Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-13

Raybased: Idag inleds teckningstiden - nyemission i Raybased AB inför planerad notering på AktieTorget

Idag inleds teckningstiden i Raybased AB (publ):s noteringsemission av
högst 1 300 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs Raybased 7
280 000 kronor, före emissionskostnader. Raybased har erhållit
teckningsförbindelser och garantiåtaganden avseende teckning av
aktier för sju miljoner kronor, motsvarande cirka 96 procent av
emissionsbeloppet.

Bakgrund och motiv till emissionen

Raybased är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat en trådlös
plattform för fastighetsautomation och som gör det möjligt att
övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en
fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet.
Bolagets system har ett öppet gränssnitt och är kompatibel med alla
de standarder och protokoll som finns idag på en mycket fragmenterad
marknad, vilket är unikt såvitt bolaget känner till.

Marknaden för uppkopplade fysiska enheter, det s.k. Internet of
Things, förväntas växa kraftigt de kommande åren, inte minst inom
fastighetsautomation. Det har länge funnits en strävan om att knyta
samman olika delsystem i en fastighet och att koppla upp dessa mot
internet. Ett stort hinder har varit att det saknas ett tillräckligt
robust trådlöst system med hög kompatibilitet. Raybaseds system är
designat för att fylla det tomrum som idag finns på marknaden.

Raybased har utvecklat ett fullt säljbart system som består av både
hårdvara och mjukvara. Bolaget står nu inför en kommersialiseringsfas
och kommer initialt att inrikta sig på ombyggnationer av befintliga
kommersiella fastigheter där behovet av bolagets system bedöms vara
synnerligen stort. Raybased har tecknat en avsiktsförklaring med
Bravida om marknadslansering av Raybaseds system i Sverige och har
nyligen påbörjat den första kommersiella installationen hos
Trollhättan kommun.

De medel som emissionen inbringar kommer främst att användas till att:

· vidareutveckla och förbättra systemets mjukvara och addera ny
funktionalitet,

· bygga en organisation, fokuserad på sälj och marknad, när bolaget
nu går in i kommersiell fas, samt

· stödja volymtillväxten genom att utveckla processer för
installation, utbildning och support.

Vid övertecknad emission, kan styrelsen besluta om att emittera
ytterligare 370 000 aktier, motsvarande 2 072 000 kronor i en
övertilldelningsoption.

VD Lars Granbom kommenterar

- Det är fantastiskt spännande att befinna sig mitt i den snabba
utvecklingen av Internet of Things. Det har länge talats om smarta
hem och liknande begrepp men nu börjar vi se att denna vision
förverkligas, vilket är drivet av den tekniska utvecklingen och en
befolkning som efterfrågar appar och andra uppkopplade tjänster. Det
är spännande att de marknadstrender som sker nu när t.ex. digitala
globala bolag som Google förvärvar Nest, ett bolag som gör smarta
termostater, och där traditionella bolag inom segmentet som t.ex.
Legrand lanserar ett utvecklingsprogram som är helt fokuserat på
Internet of Things. Jag tror att vi inom några år kommer att se en
explosion av uppkopplade tjänster som relaterar till
fastighetsfunktioner, som t.ex. belysning och säkerhet. Raybaseds
roll i denna utveckling är att tillhandahålla en trådlös plattform
som utgör den stabila bas som hård- och mjukvarutillverkare samt
apputvecklare behöver för att utveckla uppkopplade tjänster för
fastigheter.

Erbjudandet i sammandrag

· Värdering: Cirka 21 miljoner kronor, pre-money
· Teckningstid: 13 november - 8 december 2015
· Teckningskurs: 5,60 kronor per aktie
· Teckningspost: Minsta teckningspost är 1 000 aktier (5 600 kronor)
· Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 300 000 aktier, med
en övertilldelningsoption på 370 000 aktier. Vid fulltecknad emission
tillförs Raybased 7 280 000 kronor. Vid fullt utnyttjande av
övertilldelningsoptionen tillförs Raybased totalt 9 352 000 kronor
före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,1 miljoner
kronor.

· Antal aktier innan emissionen: 3 758 000 st.
· Teckningsförbindelser och garantier: Raybased har erhållit
teckningsförbindelser om 3 970 400 kronor och garantiåtaganden på 3
001 600 kronor, motsvarande totalt 96 procent av emissionen,
exklusive övertilldelningsoptionen.

· Notering på AktieTorget: Raybaseds aktie är planerad att anslutas
till AktieTorget. Första dag för handel i aktien är beräknad till den
18 januari 2016.

Med anledning av noteringsemissionen publiceras härmed memorandum,
teaser, teckningssedel på Raybaseds och AktieTorgets respektive
hemsida.

InWest Corporate Finance AB är Raybaseds projektledare i samband med
emissionen.

För ytterligare information

Lars Granbom
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: 070-319 65 30
E-post: lars.granbom@raybased.com

Jonny Sandberg
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: 070-828 74 70
E-post: jonny.sandberg@raybased.com

Om bolaget

Raybased är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat en trådlös
plattform för fastighetsautomation och som gör det möjligt att
övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en
fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet.
Bolagets system har ett öppet gränssnitt och är kompatibel med alla
de standarder och protokoll som finns idag på en mycket fragmenterad
marknad. Bolagets primära målmarknad är kommersiella fastigheter.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/raybased/r/idag-inleds-teckningstiden---nyemis...
http://mb.cision.com/Main/13507/9867084/444528.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.