Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-31

RaySearch Laboratories: Tio års-jubileum för första beställningen av RayStation

Denna sommar är det tio år sedan RaySearch fick den första
beställningen av dosplaneringssystemet RayStation. Den allra första
kunden var det tyska protoncentret Westdeutsches
Protonentherapie-zentrum Essen (WPE). Tio år senare är RayStation
väletablerat på cirka 580 kliniker över hela världen, varav 55 är
kliniker för partikelbehandling.

RaySearch har utvecklat innovativ mjukvara för cancerbehandling i
världsklass sedan år 2000. I början såldes avancerade
beräkningsmoduler till andra företag, men efter några år beslutade
RaySearch att utveckla ett eget dosplaneringssystem, RayStation. I
juni 2009 såldes det för första gången till WPE.

WPE är en tysk protonbehandlingsklinik som, för att kunna utnyttja
protonbehandlingens fulla potential, efterfrågade den mest avancerade
lösningen med de mest moderna verktygen och algoritmerna för
dosberäkning och optimering. Sedan den första beställningen har
RayStation utvecklats till en världsledare inom dosplanering för
partikelbehandling, och idag har 55 av världens sådana center
RayStation som dosplaneringssystem. Det finns ungefär 70 existerande
kliniker och omkring 30 i olika faser av uppförande.

Det har alltid varit av högsta vikt för RaySearch att RayStation
förblir oberoende och mångsidigt. Systemet ska kunna kombineras med
utrustning och system från alla företag i branschen. För att hålla
jämna steg med branschens innovationstakt och kunna möta kundernas
behov släpps nu nya versioner av RayStation två gånger om året*. Den
senaste versionen, RayStation 9A*, släpptes tidigare i somras.

Under de senaste tio åren har RayStation utvecklats snabbt med en
kombination av högsta möjliga standard för kvalitet och hastighet,
tillsammans med ett användarvänligt gränssnitt. Systemets funktioner
är omtalade och prisade inom branschen för sin kombination av
innovation och systemoberoende. Som exempel kan de unika modulerna
för adaptiv terapi som utvecklades tillsammans med Princess Margaret
Cancer Center (PMCC) i Kanada nämnas, och flermålsoptimeringen som
utvecklades i samarbete med Massachusetts General Hospital (MGH) i
USA. I december 2018 bröt RaySearch ännu en gång ny mark då
RayStation blev det första dosplaneringssystemet någonsin att
inkludera maskininlärningsfunktioner*.

Xavier Vermeren, chefsfysiker vid WPE, säger: "Jag har följt
RayStation sedan de tidiga versionerna av systemet med stöd endast
för CT-import och IMPT-optimering. De nuvarande funktionerna hos
RayStation är enastående. Vi använder oss nu rutinmässigt av Monte
Carlo dosberäkning, deformabel bildregistrering och robust optimering
som standardtekniker vid planering. Mer än 80 patienter drar dagligen
fördel av planer gjorda i RayStation, och över 250 barn behandlas
varje år på WPE, Europas största klinik för barncancerbehandling. De
mångfacetterade forskningsprojekten som är kopplade till RayStation,
i kombination med hur utvecklingen ser ut, gör oss övertygade om att
RaySearch kommer att fortsätta att förbättra RayStation år efter år."

Johan Löf, VD på RaySearch, säger: "Den första beställningen av
RayStation var ett verkligt genombrott för oss. Kraven från WPE var
otroligt höga, men i slutändan var det bra för oss eftersom vi var
tvungna att utveckla det mest avancerade dosplaneringssystemet på
marknaden. Folk sa att vi var tokiga som utvecklade ett eget system,
men vi har bevisat att de hade fel och RaySearch är nu starkare än
någonsin. Efterfrågan på våra produkter är rekordhög och världens
ledande cancercenter betraktar oss som en viktig partner i
utvecklingen av framtidens cancervård. RaySearch har aldrig förlorat
en kund, och det här är bara början. Jag känner en stark tilltro
inför de framtida innovationer som ännu inte har nått våra kunder,
och alla fördelar de kommer att föra med sig för patienterna."

Om RaySearch
RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa
mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget
marknadsför RayStation dosplaneringssystem och RayCare*, nästa
generationens onkologiinformationssystem, över hela världen. Över 2
600 kliniker i mer än 65 länder använder RaySearch programvara för
att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter.
Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm
sedan 2003.

Om RayCare
RayCare är utformat för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna
på moderna onkologiska kliniker. Systemet representerar den tekniska
framtiden inom onkologiinformationssystem och stöder visionen om ett
samlat onkologiskt arbetsflöde. Många cancerpatienter behandlas med
en kombination av behandlingstyper och RayCare är utformat för att
avspegla detta. Det koordinerar effektivt aktiviteter inom
strålbehandling, cellgiftsbehandling och kirurgi, och tillhandahåller
avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av
arbetsflöden och adaptiv strålbehandling. RayCare utvecklas för att
möta morgondagens behov av avancerad analys och beslutsunderstöd.

Om RayStation
RayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som valts
av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar funktioner
som den unika kapaciteten för adaptiv terapi, flermålsoptimering och
marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med
ytterst precisa dosmotorer för strålbehandling med fotoner,
elektroner, protoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort
antal behandlingsmaskiner. Det fungerar som ett kontrollcenter för
all behandlingsplanering så att klinikerna kan utnyttja den
befintliga utrustningen maximalt. RayStation kan integreras
fullständigt med RayCare, nästa generationens
onkologiinformationssystem. Genom att harmonisera
behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för patienter över hela
världen.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com

* Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader.

För mer information, kontakta:

Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-510 530 00

johan.lof@raysearchlabs.com

Peter Thysell, Finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 661 05 59

peter.thysell@raysearchlabs.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/raysearch-laboratories/r/tio-ars-jubileum-for...
https://mb.cision.com/Main/1102/2872013/1084066.pdf

Författare Cision News