Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-26

RB: FÖRETAG SER EN GOD PRODUKTIVITETSTILLVÄXT - RPT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Under senare år har produktivitetstillväxten i
Sverige och omvärlden varit svag enligt den officiella statistiken. Företagen
själva upplever dock överlag en god produktivitetstillväxt. Företagen lyfter
fram ständiga förbättringar av arbetsmetoder, arbetsprocesser, logistik och
verksamhetsplanering som de viktigaste faktorerna bakom högre en
produktivitet.

Det visar fördjupade frågor kring produktivitetsutvecklingen som Riksbanken
ställt i sin senaste företagsundersökning.

När företagen får ta ställning till olika påstående om den egna
produktivitetsutvecklingen de senaste 2-3 åren svarar närmare 25 procent att
den överlag varit god. Lika många anser att de har haft
produktivitetstillväxt i den operativa delen av verksamheten tack vare att de
infört ny teknik, samtidigt som utvecklingen i andra delar av verksamheten
har bidragit till att dämpa den. Dessa andra delar kan handla om saker som
regelefterlevnad och IT-säkerhet.

Vidare anger nästan vart femte företag i undersökningen att de förväntar sig
en stark produktivitetstillväxt framöver tack vare ny teknik, men de anser
att det i nuläget antingen är för dyrt att investera i den nya tekniken eller
att man investerat utan att det ännu har gett några tydliga effekter. Att man
ändå gjort investeringar i ny teknik har framför allt att göra med
konkurrenssituationen.

Andelen företag som rapporterar att de haft en svag produktivitetstillväxt är
under 10 procent.

Företagen själv lyfter fram ständiga förbättringar av arbetsmetoder,
produktionsprocesser, verksamhetsplanering och logistik som de viktigaste
faktorerna för en god produktivitetsutveckling. Även konkurrenssituationen
och teknikutvecklingen lyfts fram som viktiga faktorer. Inom handels- och
tjänstebranscherna nämns också vikten av att ge rätt erbjudande och rätt
information till kunden samt anpassning av bemanningen till kundefterfrågan.

Undersökningen visar att företagen mäter produktivitet på en rad olika sätt -
både med efterfrågemått där man på olika sätt relaterar värdet på
produktionen till kostnaderna för verksamheten och mer tekniska mått, som
ofta handlar om effektivitet i arbetsprocesser och arbetsmetoder.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.