Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-28

RaySearch Laboratories: Beslut vid årsstämman 2015

Vid RaySearch Laboratories ABs (publ) årsstämma den 28 maj 2015
fattades bl a följande beslut:

Det beslutades att ingen utdelning lämnas till aktieägarna eftersom
bolaget befinner sig i en kraftig expansionsfas som kräver tillgång
till kapital. Den ansamlade vinsten om 75 442 000 kronor balanserades
i ny räkning.

Styrelseledamöterna och VD:n beviljades ansvarsfrihet.

Det beslutades att anta de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för
ersättning till ledande befattningshavare att gälla till utgången av
årsstämman 2016.

Det beslutades att arvode till styrelseledamöter som inte uppbär lön
från något bolag i koncernen skall utgå med sammanlagt 800 000 kronor
för tiden till nästa årsstämma, varav 460 000 kronor till ordföranden
och 170 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda
ledamöter vilka inte uppbär lön från något bolag i koncernen.

Det beslutades att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande
godkänd räkning.

Det beslutades att omvälja Carl Filip Bergendal, Erik Hedlund, Johan
Löf och Hans Wigzell till styrelseledamöter i bolaget och att omvälja
Erik Hedlund till styrelsens ordförande.

Det beslutades att omvälja revisionsbolaget Ernst & Young till
ordinarie revisor med auktoriserade revisorn Per Hedström som
huvudansvarig revisor.

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission
av aktier av serie B och/eller emission av konvertibler, vid ett
eller flera tillfällen intill årsstämman 2016, i enlighet med
styrelsens förslag.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar
avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av
cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till
kliniker över hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs
produkter via licensavtal med ledande medicintekniska företag som
Philips, Nucletron, IBA, Varian och Brainlab. Hittills har 15
produkter lanserats via partner och RaySearchs mjukvara används av
mer än 2 500 kliniker i över 65 länder. RaySearch grundades år 2000
som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget
är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-510 530 00
johan.lof@raysearchlabs.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/raysearch-laboratories/r/beslut-vid-arsstamman...
http://mb.cision.com/Main/1102/9782880/385720.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.