Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-26

Raybased: Raybased får stöd med 5,5 miljoner kronor från Energimyndigheten

För att skapa bättre förutsättningar för energieffektivisering genom
fastighetsautomation i kommersiella fastigheter har Energimyndigheten
beviljat Raybased AB stöd 5,5 miljoner kronor för att vidareutveckla
och demonstrera det trådlösa system som företaget arbetar med.
Systemet kan hjälpa fastighetsägare att nå lägre energianvändning,
minskade driftskostnader och bidrar till ökad komfort.

- Vår förhoppning är att det kostnadseffektiva system som Raybased utvecklar ökar intresset för att inkludera byggnadens samtliga delsystem i fastighetsautomationen. Vi vill förenkla för kommersiella fastighetsägare att utnyttja den potential som finns till minskad energianvändning, säger Markus Berglund, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Vidareutvecklingen och demonstrationen av effekterna ska utföras genom
en installation i en förskola i Trollhättan. Företaget ska också inom
ramen för projektet utveckla och etablera en affärsmodell som gör det
möjligt att storskaligt föra ut systemet på marknaden.

Stödet från Statens energimyndighet är i form av bidrag med
royaltyåtagande med högst 5 487 202 kronor. Stödet lämnas för
genomförande av projektet "Kostnadseffektivt system för att enkelt
skapa Smarta Fastigheter" under tiden 2015-11-03 - 2017-03-30.
Beslutet fattas med stöd av förordningen (2008:761) om statligt stöd
till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet.

Raybased ska till Energimyndigheten erlägga royalty årsvis i
efterskott motsvarande 3% av Raybased's nettoomsättning. Raybased's
royaltyåtagande ska uppgå till högst 120% av det beviljade stödet.
Löptiden för royaltyåtagandet är tio år. När royaltyåtagande uppgått
till 120% alternativt löptiden gått ut anses stödet vara återbetalt.
Den första royaltybetalningen sker för det räkenskapsår som påbörjas
närmast efter utgången av det tredje räkenskapsåret efter
beslutstillfället. Raybased betalar därefter royalty för de nio
närmast efterföljande räkenskapsåren. Därefter upphör
royaltyåtagandet.

- Vi är mycket glada över det positiva beskedet från Statens Energimyndighet. För Raybased innebär beskedet att vi har fått ett bevis på att vårt system uppfyller Energimyndighetens höga krav på funktionalitet och kvalitet. Beskedet ger oss möjlighet att accelerera vår utveckling av systemet för en mycket större marknad, säger Lars Granbom, VD Raybased AB.

För ytterligare information
Lars Granbom
VD, Raybased AB (publ)
Telefon: 070-319 65 30
E-post: lars.granbom@raybased.com

Om bolaget
Raybased är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat en trådlös
plattform för fastighetsautomation och som gör det möjligt att
övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en
fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet.
Bolagets system har ett öppet gränssnitt och är kompatibel med alla
de standarder och protokoll som finns idag på en mycket fragmenterad
marknad. Bolagets primära målmarknad är kommersiella fastigheter.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/raybased/r/raybased-far-stod-med-5-5-miljoner-...
http://mb.cision.com/Main/13507/9874934/449967.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.