilket där gav
styrelsen fullmakt att uppta konvertibellån på 10 MSEK.

· Den 19/8 genomförde Raybased en riktad nyemission av ett tvåårigt
konvertibellån till Brofund Group om 5,0 miljoner kronor till 5,0
procent ränta. Konverteringskursen är 1,85 kronor. "Vi ser stora
möjligheter för Raybased att hjälpa fastighetsbranschen med
digitalisering och en omställning till smartare hus. För oss som
ägare är det viktigt att se till att bolaget får den finansiering som
behövs för att realisera sin vision om en mer hållbar framtid", säger
Johan Karlsson, vd på Brofund.

· Den 28/8 genomförde Raybased en riktad nyemission av ett tvåårigt
konvertibellån till Grundstenen, dotterbolag till Kvarnvreten
Fastighets AB om 5,0 miljoner kronor till 5,0 procent ränta.
Konverteringskursen är 1,85 kronor. "Kvarnvreten och Västmanlands
Fastighetsskötsel har varit verksamma i fastighetsbranschen i över 50
år. Vi ser att Raybased har lösningarna på många av de utmaningar som
fastighetsbranschen har idag. Jag tänker främst på digitalisering,
minskade CO2 utsläpp och rätt inomhusklimat," säger Erik Magnusson
VD, Kvarnvreten Fastighets AB.

VD ord

Det viktigaste som skett under kvartal 2 och efter perioden är:

· Raybaseds första försäljning av våra nya tjänster, METERING as a
Service och AIR QUALITY as a Service

· Raybased attraherar "smart kapital". Vid den fulltecknade
konvertibelemissionen som stängdes i veckan så får bolaget in ägare
som utöver kapital tillför kontaktnät, affärssamarbete och långsiktig
stabilitet.

Vid den fulltecknade konvertibelemissionen som stängdes i veckan så
får bolaget in ägare som utöver kapital tillför kontaktnät,
affärssamarbete och långsiktig stabilitet.

Under kvartal 2 har Raybased tagit flera steg i riktning mot en
skalbar lönsam affärsmodell. Under kvartal 1 påbörjade vi arbetet med
att ta steget från att sälja teknisk hård- och mjukvara till att bli
en tjänsteleverantör som erbjuder tydliga lösningar till ett tydligt
definierat problem. Redan under kvartal 2 signerade vi avtal med två
av de största fastighetsbolagen i Sverige, Castellum samt Corem
Property Group.

Utöver målet att en service från Raybased skall vara attraktiv,
generera löpande kassaflöden så skall den vara skalbar. Enkelt
uttryckt så skall Raybased kunna öka försäljningsvolymen väsentligt
utan att kostnaderna stiger i motsvarande takt. Ökade volymer skapar
då ökad lönsamhet. Under kvartalet så har Raybased i samarbete med
Castellum och Raybaseds underentreprenörer för el- och
installationsarbeten utvecklat en "lean" standardiserad process för
tjänsten METERING as a Service.

Fokus för processen är kundnöjdhet, kostnadseffektivitet och kvalitet.
Vi är övertygade om att denna process kommer att vara en klar
konkurrensfördel på marknaden samtidigt som både skalbarheten och
lönsamheten stärks.

Under kommande kvartal kommer vi ha ett tydligt försäljningsfokus på
vår mest utvecklade tjänst - "METERING as a Service".
Affärsutvecklingsmässigt så fortsätter vi arbetet att vidareutveckla
våra övriga tjänster - "as a Service" lösningar.

Under innevarande vecka så har Raybased stängt en konvertibelemission
på 10 Mkr. Denna förstärkning av likviditeten skapar möjlighet att
öka försäljningen av tjänster där kassaflödena ligger spridda över
tid. Det allra viktigaste är dock att Raybased får in aktiva ägare
med omfattande affärsverksamhet inom fastighetsbranschen. Detta
skapar konkreta affärsmöjligheter samt att vi med deras input
ytterligare kan vässa våra tjänsteerbjudanden.

Konvertibelinvesteringarna är gjorda efter en noggrann analys med
förväntan om en stark tillväxt och god kursutveckling för Raybased i
en starkt växande marknad. Vi är övertygade om att vi är på rätt väg
och ser fram mot att kunna uppfylla våra ägares förväntningar.

Övriga uppgifter
Kvartalsrapporten avges av VD Jonas Almquist
Frågor beträffande rapporten besvaras av: VD, Jonas Almquist, Tel:
0702 - 583 888

samt styrelseordförande, Lennart Olving, Tel: 0703 -194 800
Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets
revisorer

Kvartalsrapport 3 kommer att publiceras den 29 november 2019 på
Spotlights hemsida;

www.spotlightstockmarket.com samt på Bolagets hemsida
www.raybased.com.

Denna information är sådan information som Raybased AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss- bruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den

30 augusti 2019
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/raybased/r/delarsrapport-1-1---30-6-2019,c289...
https://mb.cision.com/Main/13507/2892278/1097957.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.