Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-10

RaySearch Laboratories: Första protonbehandlingarna med RayStation

Provision Center for Proton Therapy i Tennessee har behandlat de
första patienterna med RaySearchs dosplaneringssystem RayStation®.

Den 27 maj behandlades den första patienten med behandlingstekniken
Pencil Beam Scanning (PBS) på Provision Center for Proton Therapy i
Knoxville, Tennessee, som är det enda protonbehandlingscentret i
Tennessee. De kliniska dosplanerna skapades i RaySearchs avancerade
dosplaneringssystem RayStation® och levererades med
behandlingsutrustning från IBA.

PBS är den mest sofistikerade behandlingstekniken för protonterapi.
PBS möjliggör intensitetsmodulerad protonterapi (IMPT), som gör det
möjligt att kontrollera både dosens utbredning och intensitet för att
bestråla tumörer med millimeterprecision. Tidigare i år behandlades
de första patienterna med behandlingstekniken Uniform Scanning.

Protoncentret påbörjade sin verksamhet mindre än två år efter att det
första spadtaget togs i april 2012. I januari 2013 installerades en
cyklotron, det vill säga en 220 ton tung partikelaccelerator som
producerar protoner. Anläggningen är nu ett omfattande
behandlingscenter och omfattar nästan 50 hektar i Dowell Springs i
Knoxville. I nära samarbete med RaySearch lyckades Provision på
mindre än fyra månader installera dosplaneringsnätverket, samla in
mätdata och kalibrera datamodellerna, göra mätningar för att
kvalitetssäkra systemet och utbilda hela personalen. "Vi visste att
det var en aggressiv tidsplan men vi hade stort förtroende för de
system vi hade valt och de personer som var engagerade i projektet.
Att kunna erbjuda cancerbehandling med protoner i den här regionen är
en vision som vi har strävat mot länge. Vi är nöjda med resultaten
och med RaySearch som partner", säger Nik Schreuder, Chefsfysiker för
centret.

"Provision Center for Proton Therapy är ett bra exempel på hur mycket
man kan uppnå när människor från olika organisationer arbetar tätt
tillsammans mot ett gemensamt mål. Niek och resten av personalen från
centret bidrog med djup expertis och implementerade verklig
spjutspetsteknologi på ett säkert och effektivt sätt", säger Marc
Mlyn, VD för RaySearchs regionala säljbolag RaySearch Americas. "Vi
är väldigt glada att Provision var den första kliniken som
implementerade RayStation® kliniskt för protonbehandlingar, både med
PBS och Uniform Scanning."

"Provision har en kultur präglad av strävan att alltid erbjuda
exceptionellt hög vårdkvalitet och vi är stolta över att ligga i
teknikutvecklingens framkant", säger Marcio Fagundes, M.D.,
radioonkolog och Medicinskt ansvarig på Provision Center for Proton
Therapy. "Provision Center for Proton Therapy är ett utmärkt exempel
på det. Provision valde RayStation® med förväntan att systemet skulle
öka effektiviteten och erbjuda mycket hög plankvalitet. Systemet
överträffade våra förväntningar och har satt en ny standard för hela
marknaden för dosplaneringssystem."

"Protonterapi är ett prioriterat område för oss och vi har arbetat
mycket hårt med att skapa den ledande lösningen för
protondosplanering med alla behandlingstekniker. Det är givetvis en
historisk händelse för oss att RayStation® nu har implementerats
kliniskt för behandlingstekniken PBS då det innebär att systemet nu
används kliniskt för att utföra de mest avancerade
strålbehandlingarna som kan erbjudas", säger Johan Löf, VD för
RaySearch.

Den senaste versionen av RayStation® som har FDA-godkännande stödjer
alla relevanta protonbehandlingstekniker som Uniform Scanning, Double
Scattering och PBS/IMPT.

Om Provision Center for Proton Therapy
Provision Center for Proton Therapy är det första protoncentret i
Tennessee och det andra i hela sydöstra USA. Centret erbjuder våd
till alla läkare och vårdsystem i regionen och kommer att ha tre
behandlingsrum som kan behandla upp till 900 patienter årligen.
Centret kommer även att ta emot patienter från andra regioner.
Patienterna behandlas typiskt sett dagligen under en
tvåmånadersperiod där varje behandlingstillfälle tar cirka 30-45
minuter. Det närmaste protoncentret i regionen ligger över 500
kilometer bort. Centret erbjuder Knoxville ett avancerat
cancerbehandlingsalternativ som i dagsläget bara finns i en handfull
städer. Centret är ett av 14 i USA och 46 i världen.

Om RayStation®
RayStation® innehåller alla RaySearchs avancerade
dosplaneringslösningar integrerade i ett flexibelt
dosplaneringssystem. Det kombinerar unika lösningar som verktyg för
flermålsoptimering, med fullt stöd för fyrdimensionell adaptiv
strålterapi. Systemet omfattar även RaySearchs marknadsledande
algoritmer för optimering av IMRT och VMAT, samt noggranna
dosberäkningsalgoritmer för fotoner, elektroner och protoner.
Systemet bygger på en mycket modern mjukvaruarkitektur och har ett
grafiskt användargränssnitt baserat på de senaste rönen inom
användbarhet.

Om RaySearch
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar
avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av
cancer. RaySearch säljer dosplaneringssystemet RayStation® till
kliniker över

hela världen. Därutöver distribueras RaySearchs produkter via
licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron, IBA, Varian
och Brainlab. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och
RaySearchs mjukvara används av mer än 2 500 kliniker i över 65
länder. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från
Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small
Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/raysearch-laboratories/r/forsta-protonbehandli...
http://mb.cision.com/Main/1102/9599129/254774.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.