Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-01

Raybased: Raybased AB överför verksamheten till Raybased Proptech AB och tecknar avtal med Techstars LLC

Raybaseds styrelse har den 1 november 2019, tecknat avtal om
överlåtelse av moderbolagets verksamhet och immateriella tillgångar
till dotterbolaget Raybased Proptech AB. Överföringen är ett led i
den förändring av koncernstrukturen som tidigare informerats om i PM
den 1 oktober samt PM den 29 oktober 2018. Överföringen sker
omedelbart vid avtalets tecknande. Köpeskillingen som sker till
marknadsvärde och som ska erläggas mot revers, kommer att redovisas
inom 10 dagar då den slutligt fastställts.

Styrelsen för Raybased Proptech AB har samtidigt tecknat avtal med
Techstars LLC innebärande att Techstars LLC, genom en riktad
emission, blir ägare till 6 % av Raybased Proptech AB.
Teckningslikviden, som är satt till 20 000 USD, bestäms av Techstars
standardmodell för denna typ av investeringar.

Moderbolaget, Raybased AB, som fortsätter att vara noterat har
därefter en fordran motsvarande marknadsvärdet på dotterbolaget
(Raybased Proptech AB) samt ett ägande av 94% av detta bolag.

Som tidigare beskrivits, i PM den 1 oktober 2018, är syftet med
förändringen att möjliggöra ytterligare riktade emissioner på den
nordamerikanska marknaden i dotterbolaget, vilket kan ge utspädning
för nuvarande ägare, genom att moderbolagets ägande i dotterbolaget
minskar, men också ett ökat värde på bolaget. Styrelsens bedömning är
att den möjliga värdeökningen från en väsentligt utökad marknad är
större än utspädningen och att den föreslagna strukturen således är
till gagn för nuvarande aktieägare.

"Jag ser det som en styrka att ha en aktiv partner som Techstars som
både kan öppna dörrar på global basis och hands'on bidra till vår
utveckling", säger Jonas Almquist, VD.

Raybased Proptech AB, skall fortsätta med vidareutvecklingen och
försäljningen av Raybaseds teknologiplattform och system.

Mer information lämnas av:
Jonas Almquist
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 702 58 38 88
jonas.almquist@raybased.com
Lennart Olving
Styrelseordförande, Raybased AB (publ)
Telefon: +46 703 19 48 00
lennart.olving@raybased.com
Om Raybased AB (publ)
Raybased är ett svenskt PropTech-bolag med ett öppet trådlöst nätverk
för fastighetsautomation. Nätverket övervakar, styr och optimerar
tekniska system i fastigheter t.ex. värme, ventilation och belysning.
Det kommunicerar med befintliga fastighetssystem på marknaden och
möjliggör enkel integration mot framtida IoT-tjänster. Raybaseds
målsättning är att med digitaliserad fastighetsdrift förenkla
vardagen för fastighetsägare. www.raybased.com . Bolaget är listat på
Spotlight www.spotlightstockmarket.com

Denna information är sådan information som Raybased är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 1 november 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/raybased/r/raybased-ab-overfor-verksamheten-t...
https://mb.cision.com/Main/13507/2951808/1134355.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.