Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

RaySearch Laboratories: Förslag avseende val av ny styrelseordförande och styrelsearvode

Aktieägare företrädande ca 67 procent av det totala röstetalet i
RaySearch Laboratories AB (publ) lämnar följande kompletterande
förslag till årsstämman 2019.

Styrelse m.m. (punkt 13)

Ovanstående aktieägare föreslår:

att Lars Wollung väljs till ny styrelseledamot i bolaget; samt

att Lars Wollung väljs till styrelsens ordförande.

Lars Wollung är född 1961. Han är civilingenjör från Kungliga Tekniska
Högskolan i Stockholm och civilekonom från Handelshögskolan i
Stockholm. Han är grundare och VD för Dignisia AB. Tidigare
arbetslivserfarenhet bland annat som VD i de noterade bolagen Intrum
Justitia AB (publ) (2009-2015) och Acando AB (publ) (2001-2008).

Lars Wollung är styrelseordförande i Dignisia AB, Sundbom&Partners
Group AB och mySafety Group AB samt styrelseledamot i BlueStep Bank
AB (publ). Han har tidigare även varit styrelseordförande i North
Alliance AS och Industrial and Financial Systems, IFS AB samt
styrelseledamot i bland annat Nordea Bank AB (publ), TF Bank AB
(publ) och Tieto Oy (publ).

Lars Wollung äger inga aktier i RaySearch och är oberoende både i
förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större
aktieägare i RaySearch.

Som tidigare presenterats i kallelsen till årsstämman 2019 har
ovanstående aktieägare även föreslagit att Carl Filip Bergendal,
Johan Löf, Hans Wigzell, Britta Wallgren och Johanna Öberg omväljs
till styrelseledamöter i bolaget.

Arvoden till styrelsen (punkt 12)

Ovanstående aktieägare föreslår att arvode till de styrelseledamöter
som inte uppbär lön från något bolag i koncernen ska utgå med
sammanlagt 1 700 000 kronor för tiden till nästa årsstämma, varav 700
000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor till var och en av
övriga bolagsstämmovalda ledamöterna.

Information om årsstämman 2019

Som offentliggjorts genom kallelsen kommer årsstämman att hållas
tisdagen den 21 maj 2019 kl. 18.00 i bolagets lokaler på Sveavägen
44, plan 7, Stockholm. Kallelsen, övriga förslag till beslut och
andra handlingar finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Om RaySearch
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa
mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget
marknadsför RayStation dosplaneringssystem och RayCare*, nästa
generationens onkologiinformationssystem, över hela världen. Över 2
600 kliniker i mer än 65 länder använder RaySearch programvara för
att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter.
Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm
sedan 2003.

Om RayCare
RayCare är utformat för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna
på moderna onkologiska kliniker. Systemet representerar den tekniska
framtiden inom onkologiinformationssystem och stöder visionen om ett
samlat onkologiskt arbetsflöde. Många cancerpatienter behandlas med
en kombination av behandlingstyper och RayCare är utformat för att
avspegla detta. Det koordinerar effektivt aktiviteter inom
strålbehandling, cellgiftsbehandling och kirurgi, och tillhandahåller
avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av
arbetsflöden och adaptiv strålbehandling. RayCare utvecklas för att
möta morgondagens behov av avancerad analys och beslutsunderstöd.

Om RayStation
RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som valts
av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar funktioner
som den unika kapaciteten för adaptiv terapi, flermålsoptimering och
marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med
ytterst precisa dosmotorer för strålbehandling med fotoner,
elektroner, protoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort
antal behandlingsmaskiner. Det fungerar som ett kontrollcenter för
all behandlingsplanering så att klinikerna kan utnyttja den
befintliga utrustningen maximalt. RayStation kan integreras
fullständigt med RayCare, nästa generationens
onkologiinformationssystem. Genom att harmonisera
behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för patienter över hela
världen.

Mer information om RaySearch finns på: www.raysearchlabs.com

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Löf, VD på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com

Peter Thysell, CFO på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/raysearch-laboratories/r/forslag-avseende-val...
https://mb.cision.com/Main/1102/2806631/1039712.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.