Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

RaySearch Laboratories: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2020

"Orderingången steg med 49 procent, nettoomsättningen steg med 21
procent och rörelsemarginalen ökade till 25 (13) procent under första
kvartalet 2020", säger Johan Löf, VD för RaySearch.

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI - MARS 2020)

· Orderingång 300,0 (201,6) MSEK
· Nettoomsättning 208,9 (173,1) MSEK
· Rörelseresultat 51,6 (23,2) MSEK
· Resultat efter skatt 40,5 (17,2) MSEK och resultat per aktie
före/efter utspädning 1,18 (0,50) SEK

· Kassaflöde -4,2 (-1,8) MSEK
· Orderstock 1 281,5 (876,9) MSEK vid slutet av perioden

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

· Dosplaneringssystemet RayStation® har valts av flera framstående
cancerkliniker, bland andra Oslo Universitetssykehus i Norge,
Haaglanden Medical Center, Leiden University Medical Center och Haga
Hospital i Nederländerna, Liverpool Cancer Therapy Centre i
Australien och Banner MD Anderson Cancer Center i Arizona, USA.

· I februari 2020 har MD Anderson Cancer Center i Texas, USA
beställt ytterligare RayStation-licenser för cirka 40 MSEK i syfte
att ersätta sina befintliga dosplaneringssystem.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Det är i dagsläget omöjligt att fullt ut uppskatta den påverkan
covid-19 kan komma att få för RaySearch. Företaget är finansiellt
starkt och väl anpassat för digitalt samarbete. Forsknings- och
utvecklingsverksamheten samt leveranskapaciteten är relativt
opåverkade. Preliminärt bedömer RaySearch att andra kvartalet kan
påverkas väsentligt negativt av covid-19, främst genom att order kan
komma att fördröjas. Företagsledningen följer utvecklingen noga och
är beredd att vidta åtgärder om det behövs.

· På grund av covid-19 har årsstämman skjutits fram och kommer att
hållas den 30 juni 2020. RaySearch återkommer med en kallelse till
årsstämman senast fyra veckor dessförinnan.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som RaySearch
Laboratories AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2020 kl. 07.45
CET.

TELEFONKONFERENS I SAMBAND MED DELÅRSRAPPORTEN

VD Johan Löf och CFO Peter Thysell presenterar RaySearchs
delårsrapport för januari-mars 2020 vid en telefonkonferens som hålls
på engelska tisdagen den 5 maj 2020 kl 16:00 CET.

För inloggningsuppgifter till telefonkonferensen, vänligen registrera
er på:

http://emea.directeventreg.com/registration/4674269
(http://emea.directeventreg.com/registration/6642347)

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Johan Löf, VD Telefon: +46 8 510 530 00 Epost: johan.lof@raysearchlabs.com
Peter Thysell, CFO Telefon: +46 70 661 05 59 Epost: peter.thysell@raysearchlabs.com

OM RAYSEARCH

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som
utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad
cancerbehandling. Företaget utvecklar och marknadsför
dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformations-systemet
RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter
via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. Bolaget utvecklar
också ett nytt behandlingskontrollsystem, RayCommand, som beräknas
kunna lanseras i början av 2021. RaySearchs mjukvara används idag av
mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000
som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien
är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/raysearch-laboratories/r/delarsrapport-1-janu...
https://mb.cision.com/Main/1102/3103729/1241571.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.